Beboerrådsmøde tirsdag d. 24.02-2015 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Beboerrådsmøde

Mandag d. 24.02-2015 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

 

Til stede:

Daniel Nielsen (v. 826, formand) Uffe Bundesen (v. 638, repræsentant fra 6. etage),
Ditte Jensen (v. 642, suppleant for Sofie Madsen (v. 146, stuen)) Mads Madsen (v. 746, repræsentant fra 7. etage),
Sofie Svane (v. 230, repræsentant fra 2. etage) Rasmus Blomqvist (v. 841, repræsentant fra 8. etage),
Steff Nielsen (v. 339, kons. repræsentant fra 3. etage)* Kira Frandsen (v. 732, beboer)
Bjarke Reimann (v. 448, repræsentant fra 4. etage) Rebecca Strømsted (v. 332, beboer).

 

Afbud fra: Julian Suter Skovø-Nielsen (v. 845, festudvalgsformand).

For sent/manglende afbud fra: Cecilie Kiilerich (v. 441, barformand).

 

Repræsentant fra 5. etage er trådt af, og de øvrige suppleanter har umiddelbart ikke lyst til at fortsætte, hvorfor 5. etage ikke kunne repræsenteres ved mødet.

 

*) Ankom ca. halvvejs igennem mødet.

 

Skylder kage: Cecilie x 3, Jonas, Sofie Svane, Bjarke (95 %) og Steff (40 %).

 

Mads kom med kage. Tak til Mads.

 

  1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Daniel (v. 826)

Referent: Mødet bliver optaget og efterfølgende renskrevet af Daniel (v. 826)

 

  1. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra seneste ordinære beboerrådsmøde (26. marts) bliver læst op af Ditte og bliver efterfølgende godkendt med et enkelt forbehold. Rettelsen er med i det godkendte referat.

                                                                        

  1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er sendt ud i gyldig tid. Beboerrådet godkender dagsordenen.

 

  1. Meddelelser

– Brandvæsnet kræver tydelig og hævet markering af brandvej i haven. Kollegiet har fliser i haven til markering af brandvej, som ikke er så tydelig længere pga. græs. Derfor kræver brandvæsnet, at vi sætter noget hævet markering op. Inspektør Erik tænker, at vi sætter nogle stolper ned i jorden med noget snor mellem. Stolperne kan tages op ved fx fodboldfest. Der spørges, om markeringen skal være hele vejen, også foran trappen, og derfor inddele haven. Det kan formanden ikke svare på.

 

– Resume af trepartsmøde. Formanden har holdt mødet med trepartsudvalgene. Formanden læser kort konklusionerne på de enkelte punkter: Spidserne til poolkøerne mangler at blive udskiftet, og Cecilie ville kontakte Rasmus ang. kvitteringer på de nye køer; Cecilie ville kontakte Carlsberg og få udskiftet en defekt del til det ene fustageanlæg samt finde ud af, hvad ”def” og ”air” betyder; kun det ene fustageanlæg skal bruge ved almindelige baraftener, da vi kan risikere, at den ene fustage bliver for gammel; der mangler stadig at blive trukket kabler, og Cecilie ville spørge Martin Bressing (v. 826) meget pænt om hjælp; Fustageanlæg slukkes mellem baraftener, men køleskabet vil stå tændt for at undgå, at det lækker vand; Julian mangler stadig at præsentere regnskaber for de sidste par fester; Cecilie ville stå for indkaldelse og dato til hovedrengøring; Cecilie ville aflevere den store mængde pant, som efterhånden er på lagret; der er skaffet et kort til trepartskontoen, som knyttes til MobilePay, og Cecilie ville forsøge at skaffe en mobiltelefon fra en tidligere beboer, som kan tilknyttes MobilePay; der skulle oprettes tre nye ansvarsposter i trepartsudvalgene: en indkøbschef, som har styr på, hvad der er på lageret, og får købt ind i tide, en rengøringstjekker, som tjekker op på rengøringen efter baraftener og fester samt en eventuel tilbudshaj, som kigger efter tilbud på relevante ting og kontakter indkøberne; disse poster skulle fordeles på et stormøde mellem de tre udvalg, hvor der også skulle lægges en strategi for, hvordan der hverves folk til udvalg og fester generelt.

