Beboerrådsmøde – Onsdag d. 24.07.2013 kl. 19.00 i Beboerrådslokalet

Beboerrådsmøde

Onsdag d. 24.07.2013 kl. 19.00 i Beboerrådslokalet

 

Til stede: Martin Bressing (Formand), Susanne Mølgaard (Næstformand), Morten Hvidemose (repræsentant fra 3. etage), Uffe Bundesen (repræsentant fra 6. etage), Jannie Nielsen (suppleant fra 1. etage), Charlotte Pedersen (Festudvalgsformand), og beboer Tenna Tancula.

 

Der er modtaget afbud fra Stephen (729), Minna (343), Daniel (826) og Kristian (543).

 

Dvs. at Stefan (138), Bjarke (448) og Kira Puk (731) skylder kage, da de ikke har meldt afbud.

 

  1. 1.   Valg af ordstyrer og referent

 

Ordstyrer: Martin Bressing (v. 847)

Referent: Optaget på diktafon, og efterfølgende skrevet af Bressing.

 

Morten Hvidemose vil gerne have det noteret i referatet, at Bressing bør koncentrere sig om sin opgave i stedet for at skrive referat J

 

  1. 2.  Oplæsning af referat fra sidste møde

–        Referat læst op og godkendt.

 

3. Godkendelse af dagsorden

 

–       Dagsorden godkendt

 

4. Meddelelser

 

–       Formandsposten er overdraget til Martin Bressing (847), men der mangler stadig at informeres officielt til UBS og bestyrelsen.

–       Bressing fratræder alle de udvalgsposter han besidder, med undtagelse af Spil og Spas udvalget og formandsposten for kollegiet. Der skal findes nye personer til nogle af disse poster.

–       Teknik- og miljøborgmesteren Ayfar Baykal besøger Birketinget / Brydes Allé den 6. august kl. 16-17. Der skal findes en person, der kunne være interesseret i at deltage i mødet.

–       Cecilies far har doneret endnu en infoskærm til kollegiet – den bliver hentet snarest. Tak for det J

–       Der kommer formandsmøde meget snart. I øvrigt informeres der om, at formandsmødet kun er et kordinerende møde, og at der ikke bliver besluttet noget på dette møde.

–       Der mangler en suppleantpost til beboerrådet. Tenna Tancula vil gerne tage posten. Tenna overtager posten, men skal selvfølgelig vælges officielt på næste beboermøde, når resten af beboerrådet i øvrigt konstitueres.

–       3. etage vil gerne bede om at alle andre etager ikke ”låner” deres bordtennisbat, da de bliver ødelagt. Der er flere etager der tager 3. etages ting, og et skal stoppe.

 

5. Økonomi

Saldo: ca. 34.000 kr.

 

Stuen: 2150.69 kr.

2. etage: 34.74 kr.

3. etage: 2409.00 kr.

4. etage: 565.52 kr.

5. etage: 3728.15 kr.

6. etage: 4061.02 kr.

7. etage: 4219.34 kr.

8. etage: 281.00 kr.

 

6. Cykelstativer

– Bjarke har bedt om at punktet tages op, men deltager ikke i mødet. Punktet udsættes til næste beboerrådsmøde.

 

Det diskuteres om der snart skal igangsættes en cykeloprydningsrunde. Der er ikke ret meget plads derude. Bressing beder Hans og Erik om at lave en cykeloprydning i løbet af september.

 

7. Status af igangværende projekter

Brandmøbler (Morten) – Intet nyt

 

Lydisolering (Stefan) – Intet nyt

 

Nyt lys i kælderen (Bressing) – Intet nyt.

 

Alarmen i Cafe Coma (Morten): Der skal findes nogle nye kontaktpersoner. Morten og Susanne vil gerne fortsætte som kontaktpersoner, og Minna og Tenna overtager de andre kontaktpersonpladser. Morten står for konfigureringen af alarmen og koordineringen af opsætningen af alarmen.

 

Beboerrådsrum (Susanne, Martin, Jannie & Morten) – Der mangler stadig billeder, whiteboard og kaffemaskine. Bressing har muligvis fået en gratis kaffemaskine. Udvalget bedes om at købe nogle billeder og lign. til væggene til næste møde. Hvidemose GARANTERER!

 

Vandbesparelseskampagne (Cecilie, Jannie, Kira Puk og Stephen) – Jannie kender en energirådgiver, som hun vil bede om at lave en liste over energitiltag, der kunne bruges i vandsparekampagnen.

Listen vil indeholde ting som beboerne kan gøre i hverdagen for at besvare energi.

 

Der stilles forslag om at købe tørrestativer til alle etager, så vi kan spare på tørretumblerne. Der er nogle problemer ved dette. Der må ikke står tørrestativer i trekanten på etagerne. En anden ide er at finde et lokale i kælderen, hvor man kunne have tørrerum. Dette kræver plads og udluftning.

Tørrestativer i haven er også en løsning. Ideerne gives videre til vandsparekampagneudvalget.

 

Der opfordres til at udvalget snart beder Hans og Erik om at lave et toilettjek på alle værelser.

