Beboerrådsmøde mandag d. 26.01-2015 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Beboerrådsmøde

Mandag d. 26.01-2015 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

 

Til stede: Daniel Nielsen (formand), Sofie Dalby Madsen (repræsentant fra stuen), Martin Bressing (suppleant for Sofie Svane (2. etage)), Steff Nielsen (suppleant for Tenna Tancula (3. etage)), Bjarke Reimann (repræsentant fra 4. etage), Uffe Bundesen (repræsentant fra 6. etage), Rasmus Blomqvist (repræsentant fra 8. etage), Cecilie Kiilerich (Barformand), Julian Suter Skovø-Nielsen (Festudvalgsformand) og Charlotte Pedersen (beboer).

 

Afbud fra: Anders Søndergaard Dahl (repræsentant fra 5. etage) og Tenna Tancula (repræsentant for 3. etage).

For sent/manglende afbud fra: Sofie Svane (repræsentant fra 2. etage) og Mads Dalgaard Madsen (repræsentant for 7. etage).

 

Skylder kage: Cecilie x 2, Anders x 2, Jonas, Sofie, Mads og Bjarke skylder 95 % af en kage.

 

1.     Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Daniel (v. 826)

Referent: Mødet bliver optaget og efterfølgende renskrevet af Bressing (v. 847)

 

2.     Oplæsning af referat fra sidste møde

Referat fra seneste ordinære beboerrådsmøde (28. november) bliver læst op af Rasmus (repræsentant fra 8. etage), og bliver efterfølgende godkendt.

                                                                        

3.     Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsordenen er sendt ud i gyldig tid. Beboerrådet godkender dagsordenen.

 

4.     Meddelelser

– Referat af bestyrelsesmøde. Referatet er nu kommet. Formanden gennemgår hurtigt referatet, selvom vi også gennemgik mødet, dog uden referat, ved sidste beboerrådsmøde.

Der blev afholdt bestyrelsesmøde d. 11. november.

Regneskabsafdelingen anbefalede bestyrelsen fremover ikke at bruge penge som ikke i forvejen er budgetteret i samme grad som tidligere. Bestyrelsen godkendte regnskabet og indkøb af stole til etagerne.

Regnskabsafdelingen lovede at der fremover i regnskab og budget vil medfølge en uddybende forklaring på, hvorfor de enkelte poster reagerer, som de gør. Vi glæder os til at se dette.

 

Formanden har modtaget en afvigelsesforklaring fra UBS, som fremover vil komme til hvert beboermøde. Afvigelsesforklaringen forklarer i detaljer, hvorfor de enkelte poster i henholdsvis det årlige budget eller regnskab reagerer, som de gør. Det er en stor hjælp, så vi kan forklare beboerne hvordan tallene opfører sig.

 

– Formandsmøde. Der har været afholdt formandsmøde. Der blev diskuteret følgende punkter: Cykelstativer, beskæring af haven, ressourcespareprojekt, husorden, kontrakt med fælles finansiering og brandtappe samt problemer med vindueskigning.

 

Cykelstativer. Hørbrækker var glade for de nye stativer, men Scandis var ikke så interesserede. De ville hellere have deres eget skur bag bygningen.

 

Haven. Hørbrækker vil meget gerne have gjort noget ved haven. Men der mangler stadig at blive fundet en landskabsarkitekt, der kan lave en plan for rydningen af krattet bagerst.

 

Ressourcespareprojekt. Hørbrækker er ikke interesserede, men Scandis er interesserede i at komme med i projektgruppen. Projektgruppen vil tage kontakt til Scandis.

 

Husorden. Der vil blive arbejdet på at udbygge husordenen på de to andre kollegier, og ved næste formandsmøde vil der blive diskuteret igen enkelte udfordringer herved.

 

– Nyt fra Projekt Birketinget. Der er egentlig ikke så meget nyt. Vi venter stadig på det endelige møde, hvor vi forhandler den endelige driftsaftale på plads. Mere information om det, når vi når dertil. Men pladsen er i hvert fald blevet færdig og er åbnet.Og så er der kommet et nyt skilt op.

