Beboerrådsmøde mandag 27/4-15 klokken 18:00 i beboerrådsrummet

Beboerrådsmøde

Mandag d. 27-04-2015 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Til stede: 

Stig Eilsøe-Madsen, (v.432, formand) Ditte Jensen (v.642, repræsentant fra 6. etage)
Sofie Madsen (v.146, repræsentant fra 1. etage) Rasmus Blomqvist (v.841, repræsentant fra 8. etage)
Sofie Svane (v.230, repræsentant fra 2. etage) Anna Madsen (v.538, suppleant fra 5. etage)
Bjarke Reimann (v.448, repræsentant fra 4. etage) Daniel Nielsen (v.826, beboer)
Simon Flade (v.544, repræsentant fra 5. etage

Afbud fra: Julian Suter Skovø-Nielsen (v. 845, festudvalgsformand).

For sent/manglende afbud fra: Steff Nielsen (v. 339, repræsentant fra 3. etage) og Mads Madsen (v. 746, repræsentant fra 7. etage).

Skylder kage: Mads Madsen, Sofie Madsen, Bjarke (95 %) og Steff (140 %).

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stig (v. 432)

Referent: Daniel (v. 826)

Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra seneste ordinære beboerrådsmøde (30. marts) bliver læst op af Ditte og bliver efterfølgende godkendt. Ditte læste derefter referatet for sidste beboermøde (13. april) op, hvorefter det bliver godkendt.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er sendt ud i gyldig tid. Beboerrådet godkender dagsordenen.

Meddelelser

– Velkommen til de nye medlemmer. Den nye formand byder de nye medlemmer velkommen.

– Brandvejskort ved hovedindgangen i kælderen. Stig meddeler, at der er kommet et kort op ved hovedindgangen i kælderen, hvor brandvejen ind til haven er tegnet. Beboerrådet udviser forvirringen over meningen med kortet. Stig vil spørge Erik om, hvad kortet skal til for.

 

Økonomi
Gulerødder:
Cafe: 1500 Fest: 1.117 Have: 200 Info: 200 Medie: 200
Gulerødder: 3.217

Henlagt til udvalg:
Haven: 4.014,45 kr.
Værktøj til cykelværkstedet + wire: 300 kr.
1000 kr. til klaverstemning

Samlet: 5314,45 kr

Etage Konto
1. etage kr. 1.000,00
2. etage kr. 1.534,74
3. etage kr. 1.763.70
4. etage kr.    610,07
5. etage kr. 2.591,30
6. etage kr. 1.425,32
7. etage kr. 2.066,31
8. etage kr. 2.649,60
Total
kr. 13.641,04

Samlet henlagt: 22.172,49 kr.

Samlet på kontoen: 45.998,96 kr.

Samlet til rådighed for beboerrådet: 23.826,47 kr.


Daniel meddeler, at han har snakket med UBSBOLIG om kollegianerbidraget, som nu har været 25 kr. per person per måned i et stykke tid, men UBSBOLIG har ikke udbetalt de 4.800 kr. (25*192), som vi skulle have. Daniel har ringet til Lone fra UBSBOLIG, som ville følge op på det. Daniel og Stig vil kontakte UBSBOLIG igen.

Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Daniel m.fl.)

Daniel melder sig ud af udvalget ved næste beboerrådsmøde, da han skal være i udlandet i juli, august og september. Ellers intet nyt.

Barudvalg (Steff m.fl.)

Steff er ikke til stede, så vi kan ikke høre noget nyt.

Festudvalg (Julian m.fl.)

Udvalget har arbejdet på midsommerfestival og fortsætter forberedelsen. Der er endnu ikke nogen tal på TDC.

Fremlejeudvalg (Daniel)

Bjarke har meldt sig ud af udvalget. Daniel melder sig ligeledes ud ved næste møde. Ellers intet nyt.

Haveudvalget (Uffe og Søren Borg (v. 227))

Ingen til stede.

Infoudvalg (Daniel og Rasmus)

Daniel og Sofie har hjemmesiden klar ved næste møde. Daniel og Rasmus opdaterer kontaktlisterne, når der er fundet en ny næstformand for sekretær.

Klageudvalg (Sofie Madsen m.fl.)

Der er blevet holdt en testklagehøring mellem Charlotte, Rebecca og Liva fra klageudvalget og Daniel. De tre medlemmer har nu nogenlunde styr på at holde klagesager. Der blev diskuteret nogle ændringer til procedure, som Rebecca vil lave en kladde til, når hun kommer hjem.

Medieudvalg (Uffe)

De monitors, som Rasmus skulle købe, passer ikke, så Rasmus foreslår, at punktet droppes.

Beboerrådet stemmer for at nedlægge projektet.

Motionsudvalg (Morten Hvidemose (Scandis st. 12) m.fl.)

Hvidemose flytter snart, så vi skal have et nyt medlem. Ellers intet nyt.

Nøgleudvalg (Daniel)

Daniel melder sig også ud at dette udvalg ved næste møde. Ellers intet nyt.

Spil og spas (Steff m.fl.)

Der er flere medlemmer, som ønsker, at der skal ske noget mere. Ellers intet nyt.

Nye udvalg?

Ingen nye udvalg.

Lydniveau i motionsrum, musikrum og bar

Sofie Madsen meddeler, at lydniveauet i musikrummet til tider har været så højt, at bordene i køkkenerne ryster. Da der var livemusik i baren, kunne stuen ikke høre deres egen musik. Rasmus fortæller, at man kan sætte en limiter på anlæg i baren. Sofie Madsen oplever også høj musik fra motionsrummet.