 

Formanden havde yderligere nogle ”store punkter” til mødet: Der skulle laves en procedure for styring og rengøring af baren, som også blev nævnt ved sidste beboerrådsmøde. Dette manifest skal forklare nye medlemmer, hvad man skal i udvalget fra start til slut af en baraften. Cecilie er allerede i gang med det. Det andet store punkt var, hvad der skulle ske med Spil og Spas-udvalget, nu hvor Bressing er gået af. Der var snak om biografaftener, bordfodboldturneringer og andre små begivenheder, som ikke nødvendigvis skulle være så store som de tidligere Spil og Spas-aftener.

 

Til slut har festudvalget planer om mindre fester fremover i samarbejde med barudvalget.

 

Steff møder senere og punktet genoptages:

Steff er ved at overtage barudvalget, og formanden vil høre, om han kan svare på nogen af spørgsmålene. Steff er ikke sat ind i tingene endnu, så det kan han ikke.

 

– Tid til ny næstformand og sekretær. Martin Bressing (v. 847) stopper officielt som næstformand, sekretær, suppleant for beboerrådet og suppleant for bestyrelsen, da han flytter. Formanden spørger, om nogen har lyst til at overtage næstformand- eller sekretærpladserne. Det er der ikke.

 

– Vi har én suppleant tilbage. Beboerrådet har kun én aktiv suppleant tilbage (Ditte) i beboerrådet. De andre suppleanter har ytret, at de ikke agter at forsætte som suppleanter og vil således afgive posterne ved næste beboermøde. Stuen har fundet en beboer, som ønsker at være suppleant, så vedkommende henstilles til at dukke op til næste beboermøde. Rebecca fortæller, at hun også gerne vil være 3.’s suppleant.

 

 

  1. konomi
Gulerødder (kr.)

Barudvalg        1500

Festudvalg      1500

Haveudvalg    200

Infoudvalg      200

Medieudvalg  200

 

Samlet             3600

 

 

 

Henlagte midler

Haven                                                                          4.014,45 kr.

Café Coma halvårlig rengøring                        300 kr.

Værktøj til cykelværkstedet + wire              300 kr.

Reparation af sækkevogn ekskl. fragt          170 kr.

 

Samlet                                                                       4.784,45 kr

Etage                Konto

1. etage             kr. 1.000,00

2. etage             kr. 1.534,74

3. etage             kr. 1.763,70

4. etage             kr. 680,07

5. etage             kr. 2.591,30

6. etage             kr. 2.050,12

7. etage             kr. 2.066,31

8. etage             kr. 3.470,35

 

Samlet             kr. 15.156,59

 

 

Samlet henlagt                 22.771,04 kr

Samlet på kontoen                37.963,32 kr

Samlet til rådighed for beboerrådet    15.192,28

 

Note:

Der mangler stadig kollegianerbidrag for en måned.

Lærredet til ca. 1200 kr. er muligvis ikke trukket fra.

Der overføres 500 kr. til hver etage ved beboermødet.

 

 

  1. Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Daniel m.fl.)

Intet nyt.

 

Barudvalg (Cecilie m.fl.)

Formanden havde forberedt en række spørgsmål, men barformanden var ikke til mødet, så de bliver taget mellem møderne.

 

Festudvalg (Julian m.fl.)