 

Resultat af trekantsoprydningerne. Alle trekanter er kontrolleret, og alt der ikke måtte være der er blevet fjernet. Inspektøren holder jævnligt øje, og fjerner ting, hvis det er nødvendigt.

Generelt melder beboerrådet at der er god stemning og opbakning til rydning af diverse møbler. På 4. etage er der dog enkelte personer, der er meget utilfredse. Der vil løbende blive afholdt razziaer på etagerne, så folk lærer, at der ikke må være møbler sko i massevis og andet brandfarligt materiale i fællesområderne.

4 etage har et spørgsmål angående de brune læderstole, som enkelte etager stadig har. Formanden meddeler at de stadig er lovlige, så længe der ikke er hul på stoffet.

 

– Ny næstformand og sekretær for beboerrådet. Bressing (v. 847) flytter fra kollegiet, og derfor skal beboerrådet have fundet en ny til at overtage posten som næstformand, og en ny sekretær.

Begge roller kan være eksterne, og man behøver således ikke være en del af beboerrådet, for at besidde dem, men det er en klar fordel. Begge roller skal være besat inden næste beboerrådsmøde.

Der vil blive lavet et opslag i Facebookgruppen, så alle beboere kan få chansen for at overtage posterne.

 

– Brandtrappe og dør må ikke bruges i det daglige. Der er nogle få beboere der benytter brandtrappen som deres personlige indgang. Dette er ikke tilladt, og skal stoppe hurtigst muligt. Alle der oplever beboere, der benytter brandtrappen som personlig ind- og udgang må meget gerne kontakte formanden.

 

Officiel udmeldelse af medlemmer af beboerrådet. Anders (v. 526) og Tenna (v. 325) træder officielt ud af beboerrådet og alle projekter, da de begge flytter.

Steff (v. 339) overtager pladsen for Tenna, og der er igen der ønsker at overtage pladsen fra 5. etage. Så pladsen vil blive tilbudt til de eksisterende suppleanter.

 

5.     Økonomi(Opdateret 26. januar)

Etage                Konto1. etage             kr. 1000,002. etage             kr. 1.534,74

3. etage             kr. 1.763,70

4. etage             kr. 680,07

5. etage             kr. 2.591,30

6. etage             kr. 2.050,12

7. etage             kr. 2.066,31

8. etage             kr. 3.710,35

 

TOTAL          15.396,59

 

Projekter

Urban Garden                                            4.014,45

Playstation-spil                                          1.643,05

Café Coma halvårlig rengøring                        300

Værktøj til cykelværkstedet + wire              300

 

TOTAL                                                            6257,50

 

Trepartskontoen:

Ca. 7.500 på kontoen plus 1.000 kr. i kontanter. Der er lige blevet betalt en regning på ca. 6.000 kr. til Carlsberg, og der er ca. for 1.000 pant på lager. Der er samtidig købt godt ind, og der mangler ikke ret mange indkøb. Så alt i alt er økonomien god.

GulerødderCafeudvalg                                 1500Barudvalg                                     –

Festudvalg                                   1.500

Fremlejeudvalg                         0

Haveudvalg                                 200

Infoudvalg                                   200

Klageudvalg                                 0

Medieudvalg                               200

Motionsudvalg                           0

Nøgleudvalg                                0

Spil og spas-udvalg                   0

 

 

Gulerødder samlet              3.600

 

Total henlagt                               25.254,09

Indestående på konto             36.531,32

Midler til rådighed              11.277,23

 

Note:

Der mangler til Kollegianerbidrag for en måned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.     Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Daniel m.fl.)

Tv2 Film er væk, da kanalen er blevet lukket. Der vil blive arbejdet på at finde en erstatning snarest.

 

Barudvalg (Cecilie m.fl.)

Formanden vil gerne høre, hvordan det står til med bestilling af papir til dispensorer. Cecilie /v. 441) meddeler, at det ikke er blevet gjort. Cecilie (v. 441) vil snakke med inspektøren om det.

