Beboerrådsmøde mandag 22/6-15 klokken 18:00 i baren

Beboerrådsmøde

Mandag d. 22-06-2015 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Til stede:

Stig Eilsøe-Madsen (v. 432, formand)

Thea Zink Vriborg (v. 128, suppleant for Sofie Dalby Madsen, v. 146, repræsentant fra 1. etage)

Sofie Svane (v. 230, repræsentant fra 2. etage)

Bjarke Kofoed Reimann (v. 448, repræsentant fra 4. etage og kasserer)

Anna Højgaard Madsen (v. 538, suppleant for Simone Martine Flade, v. 544, repræsentant fra 5. etage)

Katrine Bindzus (v. 627, suppleant for Ditte Godske Jensen, v. 642, repræsentant fra 6. etage og sekretær)

Daniel Nielsen (v. 826, beboer)

Julian Skovø-Nielsen (v. 845, beboer og festudvalgsformand)

Afbud fra:

Simone Martine Flade (v. 544, repræsentant fra 5. etage)

Sofie Dalby Madsen (v. 146, repræsentant fra 1. etage)

Ditte Godske Jensen (v. 642, repræsentant fra 6. etage og sekretær)

Rasmus Blomqvist (v. 841, repræsentant fra 8. etage og næstformand)

For sent/manglende afbud fra:

Mads Madsen (v. 746, repræsentant fra 7. etage)

Steff Nielsen (v. 339, repræsentant fra 3. etage og barformand)

Skylder kage: Sofie Dalby, Steff Nielsen (140 %), Mads Madsen (200 %), Bjarke Reimann (195 %)

1. Valg af ordstyrer og referent

Stig er ordfører og Bjarke er referent.

2. Oplæsning af referat fra sidste møde

Referatet fra sidste beboerrådsmøde læses op. Referatet fra det ekstraordinære beboermøde 2./6. 2015 læses op. Begge godkendes.

3. Godkendelse af dagsorden

Sofie Svane foreslår, at det lukkede punkt og punktet med ikke at optage klagehøringer, uden at man har fået lov, rykkes op inden meddelelser. Rådet er enigt. Herefter bliver dagsordenen godkendt, da den er sendt ud i ordentlig tid.

4. Lukket punkt (Eget referat)

5. Forslag om ikke at optage klagehøringer, medmindre man får lov

Det nævnes at det ville være en bedre idé hvis klageudvalget optog samtalen, da det reflekterer dårligt tilbage på udvalget at de ikke vil optages og der kan forekomme fejl i referaterne. Det nævnes at det er på tvivlende legal grund at forbyde folk at optage. Det er ulovligt at dele optagelserne da samtalerne er fortrolige. Det nævnes at man kunne forbyde mobiltelefoner til høringerne.

Forslag: Klageudvalget skal optage alle høringer og forbyder folk at optage dem selv, hvor de i stedet kan komme og høre optagelsen.

Det vedtages enstemmigt.

6. Meddelelser

Pengekassen blev stjålet til midsommerfesten. Ekstranøgler og kort til trepartskontoen blev også stjålet. Julian bedes om at få en optegnelse på hvor mange penge der var i kassen. Stig får Erik til at ringe til forsikringen og politianmeldelse. Der opfordres til at man tager penge ud af kassen undervejs.

Der gik ca. 3600kr ind på kontoen som indtjening efter festen.

7. Økonomi

Gulerødder

Barudvalg 1500 kr.

Festudvalg 1117 kr.

Haveudvalg 200 kr.

Infoudvalg 200 kr.

Medieudvalg 200 kr.

Samlet 3217 kr.

Etage Konto

1. etage 1500,00 kr.

2. etage 2034,74 kr.

3. etage 2263,74 kr.

4. etage 442,47 kr.

5. etage 3091,30 kr.

6. etage 1425,32 kr.

7. etage 2401,31 kr.

8. etage 2419,60 kr.

Samlet 15578,44 kr.

Henlagte midler

Haven 4014,45 kr.

Værktøj til cykelværkstedet + wire 300 kr.

1000 kr. til klaverstemning

Samlet henlagt 24109,89 kr.

Samlet på kontoen 55112,86 kr.

Samlet til rådighed 31002,97 kr.

Det vedtages, at de henlagte midler til værktøj til cykelværkstedet og wire skal trækkes tilbage, da dette projekt er lukket.

Det vedtages, at de 1000 kroner henlagt til klaverstemning skal trækkes tilbage, da de penge skal komme fra det store projekt.

Der mangler stadig kollegianerbidrag for denne måned.

Stig og Jonas får styr på de sidste papirer så kontiene kan overdrages til Bjarke snart.

8. Orientering fra udvalgene:

Antenneudvalg

Antenneudvalget er tomt. Der sidder kun en fra Hørbrækkker.

Barudvalg

Der kommer snart “Fuck Roskilde bar” – og skal findes folk til at stå i den.

Festudvalg

Festen gik super godt, ud over tyveri og problemer med lydteknik så hele programmet blev betydeligt forsinket. Udstyret skal testes. Der mangler og skal udskiftes ledninger og købes nye tromler med jordstik. Det skal tages som et punkt til næste møde og køres som et projekt. Vi afsætter 800kr til nye ledninger.