Julian kunne ikke selv komme til mødet men har sendt en note til formanden, som læses op:

Næste fest bliver rave. Der er 60, der har tilmeldt sig, og 40 måske. Der bliver ikke nogen fast DJ i år, så festudvalgsmedlemmerne skiftes til at stå og pynte, medens musikken spiller. Efter sidste års erfaringer er der købt 90 diskoteksbajere (Breezer etc.), 10 flasker vodka og masser af energidrik. Priserne bliver på et niveau, så der kommer overskud. Alle fester på nær den sidste er offentliggjort, men alle datoerne er offentliggjort. Festudvalget vil holde flere mindre (tema-)fester i samarbejde med barudvalget. Julian har ikke haft tid til at lave regnskab for de sidste par fester.

 

Rasmus fortæller, at der er overskud og altså penge nok i trepartskassen.

 

Fremlejeudvalg (Daniel og Bjarke)

Formanden har sendt to fremlejer til Bjarke, som ikke er blevet behandlet. Bjarke indrømmer at være bagud. Daniel melder at have overtaget fremlejesagen for et af værelserne. Den anden sag omhandler fremleje af et værelse, hvor beboeren selv ikke engang er flyttet ind endnu, hvilket Daniel godkendte, da det er så sjældent et tilfælde.

 

Haveudvalget (Uffe og Søren Borg (v. 227))

Udvalget har haft et konstituerende møde med de nye medlemmer og har skrevet et referat.

Der er blevet lavet en forretningsorden, og der er lavet nye grillregler. Der vil være depositum på grill på 50 kr. ved udlån. Pengene kan gå til rengøring, hvis grillene afleveres tilbage beskidte. Lørdag d. 23. maj vil udvalget holde en havefest, hvor grillen startes, og udvalget vil stå for pastasalat og hvidløgsflute. Udvalget har også snakket om at få en kompostordning, som i første omgang skal være for én etage. Udvalget regner med at bruge 500-1000 kr. på en kompostkasse. Formanden minder om, at haveudvalget skal snakke med de to andre kollegier, inden kassen skal installeres. Flere melder om, at en skraldespand til madaffald i køkkenerne vil lugte. Der siges, at der kan findes skraldespande, som kan lukkes tæt, så de ikke lugter så meget. Der er også skepsis for, hvorvidt folk kan sortere affaldet rigtigt og vil gå ned i have med det. Uffe beder repræsentanterne om at spørge rundt på etagen, om de har lyst til at agere testetage.

 

Formanden melder om, at udvalget skal overveje, hvordan de vil udvide deres Urban Garden-projekt. Det skal nemlig koordineres med haveomlægningsprojektet.

 

Infoudvalg (Daniel og Rasmus)

Computeren til infoskærmen er tilbage, og indholdet er opdateret. Den står på gulvet nu, så den ikke overopheder.

 

Daniel og Rasmus har også snakket om at bytte rundt på infoskærmcomputeren og bærbaren i baren, da den nuværende computer i baren kun lige kan klare HD og hakker ved streaming. Problemet er, at infoskærmcomputern er en stationær, som fylder meget. Så Daniel og Rasmus vil tænke yderligere over, hvordan det skal lade sig gøre. Ved biografaftener kan man tage egen computer med ned. Tenna forlod Facebook-modereringen ved sin afgang, som Daniel og Rasmus tager sig af sammen.

 

Hjemmesiden skulle have været klar august sidste år, men Rasmus tog af sted på udveksling, men nu har Sofie Svane og Daniel forsøgt at gøre en betaversion klar og lover snart at have noget at præsentere. Til det melder Sofie Svane, at hun har tænkt på at lave en ”sådan klarer du dig i København” for udlændinge. Hun ønsker erfaringer og viden fra folk, som kender til det.

 

Ditte ønsker, at der kommer en forklaring på forskellen mellem etagekasse og køkkenkasse. Ditte ønsker også information om, at de gamle (runde) værelsesnøgler udfases.

 

Klageudvalg (Bjarke, Charlotte m.fl.)

Der er kun nye medlemmer tilbage i udvalget, nu hvor Tenna er flyttet. Lærke flytter også snart, så det er kun Charlotte, Bjarke og Rebecca tilbage. Medlemmerne føler ikke, at de er sat ordentligt ind i udvalget. Formanden vil lave en testklage og derefter sætte medlemmerne ordentligt ind i procedurerne.