Der mangler desuden at blive trukket de sidste højtalerkabler inde i baren. Cecilie (v. 441) ønsker information om, hvordan kablerne skal trækkes, så hun kan sætte projektet i gang. Cecilie (v. 441) ønsker at få sat døren på inde i selve barlokalet. Bressing (v. 847) meddeler, at det nok ikke er så smart en ide, da døren vil blokere for en af de to højtalere i lokalet. Cecilie (v. 441) vil tænke over det, og alternativt få sat et forhæng op, så der kan lukkes af til mindre baraftener.

Cecilie (v. 441) meddeler at der er blevet bestilt en kontokort, så pengene fra mobile pay kan gå ind på en konto. Cecilie (v. 441) ønsker ikke længere at have pengene tilknyttet til en konto, som hun alene administrerer, da det for det første er usikkert med kun en ansvarshavende person tilknyttet til pengene, og samtidig også er ved at være et problem rent skattemæssigt, da mobile pay er så populært, at det skaber problemer da det rent skattemæssigt kan ligne en indkomst på Cecilies (v. 441) egne skatteoplysninger.

Baren har haft sporadisk åbent den seneste tid, og det har været ret populært, da bartenderne har holdt åbent mere af lyst end af pligt. Men det kan være et problem i forhold til støj, at der ikke altid bliver annonceret at baren holder åbent. Derfor foreslår Cecilie (v. 441), at det indføres, at baren skal annoncere min. 4 dage i forvejen, at der bliver holdt åbent. Denne regel skal skrives i husordenen og i barens forretningsorden. Barudvalget skal i den forbindelse selv stå for at planlægge en vagtplan, hvis der fortsat er behov for denne.

Beboerrådet vedtager, at baren skal annoncere min. 4. dage i forvejen forud for åbningsaftener, og at dette skal skrives i husordenen og barens egen forretningsorden.

Cecilie (v. 441) meddeler endvidere, at hun ikke ønsker at fortsætte som formand for baren efter næste beboermøde. Hun vil dog fortsætte med arbejdet indtil perioden løber ud. Cecilie (v. 441) efterspørger allerede nu en person, der ønsker at overtage posten, så der kan overdrages erfaringer og viden. Ingen melder sig.

Festudvalg (Julian m.fl.)

Julian (v. 845) fortæller, at der om få dage kommer en ny plakat for det kommende års store fester op. Der mangler lige de sidste detaljer, så ligger det hele klar. Den første fest bliver TDC, og bliver afholdt den 28. februar.

 

Formanden vil gerne have af vide, hvordan det står til med økonomien efter de seneste fester, men Julian (v. 845) har ikke snakket med kasseren endnu. Festøkonomien vil blive oplyst på næste beboerrådsmøde.

 

Fremlejeudvalg (Daniel og Bjarke)

Der er i øjeblikket 4 sager der bliver behandlet. Ellers intet nyt.

 

Haveudvalget (Ingen)

Der vil snart blive afholdt et møde, hvor strategi og ambitioner vil blive fastlagt.

 

Rasmus (v. 841) vil gerne høre om der kunne være interesse for at lave en kompostbunke i haven, hvor folk kan kompostere køkkenaffald.

Bressing (v. 847) advarer om, at det skal gennemtænkes inden det bliver igangsat, da skraldesorteringen generelt har skabt overraskende store mængder, og at en meget stor bunke køkkenaffald i haven dels ikke lugter særligt godt eller ser særligt godt ud, og samtidig tager tid at kompostere. Ideen er ikke dårlig, men skal tænkes ordentligt igennem.

Bjarke (v. 448) er skeptisk over om beboerne rent faktisk gider at gå ned i haven med deres affald.

Uffe (v. 638) er positiv over for ideen, og vil overveje det med resten af udvalget.

 

Bressing har ikke modtaget noget nyt fra Vilius (tidligere beboer), og regner ikke med at høre mere om evt. manglende udgifter til haveudvalget.