Sofie Madsen vil tjekke lydniveauet i musikrummet og vende tilbage. Hun vil ligeledes kigge på priser på limiters.

  

Reparation af forstærkere
Rasmus fortæller, at Morten Hvidemose har skiftet rør i vores guitar- og basforstærkere. Det blev 2.000 kr. Daniel fortæller, at det store budget skal betale.

Hvem stemmer for, at kollegiet betaler for udgiften? 6 stemmer for, 0 imod, 1 blank. Kollegiet betaler Hvidemose.

Punktet lukkes.

Status af igangværende projekter

Cykelregler,- information og -oprydning (Bjarke)

Erik er åbenbart begyndt at oprydde på Scandis og vil begynde på Hørhus Kollegiet snart, fortæller Daniel. Stig vil høre Erik og rykke igen.

Indkøb/opsætning af plakater til regler (Daniel og Rasmus)
Daniel og Rasmus vil have det klar til næste møde.

Indkøb af værktøj til cykelværkstedet (Mads)

Mads er her ikke. Rasmus foreslår at nedlægge punktet. Rådet bliver enige om at spørge Mads ved næste møde.

Information til nye beboere (Mads, Ditte og Daniel)
Daniel laver noget, når teksten til hjemmesiden er klar. Ditte har sagt til Mads, at de skal mødes, men hun vil sige det til ham igen.

Kakerlakker (Sofie Svane)

Punktet blev taget op til bestyrelsesmødet. Niels-Henrik i bestyrelsen vil vende tilbage med noget råd, fortæller Stig. Sofie Svane har fået flere henvendelser fra ét af de firmaer, hun har fået tilbud fra.

Køb af skilte til diverse døre i kælderen (Daniel)

De er købt og sat op. Folk er tilfredse.

Punktet lukkes.

Løsning af TV-situation (Daniel)

Daniel fortæller, at han fik PowerNet til at gå med til at fakturere beboerne direkte for abonnementer til IP-bokse. De tre formænd for kollegierne har underskrevet kontrakten, og første halvdel af de ca. 200.000 kr. er betalt. Nu venter vi på, at firmaet vender tilbage. Han minder om, at de analoge kanaler forsvinder, og at der kun vil være gratiskanaler på værelserne.

Nyt gulv i baren (Daniel)

Nyt gulv i baren blev godkendt på beboermødet, så Daniel har bedt Erik om at finde flere tilbud og efterfølgende overdraget punktet til Stig.

Oversættelse af vigtige dokumenter (Sofie Svane)

Fremlejekontrakt mangler.

Privatliv for værelse 47’erne (Daniel og haveudvalget)

Daniel mangler at snakke med 3. Bestyrelsen er med på, at det kan blive til slørede ruder i stedet for lameller.

Omlægning af haven (Daniel m fl.)

Daniel hopper af projektet. Beboerrådet bliver enige om at nedlægge projektet fra Hørhus Kollegiets side, og så må Hørbrækker gennemføre deres ændringer selv.

Ressourcespareprojekt (Uffe og Rasmus)

Bestyrelsen har godkendt de vandbesparende perlatorer og brusehoveder. Daniel har bedt Erik om at bestille dem med det tilbud, som vi fik i første omgang, selvom personen, som skrev tilbuddet, ikke arbejder i firmaet længere.

Rasmus har haft besøg af en konsulent fra Nortec og fået svar på de sidste spørgsmål, som beboermødet ønskede svar på. Antal vaske falder til ca. 1/3, når man indfører betalingssystem, fortæller konsulenten. Erik har også fået nogle af de efterspurgte tal. Rasmus foreslår, at der indkaldes til ekstraordinært beboermøde. Rasmus foreslår endvidere, at tørretumbling skal med i betalingssystem. Flere meddeler, at det kan give fugtskader på værelserne, fordi folk vil tørre tøjet der i stedet. Sofie Madsen siger, at der er dårlig udluftning på værelset. Daniel fortæller, at Erik og Hans kan tjekke udsugningen på værelserne, når der udskiftes perlatorer og brusehoveder.

Beboerrådet diskuterer, hvorvidt tørretumbling skal med i betalingssystemet. Besparelse taler for, at tørretumbling skal med i betalingssystemet, men risiko for skimmelsvamp på værelset taler imod. Hvis der vaskes mindre, kan det også føre til mindre brug af tørretumblerne.

Rasmus vil undersøge for og imod nærmere og vende tilbage ved næste beboerrådsmøde. Beboerrådet indkalder til ekstraordinært beboermøde d. 2. juni.

Reparation af den blå sækkevogn (Uffe)

Uffe er her ikke.

Udformning af en samling af beboerrådets vedtægter (Daniel)

Daniel lover at have det klar til næste gang.

Udformning af forretningsordner for samtlige udvalg (Samtlige udvalg)

Daniel lover at have det klar til næste gang.

Wall of Fame og etagerammer (Daniel og samtlige etager)
Kun stuen mangler at have deres etageramme klar. Formændene for de to store udvalg har ikke meldt noget om deres udvalgsrammer.

Ændring af regler for diverse udvalg (Daniel)
Daniel har det klar til næste gang.

Eventuelt (Afstemninger her er kun gyldige, hvis de er enstemmige)

Formanden spørger rådet om, hvem der ønsker at være ny næstformand og sekretær. Rasmus er enstemmigt valgt som næstformand. Ditte er enstemmigt valg som sekretær.

Dato for næste møde

Næste beboerrådsmøde vil være mandag d. 26. maj kl. 18 i bebeorrådslokalet.

Skriv et svar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s