Beboerrådsmøde d.30.09.13

Beboerrådsmøde

Mandag d. 30.09.2013 kl. 19:00 i beboerrådslokalet

 

 1. 1.      Valg af ordstyrer og referent

Det bliver bestemt at Martin bliver ordstyrer mens Minna bliver referent.

 

 1. 2.      Oplæsning af referat fra sidste møde

Oplæst.

 

 1. 3.      Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsordenen godkendes.

 

 1. 4.      Meddelelser

Meddelser fra Martin:

–          Han er fået en mail fra kollegieforum, her arbejdes der med indsamling og bearbejdning af erfaringer og lign.

–          Han har modtaget en mail fra UBS, hvori der står at Enrst & Young har lukket den afdeling der behandler vores budget. Derfor skal der tages en beslutning omkring hvorvidt vi skal beholde nogle udbrydere fra Enrst og Young, eller om vi skal finde nogle andre. Der vil blive sendt en repræsentant ud for at snakke om det.

–          Der er blevet taget kontakt fra Københavns Byrum, hvor der er planer om at der skal laves en såkaldt ”grøn oase”. Vi skal da, vi har matrikel opad, give vores samtykke til at dette må sættes i gang. Hvis man er interesseret i dette, har ideer eller ønsker kan man tage kontakt til birketinget@yahoo.dk eller gå ind på www.sundholmskvarteret.dk

 

 1. 5.      Økonomi

For øjeblikket står der på kontoen:

23.709,07 kr.

Der mangler dog kollegianerbidrag fra juli-september

 

 1. 6.      Rengøringen i kælderen
 2. Der skal tages stillingen til om der fortsat skal være åbent ind til pool rummet. Det virker ikke som om at folk kan administrer det ansvar som der kommer med at bruge det rum. Folk rydder konsekvent ikke op efter sig selv, og spørgsmålet er om det skal lukkes helt af for alle, eller om det skal være muligt at låne en nøgle dertil og benytte det. Der er forskellige holdninger til hvorledes dette skal kommes til livs. Det står mellem at lukke rummet i en vis periode, eller at gøre nogen ansvarlig for at låse døren op for dem der ønsker at benytte rummet.

Det bliver foreslået at der bliver sat et opslag op på facebook gruppen og på hver etage om at man skal gøre rent i rummet efter at man har benyttet det. Derudover vil der blive sat en skraldespand og en kasse til øl op.

Dette bliver besluttet.

 1. Det vurderes at en af grundene til at vi har haft problemer med at svamp i cafeen er at rengøringen dernede har været godt nok. Derfor foreslår Martin at der ansættes en person til at rengøre baren, poolrummet, beboerrummet, der bliver ansat til at gøre ordentlig rent et par timer hver weekend el. lign. Der er ikke nogen der imod det, så det kommer videre til beboermødet.

 

 1. 7.      Status af igangværende projekter

 

 • Brandmøbler (Minna)

Intet

 

 • Lydisolering (Stefan)

Janni forklarer hvad hun har fået fra Stefan, der er en rapport fra en ekspert der har været forbi og kigge på kælderen. Hun kan ud fra sine målinger konstatere at der er et lydproblem. Dette skyldes bl.a. at højtalerne i pool rummet er fastmonteret til væggen, hvilket gør at lyden spreder sig i bygningen. En løsning er at montere disse på en anden måde, så denne gene mindskes (500 kr.).

Hun foreslår at der skal installeres en såkaldt limitor (omkring 5000 kr.) der kan forhindre at der ikke kan skrues for højt op for musikken.

Disse gælder som alternativ til en reel lydisolering i loftet, da dette måske er for dyrt.

 

Derudover mener eksperten der har været forbi at lydisolering i loftet ikke vil have den store positive effekt.

Det bliver besluttet at dette punkt bliver skudt til hjørne til næste møde. Derfor bliver rapporten sendt ud til alle, så vi til næste møde kan diskutere ud fra den.

 

 • Lys i kælderen (Bressing)

Erik er blevet bedt om at indhente diverse tilbud, men der er intet sket endnu.

 

 • Vandsparekampagne (Stephen, Cecilie, Jannie og Kira Puk)

Der er intet nyt at melde. Derfor skal der snart til at ske noget her, hvis det skal nå at have en effekt. Derfor skal det kommunikeres ud til folk hvilke konsekvenser vandfrås har – huslejestigningen. Derudover skal Erik ind på alle toiletter og tjekke om de løber, om de så har kontaktet ham eller ej.

 

 • Wall of Fame (Morten)

Nu er billederne da fjernet.

 

 • Opdatering af husorden og forretningsorden (Bressing, Morten, Daniel)

Der er intet at melde, andet at der skal findes en dato hvor der skal ske noget.

 

 • Opdatering af koncertudstyr (Bressing, Vilius og Hvidemose)

Intet.