 

Infoudvalg (Daniel og Rasmus)

Computeren der styrer infoskærmen bliver sendt til reparation i kommende uge, så der er snart oppe og køre igen.

 

Klageudvalg (Bjarke, Charlotte m.fl.)

Der har været afholdt infomøde, hvor de nye medlemmer er blevet sat ind i praksis. Bjarke (v. 448) meddeler dog, at han har afsendt et par klager på vegne af hans etage, og at de ikke er blevet behandlet, så der skal snart til at komme gang i udvalget igen.

 

Medieudvalg (Uffe)

Formanden vil gerne høre, om der fortsat forsvinder ting fra musiklokalet. Uffe (v. 638) meddeler, at det ikke er tilfældet.

Klaveret er fortsat ikke blevet stemt. Pris er ukendt.

Guitarforstærkeren skal muligvis have skifter et rør eller flere, og Uffe (v. 638) er på sagen.

Der er flyttet lidt ekstra udstyr fra lageret ind i musiklokalet.

 

Uffe (v. 638) overtager nu ansvaret for udlån af projektoren.

Beboerrådet venter stadig på en forretningsorden fra udvalget.

 

Motionsudvalg (Morten Hvidemose m.fl.)

Intet nyt.

 

Nøgleudvalg (Daniel)

Der er blevet bestilt nye nøgler til motionsrummet.

 

Spil og spas (Bressing m.fl.)

Bressing forlader udvalget, da han skal flytte. Det er uvist, hvem der vil fortsætte udvalget, og indtil videre, vil udvalget ligge i bero, indtil en ny person melder sig til at føre udvalget videre. Cecilie (v. 441) vil måske føre udvalget videre, når hun ikke længere er barformand.

 

Beboerrådet vedtager at ligge udvalget i bero.

 

Nye udvalg?

Ingen nye udvalg.

 

(Beboer Charlotte Pedersen (v. 836) forlader mødet.)

 

7.     Rengøringsniveau og opfølgning på rengøringsstandard i baren

Daniel (v. 826) vil gerne diskutere standarden af den seneste tids rengøring af baren, samt optjekning af rengøring eller mangel på samme.

Der har den seneste månedstid være tre gange, hvor baren ikke var aflåst, lageret ikke var aflåst, rengøringen ikke har været taget rettidigt, pengekassen har været efterladt i baren natten over mens den var ulåst, og ikke mindst ingen tjek af om rengøringen har været taget. Cecilie (v. 441) har som formand af baren ikke tjekket op på rengøringen i lang tid, som det eller er påkrævet.

 

Daniel (v. 826) vil gerne spørge beboerrådet om han har opbakning til at gå videre ind i sagen, og tage en grundig snak med barudvalget. Beboerrådet er enige i, at der skal strammes op.

Daniel (v. 826) mener ikke at den nuværende tjekliste er fyldestgørende, og vil gerne have den gennemarbejdet igen. Derefter skal barens medlemmer sættes ind i kravene til rengøringen på en ordentlig måde.  Daniel (v. 826) foreslår endvidere, at det fremover ikke er en fast person, der står for at tjekke op på rengøringen. Cecilie (v. 441) foreslår, at der samtidig med at der bliver fastlagt, hvem der skal stå i baren, at der samtidig biler udnævnt en person, der er ansvarlig for at tjekke op på rengøringen o m søndagen.

 

Beboerrådet vedtager at der skal udnævnes en ansvarlig for rengøringstjek samtidig med, at bartenderne melder sig til at stå i baren. Er der ingen rengøringstjekker, så kan baren ikke holde åben.

 

Bressing (v. 847) pointerer endvidere, at der på nuværende tidspunkt ikke er rigtigt styr på vask af klude og mopper til baren, og at der ofte mangler klude og mopper, da disse befinder sig på enkelte etager efter rengøringen, eller er glemt i vaskeriet.