 

Medieudvalg (Uffe)

Klaveret skal først stemmes næste måned. Uffe ønsker ca. 1000 kr. til afstemning af klaveret.

 

Beboerrådet vedtager enstemmigt at give 1000 kr. til afstemning af klaver.

 

Uffe mangler stadig at kigge på guitarforstærkeren, som giver mislyd. Uffe har fået lavet en forretningsorden for udvalget.

 

Motionsudvalg (Morten Hvidemose (Scandis st. 12) m.fl.)

Intet nyt.

 

Nøgleudvalg (Daniel)

Intet nyt.

 

Spil og spas (Steff, Cecilie, Charlotte m.fl.)

Der er spørgsmål til, hvad der kommer til at ske i udvalget. Der bliver biografaftener, fodboldturneringer og quizaftener.

 

Steff møder senere og punktet genoptages:

Formanden vil høre, om Steff har lavet en plan for Spil og Spas. Steff har endnu ikke lavet nogen endelig plan. Planen er, at udvalgets virke lægges op til folk, så man som medlem kan slå sin egen Spil og Spas-aften op. Der er allerede lavet et opslag omkring en biografaften.

 

Formanden nævner, at lærredet hænger pænt og lige på endevæggen i barens andet rum, så man kan bruge den til biograf der.

 

Nye udvalg?

Ingen nye udvalg.

 

  1. Færre vaskemaskiner, hvor man kan dosere selv

Der er flere beboere, som har undret sig over, at man kan fylde eget vaskemiddel i, som kan være meget generende for allergikere, da det er hændt, at nogle fylder for meget i, som også kommer med i de næste vaske. Den sidste maskine har ikke mulighed for selvdosering og bruger altså kun kollegiets eget allergivenlige vaskemiddel. Spørgsmålet ved dette punkt er, om flere af maskinerne skal miste muligheden for selvdosering.

 

Det nævnes, at der kun skal være mulighed for selvdosering i én maskine. Der skal stadig være mulighed for at hælde eget middel i til fx uld. Sidste gang punktet kom op, meldte inspektøren, at der skal være mulighed for selvdosering netop for allergikernes skyld. Formanden spørger de medlemmer, som kender hyperallergikere, om kollegiets eget vaskemiddel er godt nok. Er det, kan kollegiet godt tillade sig at lukke for selvdosering i flere maskiner, da det vil være en fordel for allergikerne.

 

Der er enighed om at lukke for selvdosering på tre maskiner, således at der kun vil være mulighed for selvdosering på to maskiner.

 

Det vedtages at lukke for selvdosering på tre maskiner. Repræsentanterne vil snakke med deres allergikere og høre om allergivenligheden af kollegiets vaskemiddel. Formanden vil snakke med inspektøren omkring lovligheden af lukning for selvdosering. Formanden vil skaffe en deklaration på vaskemidlets allergivenlighed.

 

Steff dukker op her, og barudvalg og Spil og Spas-udvalg genoptages efter pausen.

  1. Status af igangværende projekter

Cykelregler (Bjarke)

Erik lover, at der sættes strips på cyklerne d. 1. marts, hvor cykeloprydningen annonceres. Folk skal så klippe denne strips af, hvis man ikke vil miste cyklen.

 

Bjarke skulle finde en skammekrog til cyklerne. Det havde han glemt. Han vil finde på noget og tage det op med haveudvalget og formanden.

 

Formanden har snakket med en beboer, som spurgte, om man som beboer selv må fjerne cykler, som er i vejen. Formanden informerede beboeren om, at man gerne må qua reglerne. Formanden minder repræsentanterne om at fortælle folk, at de gerne må flytte cykler, som er i vejen.

