Beboerrådsmøde d. 18.02.14 kl 19.00

Tilstede: Tenna, Minna, Daniel, Martin, Bjarke, Susanne, Janni, Rasmus, Stephen,

 

Der er afbud fra Uffe (dog i for sen tid).

Kira, Stefan, Uffe og Martin skylder kage.

 

 1. 1.      Valg af ordstyrer og referent

Minna vælges som referent, Martin vælges som ordstyrer

 1. 2.      Oplæsning af referat fra sidste møde

Oplæst.

 1. 3.      Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

 1. 4.      Meddelelser

–          Meddelelse omkring elevatorer –Der er ikke så meget at melde, de nye reservedele er bestilt, men de har ikke givet lyd fra sig siden. Den anden elevator opfører sig ikke heller ikke helt optimalt, så de er blevet kaldt ud for at se på den anden elevator (og forhåbentlig fikse dens motor).  Det påpeges at elevatoren har været i stykker i længere tid, og at det ikke er i orden. Der ledes efter et nyt firma, som skal stå for vedligeholdelsen af elevatoren. Det besluttes at der skal skubbes til processen.

–          Meddelelse angående 5. Etages medlem i beboerrådet – Medlemmet fra 5. etage er flyttet fra kollegiet, så pt. Har 5. etage intet medlem.

–          Meddelelse omkring hovednøgle – Martin har snakket med UBS omkring hvorledes det med hovednøglen er lovlig. Måske. Det vil betyde at der vil være en hovednøgle hos låsesmeden, der dermed slipper for at brække låsen op. Denne skal dog stadig betale for at få låsesmeden ud. UBS er ved at fjerne hovednøglen fra alle deres kollegier, så det kommer an på om vi ønsker bestyrelsen skal gøre en undtagelse. Der er ikke så meget at gøre ved situationen, så vi lader det ligge.

–          Meddelelse omkring fælles faciliteter og Scandis´ og Hørbrækkers adgang til disse – Det blev på sidste møde besluttet at der skal lægges en seddel i de andre kollegiers postkasser om hvad det vil koste dem at være med i vores faciliteter. Denne er lavet, og deles ud indenfor et par dage.

–          Meddelelse om indkøb af spot-lys i kælderen – De spots der er kommet op i postrummet er kommet op da postbudene har klaget over at de ikke kunne se adresserne når de leverer posten. Det er sket over vores hoved, hvilket forhåbentlig ikke sker igen. Det er muligt at slukke de to spots, ved hjælp at to kontakter der er at finde i postrummet.

–          Meddelelse om projekt Birketinget – Bestyrelsen har endeligt godkendt projektet. Projektet bliver i denne omgang en realitet. Man kan stadig nå at være med. Der kommer til at være forskellige workshops og byggeri hen over foråret og sommeren.

 

 1. 5.      Økonomi

I alt: 30.414,62 kr.

Stuen: 0 kr.

2.etage: 534,74 kr.

3.etage: 763,70 kr.

4.etage: 1.065,15 kr.

5.etage: 4.228,15 kr.

6.etage:2.635,97 kr.

7.etage: 1.066,31 kr.

8.etage: 231,55 kr.

 

Efter en snak med UBS ser det ud til at kollegianerbidraget kommer til at bliver overført hver måned, så der er lys forude.

 1. 6.      Separate etagekonti

Stuen har ophævet sin etagekonto, og i stedet oprettet deres egen. Dette er ikke lovligt ifølge vores forretningsorden. Pengene på etagekontoerne er bevilliget af beboerrådet, og beboerrådets indtil de er udbetalt. Det er for at sikre at pengene bliver brugt til tiltag på etagen, og ikke, i værste fald, går til enkelte beboere. Stuen er derfor blevet bedt om at rulle dette tiltag tilbage.

 1. 7.      Nødbelysning på trapperne

Charlotte har ikke nået det. Ingen ønsker at overtage projektet, så vi lader det ligge.

 1. 8.      Brandøvelse

Charlotte har ikke nået det. Bjarke overtager projektet.

 

 1. 9.      Status af igangværende projekter
 • Indkøb af sækkevogn til udvalgene (Uffe) –Martin har snakket med Erik og Hans hvorvidt de har en sækkevogn i overskud, det havde de ikke. Derfor foreslås det at der skal arbejdes videre med at købe en sækkevogn til os selv, der kan køre på trapper. Det besluttes at denne bare skal købes til næste møde.
 • Brandmøbler (Minna)

Minna fralægger sig storsindet denne opgave. Martin overtager.

 • Lydisolering (Stefan)

Intet.

 • Vandsparekampagne

Der er i dag kommet opslag op på alle etager, og diverse andre steder, inkl. Facebook. Så nu håber vi der kommer skub i tingene. Det forslås at der skal følges op på dette om 3 mdr. så der kan laves måske noget nyt, andet, for at skabe kontinuerlig effekt.

Der må gerne informeres om hvilke konsekvenser det kan have hvis man ikke sparer på vandet.

 • Wall of Fame

Intet. Væggen skal fikses. De rammer skal laves af de forskellige udvalg. Der er forskellige billeder af gamle mennesker fra Wall of Fame, der i starten skulle hænge herinde. Der skal skrives et nyt regelsæt for hvad det skulle kræve at komme på wall of fame.

Martin og Stephen overtager den del af projektet der handler om beboerrådets lokale.

 • Opdatering af koncertudstyr (Bressing, Vilius og Hvidemose)

Der er ikke aftalt en weekend endnu, men det sker snart.

 • Affaldssorteringsprojekt (Daniel)

Alle etager undtagen stuen og 4. etage deltager i projektet. Nogle etager er glade for at deltage i projektet, mens andre er mindre engageret. Men alt i alt er der gang i det. Der vil blive holdt en evaluering om et halvt år. Dette punkt nedlægges for fremtiden.