Beboerrådet vedtager at klude og mopper skal vaskes samme dag som rengøringen finder sted, og at de ikke må forefindes på nogle etager, men kun må være i barens lager eller i vaskeriet mens de bliver vasket. Det vil være rengøringstjekkeren, der skal sørge for at dette overholdes.

 

Barudvalget vil holde et møde, hvor disse punkter vil blive gennemdiskuteret.

 

8.     Uheldig afslutning på den indledende cykeloprydning. Diskussion om eventuel cykelerstatning

Daniel (v. 826) forklarer, at der desværre er blevet smidt en cykel ud i forbindelse med den indledende cykeloprydning, der ikke skulle have været smidt ud.

En beboer, der har været på udveksling har desværre mistet sin cykel. Cyklen er blevet smidt ud i god tro, da man ikke har hørt noget fra nogen beboere i mange uger, og fordi cyklen befandt sig på et ulovligt område i cykelkælderen.

 

Sagen er meget trist for den beboer, der har mistet sin cykel, og beboerrådet skal derfor tage stilling til, om der skal ydes erstatning for den mistede cykel.

 

Beboerrådet diskuterer sagen igennem, og er enige i, at der er blevet begået fejl af både formanden, beboerrådet, og beboeren selv, og hvilket har ført til en uheldig situation. Under normale omstændigheder vil man ikke erstatte cykler, der er parkeret ulovligt, men denne sag er speciel.

Beboerens cykel var i forvejen en brugt cykel, og vil ca. koste 1.000 kr. og erstatte. Beboerrådet diskuterer om der kun skal gives 800 kr.

 

Afstemning: 3 stemmer for at kompensere 800 kr., og 4 stemmer for at kompensere 1.000 kr. Beboerrådet vedtager at give en erstatning til den enkelte beboer på 1.000 kr.

 

Daniel (v. 826) foreslår endvidere, at der i fremtiden ikke vil blive placeret ejerløse cykler ved containeren, da de bliver stjålet. Fremover bør ejerløse cykler placeres i en krog i haven, så vi kan kontrollere adgangen til disse.

Beboerådet vedtager, at der fremover skal findes en skammekrog til ejerløse cykler et sted i haven.

 

Cecilie (v. 441) foreslår indførelse af en særlig strip eller lign. til folk der er på udvekling, så de kan markere deres cykler, mens de er væk.

Beboerrådet er enige, og vedtager indførelse af en særlig markering af cykler til beboere på udveksling.

 

9.         Nyt lærred til baren

Bressing (v. 847) foreslår at indkøbe et nyt lærred til baren, da det nuværende er et 4:3 format og der skal bruges et 16:9 på mindst 140 cm i højden og 200 cm i bredden.

Bressing (v. 847) har undersøgt flere tilbud, og fremlægger dem for beboerrådet. Gennemsnitsprisen ligger på mellem 1.000-2.000 kr.

Rasmus (v. 841) foreslår, at man tjekker den blå avis eller lign. for billigere tilbud.

Bressing (v. 847) nævner at et alternativ til et lærred kunne være at få en maler til at male en stor hvid firkant på væggen. Dette forslag kræver dog en udgift til håndværker, og efterlader baren med en knap så flot væg. Væggen vil desuden være sårbar for pletter og mærker, hvilket vil kunne ses på en projektor meget tydeligt.

 

Alle er enige i, at det vil være rigtigt dejligt med et ordentligt lærred til baren. Der er mange sociale arrangementer, der bliver løftet meget ved at man kan tænde for Playstationen eller sætte en film eller en fodboldkamp i gang til publikum.

 

Bjarke (v. 448) vil gerne høre om pengene skal tages fra trepartskontoen eller fra beboerrådets konto. Beboerrådet diskuterer dette spørgsmål. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er penge nok på trepartskontoens. Derfor vurderes det at beboerrådet bør betale for et nyt lærred, da det vil gavne det sociale liv på kollegiet. Steff (v. 339) mener, at pengene bør tages fra trepartskontoen, da det primært er disse udvalg, der vil benytte lærredet.