 

Bjarke spørger ind til barnevognen, som stadig sidder i cykelstativet. Formanden har snakket med inspektøren, som siger, at den tilhører en på kollegiet. Formanden vil spørge i Facebook-gruppen.

 

Sofie Svane spørger ind til de såkaldte henviste områder i haven til scootere, som cykelreglerne nævner. Der er ikke blevet lavet nogen, så der snakkes om at fjerne punktet fra reglerne. Formanden beder Bjarke om at få et tilbud på en pæl til MC-pladsen, som scooterne kan låses til.

 

Indkøb af værktøj til cykelværkstedet (Uffe)

Uffe melder intet nyt. Uffe går af projektet, og Mads vil gerne overtage projektet sammen med nogle beboere fra 7. Formanden minder om, at der skal købes wire dertil.

 

Køb af skilte til diverse døre i kælderen (Daniel)

Formanden har snakket med Erik, og de 750 kr. kan sagtens tages med det nuværende budget. De konkrete tekster på skiltene er ikke blevet godkendt på et møde, så formanden og Rasmus vil kigge på det og sende det per mail.

 

Løsning af TV-situation (Daniel)

Der har været et møde med YouSee, fordi UBSBOLIG har et samarbejde med YouSee/Dansk Kabel TV. Desværre var det, som YouSee kunne tilbyde, ikke så godt som det nuværende tilbud, så YouSee blev droppet igen. Hørbrækker ønsker stadig IP-bokse, men det er ikke så nemt igen, da PowerNet vil sende den samlede regning for kanalpakkerne til IP-boksene til UBSBOLIG, som så skal splitte regningen op og fordele den på værelserne. UBSBOLIG tager 500 kr., hver gang regningen ændrer sig, fx ved tilmelding, afmelding og udflytning. Det kunne løses ved kun at tillade til- og afmelding to gange om året, så man kan betale 500 kr. for en bunke ændringer. Men det er åbenbart ulovligt kræve betaling for et halvt år ad gangen uden mulighed for refundering. Formanden har spurgt PowerNet og UBSBOLIG, om det er muligt at komme uden om det, men det har vist sig ikke at være let. Bjarke forslår, at beboeren selv betaler de 500 kr. ved afmelding i utide (fx ved fraflytning).

 

Nyt gulv i baren (Daniel)

Formanden har sendt en email ang. et tilbud på nyt gulv til baren fra et firma, som i forvejen har tilknytning til kollegiet. Tilbuddet omfatter aftagning af 76 kvm gulvtæppe, klargøring af undergulv til belægning. Derefter vil der blive lagt noget skridthæmmende belægning. Samlet pris ekskl. moms 49.450,00 kr. Formanden spørger, om størrelsen har interesse. Beboerrådet behøver i første omgang ikke tage stilling til tilbuddet, men tallet skal lægges ind i næste års budget, og så kan der findes flere tilbud i mellemtiden. Projektet skal stadig godkendes på et beboermøde. Der har før været problemer med skimmelsvamp i lokalet, og der kan være mug under gulvtæppet. Det diskuteres, hvor pengene skal tages fra, men der er kun huslejestigninger eller overskydende midler at vælge imellem.

 

Formanden vil tage beløbet med i budgettet og finde flere tilbud.

 

Nyt lærred til baren (Daniel)

Rasmus fandt et billigere og større lærred end noget af det, som Bressing viste ved sidste møde. Formanden har købt og opsat det nye lærred. Skruerne til det gamle lærred er flyttet ned til endevæggen i barens andet lokale, så man kan lave biograf der. Lærredet er ikke så tungt (et par kilogram), og det hænges blot op i skruerne. Man skal dog passe på med at rive i højtalerledninger, da lærred er meget langt.

 

Pga. lydisoleringen, som stikker et stykke ned fra loftet, elskinne samt skinne til spot sidder lærred lidt langt nede, så man kan ikke stikke en sofa forrest. Man kan evt. sætte en sofa på nogle paller bagved. Der er dog det problem med højtalere, da barens højtalere sidder forkert. Højtalerne i projektorvognen virker, men de er ikke så gode. Rasmus foreslår at slå kollegiets store højtalere op. Formanden kan lide tanken og sætter en testbiografaften op onsdag ugen efter, hvor lærred og højtalere prøves af. Filmen Drive er foreslået og vælges.