 

10. Orientering fra udvalgene

 • Spil og spas (Bressing)

Den første spil og spas aften var en stor succes, så frekvensen af aftener skal måske øges. Der er flere projekter i støbeskeen, så der kommer til at være flere tiltag fra udvalget. Der var meget positiv feedback, og flere har udtrykt ønske om at deltage i udvalget.

 • Kollegiebladet (Rasmus, Charlotte, Kira Puk, Cecilie)

De fleste artikler er skrevet, og skal blot designes. Der kommer forhåbentlig et nyt blad i løbet at næste måned.

 • Medieudvalg (Uffe, Stefan og Vilius)

Intet.

 • Motionsudvalg (Morten Hvidemose

Alt kører som det skal, umiddelbart. Det er dog blevet påpeget at flere tager venner med ned og træne, og dette er IKKE lovligt. Der vil komme information omkring dette op i rummet. Det påpeges, igen, at det kunne være rart med noget sprit til at afspritte de forskellige apparater. Morten forslår at der skal indkøbes endnu et løbebånd, da der er kø til det løbebånd vi allerede har. Dette skal tages op til næste beboermøde. Det påpeges at der i vægtrummet er en del larm når folk ”dødløfter”, det gives videre til Morten.

 • Caféudvalg (Minna)

Intet fra formanden.

Der er 10.195,63 kr. på komtoen.

Der har været problemer med alarmen, bl.a. fordi folk har brugt en gammel kode. Det forslås at der skal oprettes en kode, som alle relevante personer skal have. Minna sender videre til Daniel hvem der skal bruge en kode. Denne kode skal skiftes hver 6. md..

 • Antenneudvalg (Kenneth(Hørbrækker v.251), Morten Hvidemose (Scandis v.12) og Daniel Nielsen (Hørhus v. 826)/Jakob v. 528)

Der skulle have været afholdt et møde, men dette lykkes ikke. Der bliver nu sat et nyt møde. Der skal laves en kanalafstemning, det er op til udvalget at finde de forskellige tilbud der skal stemmes om.

Der er blevet sat en ny parabol op, der måske kan have pillet ved folks digitale tv signal.

 • Infoudvalg (Daniel, Rasmus)

Det går lidt langsomt med hjemmesiden, men det lister sig lidt fremad. Betaversionen er ikke helt i orden, inden der kan linkes til den.

 • Festudvalg (Rasmus)

Den nye formand, konstitueret, er Rasmus, og der er rave fest d. 1. marts. Og der er fundet en masse gejl til at skabe rave stemning. Der kommer til at være dj og deslige. Der er også fundet bands til midsommerfestivalen allerede, så det er jo godt J Kender man nogen der kan spille, så må man gerne spørger omkring.

 

NB! Siderne til pavillonerne gik i stykker til fodboldfesten, og det store festtelt gik også i stykker, helt eller til dels. Dette skal oprettes som et projekt.

 • Haveudvalget (Kira, Jannie og Susanne)
  Intet.
 • Klageudvalg (Stephen, Jannie, Stefan og Daniel)

Intet.

 • Nøgleudvalg (Daniel)
  Daniel er løbet tør for de gamle værelsesnøgler, det er Eriks ansvar at udlevere disse, så det overlades til ham. Daniel vil foreslå at de låse det drejser sig om skal skiftes til universallåse.
 • Fremlejeudvalg (Susanne og Bjarke)
  Der holdes møde kl. 20.30 på 4. etage. Susanne udtræder snart af dette udvalg, så der ledes efter nye medlemmer. Daniel vil gerne deltage i mødet, og måske indtræde udvalget.
 • Nye udvalg?

 

11. Eventuelt

 1. 1.      Overvågning i vaskekælderen:

Der er blevet stjålet en del fra vaskekælderen på det sidste. Det diskuteres hvorledes at dette kan forhindres. Yderligere overvågning blev nedstemt på sidste beboermøde, derfor er situationen som den er nu. Det vil kræve tilladelse osv. For at opsætte videoovervågning.

Det forslås at det i hvert fald skal tydeliggøres at der overvåges dernede, og linket til webcam’et skulle gøres mere tilgængeligt. Tenna kigger på et overslag på hvad videoovervågning vil koste.

 1. 2.      Problemer på Scandis:

Der har været problemer med en beboer på Scandis, hvor der bliver kastet med ting på vores ruder etc. Der er blevet knyttet et vagtselskab til Scandis, som vi også gerne må benytte hvis vi oplever problemer.

Der har også været en del larm fra brandtrappen, hvor døren blev smækket, det forslås at der opsættes en alarm der gør at de ikke kan benytte brandtrappen.

 1. 3.      Mapper i beboerrådtrummet:

Der er nogle tomme mapper i rummet, som man gerne må tage hvis man lyster.

Det nævnes i samme åndedrat at der skal laves mapper med relevant information omkring beboerrådet til nye medlemmer. Der er ikke stemning for det.

 1. 4.      Skraldespand i pool rummet:

Der er blevet opsat en skraldespand og ølkasse i poolrummet. Prøveperioden er forlænget til marts, da opslaget har været længe under vejs.

 1. 5.      Udskiftning af håndværkere:

Der er sket en udskiftning i de ansatte malere, da UBS krævede at disse skulle udskiftes. Dette betyder at malerrummet nu er tilfaldet os. Det skal ryddes, men så kan vi bruge det til hvad vi lyster. Det vises frem til næste møde.

 

Næste møde: Tirsdag d. 18. marts kl. 19.00

4. etage står for kaffe og te.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s