 

Afstemning om projektet: 3 stemmer for, 2 stemmer imod, 2 stemmer blankt. Beboerrådet vedtager at der skal købes en nyt lærred til baren, og at beboerrådet betaler for det. Rasmus (v.841) og Daniel (v. 826) står for at finde et brugt lærred, hvis det er muligt, og ellers vil der blive købt et nyt fra et af Bressings (v. 847) tilbud. Der bliver afsat maks. 1.500 kr. til indkøb af nyt lærred til baren.

 

10.   Dialog vedrørende vores forhold til og omtale af Scandis kollegiet

Ved formandsmøderne er der enighed om, at samarbejdet mellem de tre kollegier skal styrkes. Det er vigtigt for alle tre kollegier, at vi kan snakke sammen og finde frem til fælles løsninger.

 

Scandis har eks. tilbudt at stille med bartendere en gang imellem til Café Coma. Desværre har vi i mange år haft en tendens til at tale dårligt om vores naboer, og særligt om Scandis, da der har været flere dårlige sager mellem kollegierne. Derfor foreslås det nu fra Scandis, at der endegyldigt bliver slået en streg over tidligere tiders dårlige indtryk og historier, og at man i beboerrådet på Hørhus Kollegiet ikke længere vil holde fast i de dårlige indtryk eller erfaringer, men endegyldigt lukker ned for den dårlige tone, og stopper med at bagtale Scandis. Dette fører ikke noget godt med sig, og er med til fortsat at fastholde et negativt og ukonstruktivt grundlag for et samarbejde.

På Scandis kollegiet er man selv i gang med på ledelsesmæssigt plan, at ligge alle de negative historier om Hørhus kollegiet i graven, og vil fremover fokusere på samarbejdsmuligheder frem for at fokusere på nutidige og tidligere problemer kollegierne imellem.

 

Beboerrådet på Hørhus Kollegiet opfordres derfor til endegyldigt at begrave de negative historier om Scandis og fremover fokusere på, hvordan man positivt kan komme til at arbejde sammen.

 

Beboerrådet vedtager, at man fremover vil afholde sig fra at omtale Scandis i henhold til tidligere tiders dårlige ry, og fokusere på et positivt samarbejde fremadrettet. Formanden for beboerrådet på Hørhus Kollegiet vil fremover slå hårdt ned på dårlig omtale af samarbejdet med Scandis, og lukke ned for eventuel bagtale i beboerrådsregi.  

 

11.   Status af igangværende projekter

Cykelregler(Bjarke)

Cykelreglerne er fine, og beboerne er informeret om dem. Der ventes stadig på at inspektøren igangsætter en overordnet cykeloprydning. De andre kollegier skal også informeres på forhånd.

Der er dog en ændring til de nye cykelregler, da skammekrogen skal ændres fra at være ved containeren, til at være i haven. Dette skal ændres og vedtages ved næste beboermøde.

 

Indkøb af PlayStation-spil (Uffe)

Intet nyt. Punktet lukkes, da det vurderes at der ikke er behov for flere spil.

 

Indkøb af spil til Spil og Spas-udvalget (Bressing)

Projektet er afsluttet. De resterende penge (ca. 650 kr.) falder tilbage til beboerrådet.

 

Indkøb af værktøj til cykelværkstedet (Daniel og Uffe)

Intet nyt. Hvis der ikke er sket noget ved næste beboerrådsmøde, så vil projektet blive lukket.

 

Køb af skilte til diverse døre i kælderen(Bressing)

Bressing (v. 847) har fundet flere forskellige tilbud på skilte. Skilte i alt andet end plastik er udelukket, da det vil koste 200-300 kr. pr. skilt.

Bressing (v. 847) har og fundet et firma, hvor man kan få plastikskilte til ca. 40-50 kr. pr. stk. Skiltene skal limes på dørene, men kan også købes med huller til skruer (1 kr. pr. hul).