 

Punktet lukkes.

 

Oversættelse af vigtige dokumenter (Daniel og Sofia Svane)

Sofie Svane har oversat husordenen, cykelreglerne og vaskerireglerne. Fremlejekontrakten må vente, da den er kringlet. Under oversættelsesprocessen har Sofie Svane fundet uklarheder i fx husordenen. Der står fx ikke specifikt i husordenen, at man skal være stille efter 22. Der bliver henvist til det, men der mangler et sted, hvor det står specifikt. Under evt. vil et nyt projekt med opdatering af husordenen blive diskuteret.

 

Punktet sættes i bero, indtil fremlejekontrakten, husordenen og diverse regler er rettet for småfejl.

 

Formandens del med dokumenter til nye beboere er ikke blevet startet endnu.

 

Privatliv for værelse 47’erne (Daniel)

Formanden har kun fået fat i 2 af de 5 værelser. Det ene værelse ønskede sløring, og det andet værelse ønskede lameller. Formanden vil forsøge at få kontakt til de resterende.

 

Omlægning af haven (Daniel m fl.)

Formanden har fået Rune fra stuen til at lave en tegning over haven. Den skal indeholde alle de ændringer, som de tre kollegier ønsker gennemført. Tegningen er forhåbentligt klar til næste gang. Der skal snart være noget konkret materiale klar, som kan godkendes på næste beboermøde. Projektet skal gerne være klar til indhentning af tilbud, inden sommeren er for godt i gang.

 

Ressourcespareprojekt (Uffe, Sofie Svane og Rasmus)

Kollegiets budget er ved at blive klargjort, så eventuelle tilføjelser skal ind nu.

 

Gruppen har snakket om mange ting, og Rasmus vil tage de ting, som beboerrådet skal tage stilling til, fra en ende af. Først er der vandbesparende perlatorer. De nuværende er slet ikke vandbesparende og lader vandet løbe igennem ved 13-15 liter per minut. Det bliver anbefalet, at der kun skal løbe 6 liter per minut i køkkenerne og 4 liter per minut på badeværelserne. Så der er mange penge at spare, og perlatorerne er billige (maks. 25-50 kr. for en). Rasmus har lavet udregninger på det. Ifølge Energistyrelsen kan man spare ca. 800 kr. per år, hvis man nedsætter med 4 liter per minut og bruger vandhanen 10 minutter per dag. Hvis man skal udskifte alle (både på værelser og i køkkenerne) vil det koste 11.200 kr., hvis vi siger 50 kr. per perlator. Det vil være tjent hjem i køkkenerne efter 23 dage, og sammenlagt vil det være tjent hjem efter 47 dage. Rasmus har været lidt konservativ i forhold til Energistyrelsens tal. Rasmus foreslår, at perlatorerne købes med det samme. Alle er enige om, at vandet fosser igennem hanerne i køkkenerne og på værelserne. Rasmus nævner, at brusehovederne også lader 13-15 liter vand per minut igennem. Politiken har testet nogle brusehoveder i 2012, og vinderen koster 192 kr. og nedsætter til 7 eller 9 liter per minut (efter indstilling). Det er sværere at sige, hvad man sparer, men ifl. Politiken kan man spare 800-2800 kr. årligt, hvis man tager et dagligt bad på 4 minutter ved højeste styrke. Hvis besparelsen vil være 1000 kr. årligt, vil disse brusehoveder være tjent hjem igen på 70 dage. Det kan godt tage længere tid, men de har lang levetid, så det kommer i hvert fald til at tjene hjem igen. Rasmus foreslår igen, at brusehovederne købes og udskiftes på én gang. Det vil tage lang tid, hvis det skal gøres løbende. Brusehovederne vil koste 37.000 kr. for 192 brusehoveder. Så knapt 50.000 kr. for de to tiltag. Gruppen har også tænkt på at skaffe tørresnor til haven, som kan spare på tørretumbling. Så har gruppen enkelte flere ting, som ikke helt klar endnu, som bl.a. opvaskemaskiner, som helt sikkert vil spare penge, men de kan give problemer i forhold til tømning. Forbrugerrådets magasin Tænk skriver, at der er mange penge at spare i forhold til opvask i vasken. Gruppen har til sidst også tænkt på betalingssystem til vaskeriet, som er et lidt mere kontroversielt forslag. Der er måske ikke så meget at spare. Det koster fx 7 kr. per vask. Hvis alle beboere tager én vask mindre per måned, vil det svare til 16.000 kr. per år i besparelse. Man skal op i 2-3 mindre vaske per måned, før det eventuelt kan betale sig. Formanden kan afsløre, at opvaskemaskiner og betalingssystem til vaskemaskiner har været oppe og vende på bestyrelsesmøder før, så det er godt at tænke over det, fordi det kan blive relevant senere. Formanden nævner, at man kan få Hans og Erik til også at tjekke toiletter, radiator, hul ved vinduer og andet som et generelt energitjek, når brusehoveder og perlatorerne skal udskiftes. Rasmus nævner, at køleskabe på værelset er dyre, og de er nu forbudt i husordenen.