 

Wall of Fame i cafeen (Morten) – Det forslås at Wall of Fame skal nedlægges fra cafeen, og der skal hænges nogle andre ting op på den væg. De nuværende billede skal flyttes til beboerrådslokalet, og væggen i cafeen skal i stedet bruget til festbilleder (colager) og opslag fra fest-, cafe- og spil og spas udvalgene.

 

Det besluttes at omlægge Wall of Fame og lave væggen til en mere relevant for resten af kollegiet. Personer som har gjort noget for kollegiet kommer i stedet til at hænge i beboerrådslokalet.

Morten står for indkøb af skifterammer til projektet. Det besluttes at der indkøbes 4 skifterammer i A2 størrelse.

Tenna, og Uffe vil gerne hjælpe med projektet.

 

8. Orientering fra udvalgene

Spil og spas – Der er blevet indkøbt spil for 2234,85 kr. og der er budget på 3000 kr. Der vil meget snart holde et møde i udvalget om opstart mm.

 

Kollegieblad – Der kommer næste blad omkring midten/slutningen af September. Der er kommet et nyt medlem i udvalget, så alt går fremmad.

 

Medie – Intet nyt.

Der bliver snart ryddet op i musiklokalet. Morten og Uffe er på sagen.

 

Motion – Der kommer snart regler op. Der skal købes rammer til regler. 2 stk. A1 skifterammer er der brug for. Der vedtages at Morten finder ud af hvor mange penge der er brug for.

 

Der må ikke fjernes udstyr fra motionsrummene. Der har været en beboer, der har trænet i haven, men dette skal ikke fortsætte.

 

Caféen – Der renses gulv i cafeen. Så det skal nok blive godt.

Der er rigtig mange der er kommet i cafeen i de seneste uger, så det går den rigtige vej.

Der er blevet ryddet op i inaktive medlemmer i udvalget, og fokus på at hverve nye medlemmer.

Fadølsanlægget bliver snart lavet. Så det hele går fremad.

 

Antenne – Intet nyt. Bressing kontakter både Jakob (528) og Mattias for at få sat skub i udvalget.

 

Info – Intet nyt.

 

Fest – Fodboldfest d. 7 september. Det bliver fedt.

 

Der er desuden kommet et nyt medlem i udvalget og der er snart møde J

 

Have – Grillerne er der kommet styr på – Det er bare super fedt. Der er kommet styr på regler og sat opslag op, og det fungerer. Der er desuden blevet købt lidt udstyr til grillerne. Grillstartere mm.

 

Det diskuteres om der skal laves en lignende ordning med udlån af projektoren, som det system grillerne udlånes efter. Der bliver lavet et slide til infoskærmen, og medieudvalget tager en snak om tingene.

 

Der er en del jord og udstyr til Urban Garden projektet der fylder i kælderen. Haveudvalget tager kontakt til Vilius og beder om at få det fjernet, og flyttet tingene ind i depotet. Der opfordres også til at Vilius skal inddrage flere interesserede beboere noget mere i projektet.

 

Der spilles tilsyneladende fodbold i haven. DET MÅ MAN IKKE! Kontakt Erik eller Bressing hvis det sker igen. Jannie laver et opslag til havedøren.

 

Sikkerhed – Morten overtager posten som kontaktperson. Der er stadig lidt stenkasteri, men for det meste er der fred og ro.

 

Klageudvalg – Punktet flyttes som punkt for lukkede døre til sidst på mødet.

 

Nøgler – Intet nyt.

 

Energiudvalg – Der er sommerferie, så der holdes først møde med Erik og energirådgiveren i uge 32. Rådgiveren vil blive lave et energitjek på kollegiet op til mødet.

Der vil efter mødet blive lavet en energirapport.

Der er muligvis også nogle tilskudsordninger vi kan drage nytte af, men det vil rapporten vise.

 

Nye udvalg?

 

– Er der for mange udvalg, eller udvalg der er overflødige.  Det vurderes ikke at der er udvalg der kan nedlægges.

 

– Det foreslås at vi genopliver ”fremlejeudvalget”. Der har været henvendelse fra UBS, og der er desuden nogle regelmæssige overvejelser ved ikke at have et fremlejeudvalg. Fremleje på kollegiet bliver kun håndteret rent administrativt i øjeblikket, og der er ikke rigtig føling med fremlejer på kollegiet. Det besluttes at udvalget oprettes som punkt til næste møde, og så diskuterer vi der videre der.

 

9. Eventuelt

 

–       Midsommerfestivallen tydeliggjorde, at musikrummet mangler en masse små ting, og at der ikke er styr på hvor meget udstyr vi har og hvordan det virker. Derfor foreslås det, at der bliver lavet en tjekliste over det udstyr vi har til rådighed og som skal bruges til koncerter mm.

Der skal ganske enkelt laves et tjek på hvad vi har til rådighed, om det fungerer og hvad der mangler i tilfælde af at vi har koncert igen.

 

–       Det foreslås at der laves et projekt, der hedder ”opdatering af husorden og forretningsorden”. Det har været udsat alt for længe, og det er en meget stor opgave. Bressing, Morten og Daniel melder sig til at stå for projektet.

Husordenen er opdateret, den skal bare omdeles.

 

–       Haveæstetikken er blevet genoprettet. Det er dejligt. Morten er glad J

 

Nyt møde lørdag d. 31 August kl. 17:00 – Morten og Uffe laver mad.

Mødet hæves.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s