Beboermøde 20./4. 2016

1) Sidstehalve år

Intet ny

2) Budget

Godkendt uden ændringer

3) Valg

-Beboerråd

Steff fra syvende stiller op og Rasmus fra ottende fortsætter. De er begge valgt.

Rikke fra anden er valgt ind in absentia.

Ingen opstiller som formand.

Ingen stiller op som kasserer.

4) Bestyrelse

Stig og Daniel fortsætter til bestyrelsen. Rasmus fra ottende er suppleant.

5) Store udvalg:

Julian går af som formand a festudvalget. Steff fortsætter som barformand. Der er ingen festformand.

Klageudvalget har nok medlemmer.

6) TV-kanaler

Vi afskaffer de dyre betalingskanaler.Vedtaget med: 7 for, nul imod, 2 blanke.

7) Evt.

Tak til Bjarke for at tage 395% kage med.

Kollegiet har ingen formand og kasserer. Beboerrådet vil blive ophævet. Alle aktiviteter på kollegiet stoppes.