 

Formanden spørger, om opvaskemaskiner i køkkenerne skal diskuteres. Bjarke nævner, at det har været oppe og vende på hans etage, og der er konsensus om, at maskinerne ikke bliver sat i gang og tømt ofte nok. De mennesker, som efterlader opvask, vil nok heller ikke være med til at tømme maskinerne. Det kan være svært at implementere, men det må være etagernes problem. Det nævnes, at etagerne i princippet har samme problem med tømning af skraldespand. Sofie Svane nævner, at der kommer en naturlig vandbesparelse, når der kommer perlatorer. Uffe mener, at det er en stor investering, hvis det skal købes til alle etager, især hvis det ikke bliver brugt. Det foreslås, at maskinerne sættes op på én etage til at starte med. Formanden foreslår, at opvaskemaskiner venter, når der nu købes perlatorer. Mads nævner, at han har boet på et kollegium tidligere, hvor der var opvaskemaskiner. Der fungerede det rigtigt godt, og alle var gode til at deles om tømning af maskinerne. Ditte foreslår, at tømning af opvaskemaskiner kan blive en del af køkkenvagten, som i forvejen er på turnus. Maskinerne fyldes kun med tallerkener og bestik, medens gryder fx tages i vasken. Maskinerne kan startes om aftenen og køre i økonomiprogram om natten. Rebecca foreslår at spørge etagerne, om nogen vil have et problem med det. Flere nævner, at det hurtigt kan blive en del af etagernes kultur, hvis de bliver tvunget til det. Der er bred enighed om, at opvaskemaskinerne venter.

 

Formanden nævner, at der ikke er nogen spareordning i gang i vaskeriet, så betalingssystem kan komme på bane. Rasmus nævner, at man kan fjerne 90 grader fra maskinerne, men det vil formanden ikke gå med til, da det er nødvendigt med 90 grader til tider. Det diskuteres, hvor mange vaske, som folk skal have mulighed for om måneden. Der nævnes 2 og 4-6 vaske. Der er stemning for, at Rasmus går videre med betalingssystemet. Ditte spørger, om maskinerne kan indstilles til fx 65 grader.

