Beboerrådsmøde – Onsdag d. 03.04.2013 kl. 19.00 i Café Coma

Beboerrådsmøde

Onsdag d. 03.04.2013 kl. 19.00 i Café Coma

 

  1. 1.    Hvem skylder kage?

Hvidemose har kage med J

 

  1. 2.    Valg af ordstyrer og referent

 

Ordstyrer: Cecilie (441)

Referent: Bressing (847)

 

  1. 3.    Oplæsning af referat fra sidste møde

– Oplæst

 

  1. 4.  Godkendelse af dagsorden og referat

–       Referat godkendt

 

5. Meddelelser

– Vilius mangler stadig en forstærker til musikrummet. Vi har fået to højtalere uden aktiv forstærker, så derfor mangler vi en forstærker til dem. Vilius har stadig 2000 kr. tilbage fra guitar-/bassforstærker budgettet. Punktet bliver taget op på bestyrelsesmødet.

– Bestyrelsesmøde onsdag i næste uge. KU og kommunen mangler folk, så vi mangler faktisk to medlemmer i bestyrelsen.

– Ellen og Louise fra 5. etage har tilbagemeldt at de ikke har tid til at være med i beboerrådet, så vi skal finde nye medlemmer. Det bliver taget op på beboermødet.

 

6. Økonomi

Saldo: 41.745,74 kr.

Etagekonti er de samme som sidste måned.

Budget er kommet op. Lejestigning på ca. 5 %.

Stephen tager kontakt til UBS og hører om diverse stigninger i budgettet.

 

7. Godtgørelse af interessetimer

– Det diskuteres om særlige poster med meget ansvar/arbejde får en godtgørelse for deres indsats. Denne indsats kan være en huslejenedsættelse eller en fratagelse af andre pligter.

Andre eksempler på denne ordning indebærer, at man først kan modtage godtgørelse for sit arbejde efter et halvt år på posten.

Der er også en lovgivningsmæssig side af dette, som vi skal tjekke op på.

Det diskuteres også hvilke poster der evt. er relevante.

Der bør være fast kontortid en gang om ugen hos formanden, hvis dette bliver vedtaget. Der ligger meget arbejde og mange timer hos formandsposten, som kræver meget af den enkelte i sidste ende.

25 % i huslejenedsættelse er en acceptabel ramme og en fast kontortid en time om ugen. Men det er vigtigt at beløbet ikke er for højt, da det stadig skal være motivationen bag arbejdet der skal trække.

Punktet tages op på beboermødet.

 

8. Haveæstetik

Haven flyder. Der er en gerningsmand, der bor i Hørbrækker. Ole skal i aktion og sætte sedler på tingene. Ole kontaktes senest til bestyrelsesmødet.

 

9. Efterladte ting

Der er en masse efterladte ting i kælderen efter en beboer der er blevet smidt ud af kollegiet. Der er gået alt for lang tid, hvor de ting ikke er blevet fjernet.

Det diskuteres om vi skal bede Ole og Hans om at de skal fjerne ting, hvis effekter ikke blive fjernet rettidigt. Disse opgaver er ikke beboerrådets arbejde.

Ole og Hans skal informeres om at det er deres ansvar.

 

10. Bordtennisbord

Bordtennisbordet er meget slidt og ustabilt.

Stefan og Hvidemose melder sig til at reparere bordet.

 

11. Påskefrokost og andet halvårligt festarrangement

Skal vi holde en udvalgsevent i hvert semester?

Vi kan holde en påske/pinsefrokost snarligt.

Det vedtages til næste event at alle deltager skal have en ret med hver.

Cecilie er kontaktperson til koordinering af maden.

Der afholdes fest/påskefrokost d. 11/5.

 

12. Hemmelig punkt

Punktet er flyttet til et separat referat.

 

13. Hørhus akademi

Det foreslås at lave et akademi, hvor man kan holde taler – afprøve sin viden eller sine eksamensoplæg foran andre på kollegiet til en arrangement en gang i mellem.

Projektet går ud på at fremme et fagligt samarbejde mellem beboere på kollegiet.

Cecilie står for projektet. Der skal kaldes ind til et møde, og samle diverse interesserede personer fra kollegiet til at stå for dette.

Events kunne ligge sammen med spil og spas udvalget –eller finde sine egne tidspunkter. Cecilie arbejder videre med projektet.

 

 

14. Status af igangværende projekter

Brandmøbler (Morten) – Morten har haft fat i brandvæsnet. Vi har selvfølgelig fået ny brandinspektør. Vi afventer svar fra denne person.