 

Beboerrådet diskuterer hvilke muligheder der ellers er. Uffe (v. 638) vil ikke betale penge for skilte, og mener at det sagtens kan lade sig gøre at sætte en seddel op på de forskellige døre med information. Sofie (v. 146) er enig med Uffe (v. 638). Bressing (v. 847) foreslår endvidere, at man kunne sætte en dymo-label op eller undersøge om man kan få et trykkeri til at lave nogle klistermærker i det rette design og størrelse. Daniel (v. 826) nævner at der snart vil være markvandring, og man kan bede om at få lagt skilte til udvalgte døre ind i kollegiets overordnede budget.

 

Beboerrådet stemmer om det tilbud, som Bressing (v. 847) har kommet med. Samlet pris vil være ca. 750 kr. Afstemning: 5 stemmer for, 1 stemmer imod, 1 stemmer blankt. Beboerrådet vedtager, at indkøbe skilte ud fra det fundne tilbud på ca. 750 kr. Daniel vil snakke med inspektøren under den kommende markvandring, om skiltene kan ligges ind i budgettet.  

 

LED-lys i caféen (Daniel)

Der er kommet nyt LED-lys op. Alle virker tilfredse og der er ikke så mange, der har bemærket at lyset er blevet skiftet. Det nye lys er en anelse koldere i tonen, end det tidligere. Det nye lys flimrer også en anelse pga. dets frekvens, men generelt har meget få bidt mærke i noget, og kommet med klager.

Punktet lukkes.  

 

Lyskæde til flagstangen (Daniel)

Der blev købt en lyskæde, og den blev opsat i december måned. Mange beboere har meldt positivt tilbage, og generelt var indtrykket, at folk var glade. Daniel (v. 826) købte ikke nogen forlængerledning, da kollegiet allerede havde en. Daniel (v. 826) foreslår, at beboerrådet vil overveje at købe noget nyt lysdekoration til næste jul, da mange er glade for det. En klippe-klister-dag er også en mulighed.

Punktet lukkes.  

 

Løsning af TV-situation (Daniel)

Der skal holdes et nyt møde i projektgruppen. De tre kollegiers bestyrelse mangler at godkende det endelige tilbud, men når det sker, så kan projektet afsluttes. Der er også blevet undersøgt nogle alternative tilbud, men indtil videre holdes der fast i det nuværende.

 

Ommøblering af Café Coma og evt. bordtennisrum samt postkasserum(Cecilie og Rasmus)

Cecilie (v. 441) har flyttet lidt rundt på nogle af møblerne i baren, og det virker fint som det er nu. Cecilie (v. 441) har endvidere overvejet at flytte pool-bordet tilbage igen. Der er generelt ikke opbakning til dette i beboerrådet. Cecilie (v. 441) er nervøs for, at baraftenerne bliver spredt ud over for mange lokaler, når der ikke er så mange i baren. Bjarke (v. 448) og Sofie (v. 146) udtrykker generelt tilfredshed med, at pool-bordet står der, hvor det står nu.

Bressing (v. 847) ønsker, at der bliver kigget på at udskifte nogle af de nuværende møbler i baren. Beboerrådet vurderer at gulvtæppet er vigtigere.

 

Cecilie ønsker at omdøbe dette projekt til i stedet kun at fokusere på en ting, så det kun omhandler udskiftning af gulvet/gulvtæppet i baren, da dette problem er det mest presserende. Beboerrådet er enige. Daniel (v. 826) vil også tage udskiftning af gulvtæppet med som punkt til markvandringen.

 

Projektet omdøbes til: Udskiftning af gulvet/gulvtæppet i Café Coma.

 

Oversættelse af vigtige dokumenter (Daniel og Sofia Svane)

Sofie (v. 230) er næsten færdig med at oversætte alle de udvalgte dokumenter til engelsk, som skal uddeles til udlandske indflyttere ved indflytning. Projektet vil være afsluttet ved næste beboerrådsmøde.

 

Omlægning af haven (Daniel m fl.)

Intet nyt.

 

Ressourcespareprojekt (Uffe, Sofie Svane og Rasmus)

Projektgruppen skal tage kontakt til bestyrelsen på Scandis, så de også kan tage del i projektet. Ellers intet nyt.