 

Rebecca nævner, at nye beboere ikke ved, at maskinerne allerede har sæbe i sig. Hun foreslår, at der laves en velkomstkomité eller et -dokument til nye beboere. Formanden nævner, at han allerede er ved at lave en velkomstmanual, men der mangler ting som brug af vaskeri. Han nævner, at flere etager giver rundtur til nye beboere, men ting som vaskeri, som er ud over etagen, kan godt mangle. Mads foreslår, at der laves en video. Bjarke nævner, at blev vist rundt af den gamle inspektør ved indflytning. Rebecca fortæller, at kvaliteten af rundvisningen i dag er meget forskellig og er fra ”her er vaskeriet” til ”sådan bruger du maskinerne”. Formanden er enig i, at man ikke kan regne med inspektørens rundvisning. Ditte og Mads er glade for tanken om en ”velkommen til Hørhus”-video eller en samlet pakke af videoer om forskellige ting på kollegiet.

 

Formanden nævner, at perlatorerne og brusehovederne ikke kan købes, før det nye budget træder i kræft, med mindre UBSBOLIG eller inspektøren kan finde penge i det nuværende budget. Hvis Rasmus’ tilbagebetalingstal holder, kan det hjælpe.

 

Sofie Svane nævner, at hun har fået et gammelt tilbud af formanden på nogle radiatorventiler. Formanden nævner, at de lukkede for varmen, når dør eller vindue åbnes. Desværre var tilbuddet ret dyrt, og der var snak om digitale termostater i stedet for, så det skulle måske bare droppes.

 

Formanden nævner, at der kunne komme varmemåler på værelserne, så de skulle betale for deres eget forbrug fremover. Varmemålerne skulle være ret billige nu. Det beder formanden gruppen om at gå videre med og evt. snakke med inspektøren og Martin Staal fra UBSBOLIG og høre om priser og besparelse. Bjarke nævner, at endeværelserne bruger mere varme, og formanden fortæller, at der kan korrigeres for det, men det skal i hvert fald tænkes over. Rebecca nævner, at det kan koste at aflæse målerne. Formanden nævner, at bestyrelsen også har nævnet vand- og varmemålere som mulighed, hvis forbruget steg.

 

Beboerrådet er enige i, at Rasmus skal forsøge at skaffe perlatorerne og brusehovederne. Formanden vil forsøge at få inspektøren/UBSBOLIG til at finde pengene nu. Lader det sig ikke gøre, må det ind i det nye budget.

 

Rasmus vil gå videre med betalingssystem til maskinerne i vaskeriet.

 

Ditte og Mads vil se på videoer til nye beboere, medens formanden vil lave en manual på hjemmesiden ud over velkomstbrochuren. Det oprettes som nyt punkt.

 

Reparation af den blå sækkevogn (Uffe)

Firmaet sender en faktura, og så skulle løsdelen gerne komme.

 

Udformning af en samling af beboerrådets vedtægter (Daniel og Bressing)

Kommer ved næste møde, nu hvor alle forretningsordenerne er klar.

 

Udformning af forretningsordner for samtlige udvalg (Samtlige udvalg)

Kommer ved næste møde, nu hvor alle forretningsordenerne er klar.

 

Wall of Fame og etagerammer (Daniel og samtlige etager)

Festudvalget er ved at lave deres udvalgsramme. Barudvalgets udvalgsramme kan Steff ikke svare på. Formanden har efterspurgt de sidste etagerammer. Han nævner, at nye rammer koster 70 kr., som etagerne selv betaler. Gruppebilledet af beboerrådet er kommet op.

 

  1. Eventuelt (Afstemninger her er kun gyldige, hvis de er enstemmige)

Der skal oprettes et nyt projekt, der hedder ”opdatering af husorden”, hvor der laves smårettelser af husordenen og cykelregler, og hvor placering af skammekrogen til cykler vil fremgå. Bjarke nævner, at skammekrogen skal op og vende med de andre kollegier og haveudvalget.

 

Sofie Svane og Daniel vil sætte sig ned og lave en kladde med rettelserne. Projektet oprettes til næste gang.

 

  1. Dato for næste møde

Næste beboerrådsmøde vil være mandag d. 30. marts kl. 18 i bebeorrådslokalet.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s