Lydisolering (Stefan/Kira) – Stefan har forsøgt at kontakte en tekniker, men har ikke fået svar. Stefan kontakter bestyrelse efter han har fået svar fra teknikeren.

Nyt lys i kælderen (Martin) – Lyset er ikke godt nok. Bressing er i kontakt med firmaet, Ole og UBS. Det lys vi har fået er ikke godt nok. Det har kostet mange penge, og er allerede gået i stykker to gang. Bressing har kontaktet UBS for at få stanset betalingen, så vi kan presse firmaet til at rette op på fejlen. Vi skal have et bedre lys, og så må firmaet pille det nye lys ned igen, hvis det ikke kan blive bedre.

Der er helt sikkert sket en fejl i proceduren flere steder. De tilbud vi har fået til projektet har ikke været behandlet godt nok. Ole, beboerrådet og bestyrelsen har ikke været gode nok til at tjekke op på kvaliteten af det pågældende tilbud.

Bressing indkalder Ole, UBS og beboerrådet til møde om sagen snarest.

Renovering af Cafe Coma (Manley): Der mangler stadig lidt småting. Morten køber et hdmi-kabel til Playstationen.

Beboerrådsrum (Susanne, Martin, Jannie & Morten) – Intet nyt.

 Hegn og hæk rundt om P-plads – (Ingen kontaktperson) Intet nyt. Det skal tages op på et formandsmøde.

Overvågningskameraer (Morten) – Ole er ind over projektet. Projektet ligger hos ham.

Sportsturnering med unge fra nærområdet (Charlotte)Charlotte har snakket med dem og arrangeret en basket turnering d 25 maj. Vi skal stå for turneringsstrukturen, men ellers står kommunen for reklame og for at finde andre hold. Charlotte vil gerne have hjælp til dette arrangement fra alle der kan.

 

15. Orientering fra udvalgene

Spil og spas – Intet nyt.

Medie – Der er blevet købt spil ind til Playstation for de penge der er blevet afsat.

Motion – Regelsæt kommer snart op og hænge. De er klar, de skal bare printes og hænges op.

Maskiner bliver snart fastmonteret.

Caféen – Intet nyt. Der bliver snart holdt møde om trepartskontoen.

Antenne – Der er forsvundet flere kanaler. Morten arbejder på sagen. Der skal findes ny formand på beboermødet.

Info – Infoskærmen er kommet op og køre. Kontakt Bressing, hvis man ønsker at få ting på infoskærmen. Daniel v. 826 indtræder i infoudvalget.

Hjemmesiden skal have en ansigtsløftning. Cecilie arbejder på sagen. Hjemmesiden skal muligvis omlægges, så den kun har Hørhuskollegiets oplysninger. Der sker ikke ret meget på de andre kollegiers delsider.

Fest – Vi skal snart have TDC. Den 13 april. Tredje tage holder efterfesten.

Midsommerfestival den 23 Juni er også i støbeskeen.

Derudover er festudvalget kommet med i et fælles festnetværk for diverse kollegier her i nærområdet. Der er fælles fest på Rasmus Nielsen kollegie d. 3/5 for beboerråd og festudvalg på diverse kollegier. Netværket skal bruges til at skaffe flere mennesker til diverse fester og cafeer.

Have – Intet nyt.

Sikkerhed – Der har været møde omkring genetablering af genbrugspladsen på den anden side af gaden. Der vil være flere spændende events i løbet af de næste måneder. Genoprettelsen vil dog tage lang tid. En helt ny genbrugsplads vil først stå færdig engang i 2014.

Klageudvalg – Der er blevet holdt fælles møde. Hjemmeside er opdateret. Og vi skal snart holde en klagehøring. Der har været lidt problemer, med sager der har været forældet, og det e meget svært at samle alle folk. Men ellers er alt godt.

Det diskuteres om Ole skal være en del af en klagehøring. Det vedtages at vi skal diskutere dette på beboermødet.

Nøgler – Alt er ve og vel.

Depositum til beboerrummet sættes til 200 kr.

Det diskuteres hvorfor vi kun har en magnetnøgle hver. Det konkluderes at en nøgle pr. beboer er bedst for tyverisikkerheden.

Kollegieblad – Intet nyt.

Nye udvalg? – Rengøringstjek opføres som udvalg.

 

11. Eventuelt

– Intet nyt.

 

Nyt møde d. 9/5-2013 kl. 19:00

Mødet hæves.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s