 

Reparation af den blå sækkevogn (Uffe)

Intet nyt.

 

Udformning af en samling af beboerrådets vedtægter (Samtlige udvalg)

Der ventes stadig på de sidste udvalg, der mangler at udforme en forretningsorden. Ellers intet nyt.

 

Udformning af forretningsordner for samtlige udvalg (Daniel og Bressing)

Intet nyt.

 

Wall of Fame og etagerammer (Daniel og samtlige etager)

Der mangler stadig udvalgsrammer fra fest- og barudvalget. De må meget gerne snart blive lavet. Cecilie vil gerne vente med at lave en plakat, før baren har fået en nyt officielt navn. Der er dog stadig tvivl om, hvorvidt baren skal omdøbes.

 

Etagerammerne skal findes frem på de enkelte etager og skal gives til Daniel (v. 826), så inspektøren også kan få sat dem op.

 

Wall of fame i beboerrådslokalet. Det er blevet taget et fællesbillede, så Daniel (v. 826) vil snart sætte det op, og så er det meningen at der fremover skal tages et halvårligt billede til ophængning i beboerrådslokalet.

 

12.        Eventuelt (Afstemninger her er kun gyldige, hvis de er enstemmige)

 

Det har tidligere været diskuteret om, kollegiet skulle opsætte spejlfolie på altanvinduerne i værelse 147, 247, 347, 447 og 547. Det kunne desværre konstateres at spejlfolie var gennemsigtigt når det blev mørkt, og derfor ikke ville have nogen effekt. Derfor ønskede kollegiets bestyrelse en alternativ løsning.

Daniel (v. 826) har snakket med bestyrelsen omkring problemerne med manglende privatliv på værelse 147, 247, 347, 447 og 547. Det blev besluttet at tilbyde et af to forskellige ting til værelserne. Enten en folie, der slører (frostet/marteret glas) ruden totalt, men kun vil dække nogle af ruderne, så privatliv sikres, samtidig med at man kan se ud af vinduet. Det andet tilbud ville være opsætning af nogle lameller, som ville fungere som gardiner.

Daniel (v. 826) har fået et tilbud på lameller til 8 værelse på 24.00 kr. Prisen på sløringsfolien er uvis. Bressing (v. 847) pointerer at 24.000 kr. ikke er den rigtige pris, da det kun drejer sig om 5 værelser og ikke 8, som tilbuddet henvender sig til.

 

Uffe (v. 638) foreslår at spørge de fem værelser, hvilket af de to tilbud, de foretrækker, og så opsætte det, der er flertal for.

 

Beboerrådet vedtager at tilbyde de udvalgte værelser de to tilbud, og efterfølgende finde ud af, hvilket tilbud, der bør indkøbes.

Punktet oprettes som punkt til næste beboerrådsmøde, hvor Daniel (v. 826) vil berette om udfaldet af dialogen med værelserne.

 

13.   Dato for næste møde

Næste beboerrådsmøde vil være tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 18:00.

 

Daniel (v. 826) har snakket med bestyrelsen omkring problemerne med manglende privatliv på værelse 147, 247, 347, 447 og 547. Det blev besluttet at tilbyde et af to forskellige ting til værelserne. Enten en folie, der slører (frostet/marteret glas) ruden totalt, men kun vil dække nogle af ruderne, så privatliv sikres, samtidig med at man kan se ud af vinduet. Det andet tilbud ville være opsætning af nogle lameller, som ville fungere som gardiner.

Daniel (v. 826) har fået et tilbud på lameller til 8 værelse på 24.00 kr. Prisen på sløringsfolien er uvis. Bressing (v. 847) pointerer at 24.000 kr. ikke er den rigtige pris, da det kun drejer sig om 5 værelser og ikke 8, som tilbuddet henvender sig til.

Normal
0

21

false
false
false

DA
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:”Cambria”,”serif”;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:major-latin;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:major-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s