 

 1. 8.      Orientering fra udvalgene
 • Spil og spas (Bressing)

Intet. Udover at der er blevet en plakat, og en game plan.

 

 • Kollegiebladet (Rasmus, Charlotte, Kira Puk, Cecilie)

Bladet skal gerne udkomme inden for 2 uger. Det er ca. 4 mdr. siden sidste blad røg ud, og det er nok den frekvens udvalget regner med at udgive bladet i.

 

 • Medieudvalg (Uffe og Vilius)

Der er ikke meget at melde, foruden at der måske skal ryddes lidt op.

 

 • Motionsudvalg (Morten Hvidemose)

Morten melder, gennem Martin, at det går godt. Regler skulle være på vej.

 

 • Caféudvalg (Minna)

Der er blevet gjort rent i baren. Alle flader er blevet vasket ned med rodalon. Et gennemgående problem er at der hersker mange forskellige vurderinger af hvor alvorligt problemet er, derfor er det svært at få helt fat om problemet. I løbet af denne her uge skulle gulvtæppet derinde gerne blive renset, og derefter skal der en fra skadeservice ind og ser om rengøringen har gjort en forskel.

Det bliver besluttet at der skal tages pro clean tests af baren.

 

 • Antenneudvalg (Jakob v. 528)

Der er møde meget snart.

 

 • Infoudvalg (Daniel, Rasmus)

Hjemmesiden skal opdateres, både med indhold og udseende. Nye ting skal ind, gamle ting skal ud. Når den nye hjemmeside kommer op bliver det muligt at for infoudvalget at opdatere indholdet løbende, så det er up to date.

Der er ingen nye slides til infoskærmen.

 

 • Festudvalg (Charlotte)

Der holdes oktoberfest d. 26.10.13. Den er blevet rykket fra d. 19.10.13 grundet efterårsferien kom i vejen. Det er ikke helt bestemt om festen skal holdes i scandis festlokaler eller om baren kan nå at blive klar.

Scandis kræver at vi skal betale 1.500 kr. i depositum for at leje lokalet, hvilket springer flere i øjnene. De benytter vores faciliteter uden opkrævning, derfor er det uacceptabelt at de kræver penge for at vi benytter deres rum. Martin tager dette med til formandsmødet, og fortæller hvori vores problem ligger. Det bliver besluttet at vi betaler depositum denne gang, men at det til formandsmødet skal gøres klart at det ikke er okay.

 

 • Haveudvalget (Kira, Jannie og Susanne)

Intet.

 

 • Klageudvalg (Stephen, Jannie, Stefan og Daniel)

Udvalget er kommet til bunds til med de forskellige klager, så lige nu er der dejligt frit. De forskellige udkast til regler og procedure er lige på trapperne, og skulle blive sidste behandles her snart.

 

 • Nøgleudvalg (Daniel)

Der er ved at blive skrevet nogle nye kontrakter til de forskellige nøgler der ikke er kontrakter på. Så der er styr på nøglerne, og det vides hvem der har hvilke nøgler.

 

 • Energiudvalg (Jannie)

Der har været problemer med at få et møde i stand mellem Erik og den energirådgiver der har været taget kontakt til løbende. Det er dog lykkes at få den rette energirådgiver ud, men da han ikke har haft adgang til diverse planer og optegninger over kollegiet, så han har ikke kunne udarbejde en rapport. Derfor er der nu stilstand i projektet.

 

 • Fremlejeudvalg (Susanne og Bjarke)

Intet.

 

 • Nye udvalg?

Nej.

 

 1. 9.      Eventuelt

 

 • Afstemning og fjernafstemning

Dette går ud på at man skal kunne stemme selv om det ikke er muligt at møde op til mødet. Dette har allerede været oppe flere gange, og der hersker en generel stemning for at det kun er dem der møder op til mødet hvis de vil have deres stemme hørt.

Derfor skal den manglende mulighed for fjernafstemning virke som en ansporende faktor. Der er ikke stemning for at der skal være mulighed for fjernstemme, da det er et problem der allerede er blevet gennemdiskuteret.

 • Skilte

Der er ikke sket noget i denne sag.

 

 • Møde med UBS

Efter mødet med UBS, kan det berettes at den aftale vi har med fremleje og at man kan springe køen over forbudt. Det er gavnligt at alle der arbejder med områder hvor der er tavshedspligt skriver under på dette. Derefter har der været nogle problemer med hvordan man skal opkræve evt. gæld fra fraflyttedes depositum. Der bliver oprettet en mail hvor der indberettes alle udflytninger så man kan nå at få indkrævet hver gæld.

 

 • Dato for udvalgs julefrokost

 Der skal fastlægges en dato for julefrokosten, der bliver lavet en doodle, og så kommer der en dato.

 

Næste møde: onsdag d. 30.10.13 kl. 19 i beboerrådet

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s