Fremlejeudvalg

Ikke til stede.

Haveudvalg

Ikke til stede. Det foreslås at vi får noget katteskræmmende spray for ikke at få kattelort og pis ud over det hele. Stig siger det videre til Uffe og Søren. Det nævnes at vi skal huske at informere Hørbrækker om det i tilfælde af at de har katte.

Infoudvalg

Intet nyt fra hjemmesiden, da Sofie stadig mangler at sende teksten. I løbet af ferien skal nogle andre overtage opdatering af infoskærmen, da udvalget er ude og rejse.

Det diskuteres om vi skal tillade diskussioner om larm på facebook. Vi lader reglerne fortsætte som de gør nu.

Klageudvalg

Der er en lille sag.

Medieudvalg

Intet nyt.

Motionsudvalg

Hvidemose har meldt sig ud og Rasmus Visti har meldt sig ind. Udvalget er blevet bedt om at købe et powerrack af sikkerhedsgrunde.

Nøgleudvalg

Der er kommet nye nøgler til musikrummet.

Spil og spas-udvalg

Der var en biografaften som Scandis stod for og den gik rigtig godt.

Nye udvalg?

Intet.

9. Sidste trin i udfasning af gamle værelsesnøgler

Nøglerne til etagepostkasserne og depotet hvor de gamle værelsesnøgler passer til skal udskiftes med de nye universalnøgler, eller ingen nøgler til etagepostkasserne.

Det vedtages at der ingen låse er på etagepostkasserne og at depotrummets lås udskiftes til universalnøgler. Stig snakker med Erik og låsebussen om det.

10. Ufunktionelle brandalarmer

Vi ved hvilke brandalarmer der virker, og kender nogle der ikke virker. De sidste har vi ikke fået svar på. Stig giver det videre til Erik.

11. Status af igangværende projekter

Cykelregler, -information, og -oprydning (Bjarke)

Det bliver gjort. Cyklerne bliver fjernet d. 30. Politiet kommer og henter dem som ikke bliver stjålet af rumænere og andre godtfolk.

Indkøb/opsætning af plakater til regler (Daniel, Rasmus)

Vi har rammerne, og A2 plakaten skal hentes på Amagerbrogade i morgen. Det kosede 137 kr at lave. Herefter sætter Daniel dem ind i rammerne og giver dem til Hans.

Information til nye beboere (Mads, Ditte og Daniel)

Daniels punkt venter på at Sofie bliver færdig med hjemmesiden. Dittes punkt bliver ordnet i løbet af sommerferien.

Kakerlakker (Sofie Svane)

Vi har ikke hørt noget siden. Stig spørger Erik.

Løsning af TV-situation (Daniel)

Vi lader punktet ligge til næste gang. Powernet kom forbi og har fjernet det gamle udstyr og sat det nye til. Alle kanalerne er der og virker, og er digitale. Der er en på femte hvor det ikke fungerer. Han foreslår at en etage står som prøveetage hvor han tjekker signalet i alle værelserne.

Nogle HD-kanaler har lidt støj. Det er signaltransformationskassen der er noget galt med, og hvor der skal justeres på.

Det der skal gøres: Snak med Thomas fra Powernet og få ham til at tjekke de sidste værelser der ikke virker. Fortæl ham at der stadig er støj på HD-kanalerne. Han skal også lave en opdeling så der kun er gratiskanaler på værelserne, og samtidig tjekke om signalet bliver bedre.

En anden end Daniel må overtage det, da han tager ud og rejse. Daniel skriver ned hvad der skal gøres og sætter en person der vil gå videre med det ind i sagen. Daniel giver det til Kenneth eller Erik.

Lydniveau i kælderen (Sofie Dalby)

Intet nyt.

Nej tak til reklamer (Daniel)

Daniel har kontaktet Postdanmark og skal sende dem en mail med samtlige adresser og navne. Hvis man gerne vil have reklamer kan man tilmelde sig “nej-tak +”.

Nyt gulv i baren (Stig)

Vi har fået to tilbud fra forskellige firmaer. Eksklusivt moms koster det ene 49.500 kr, det andet 40.500 kr. Tilbuddene sendes ud til nogle håndværkervenner af Katrine for at få deres mening.

Det besluttes at medmindre vi får at vide at det er en dårlig idé vil vi fortsætte med det billige tilbud, dvs. det fra Arne Pedersen.

Nøgler til sportsfaciliteter (Stig)

Låsene på fodbold og tennisbaner skal skiftes og det bliver 2200 kr inkl. moms. Stig går videre med det til Erik.

Oversættelse af vigtige dokumenter (Daniel og Sofie)

Vi mangler stadig fremlejekontrakten. Intet nyt.

Privatliv for værelse 47’erne (Stig)

Stig har fået kontakt til alle, og vi får sat sløring på vinduerne. Beboerne giver deres nøgle til Erik og når han får dem finder han en glarmester.

Reparation af fodboldmålene (Stig)

Intet nyt. Stig spørger Tina.

Ressourcespareprojekt (Uffe og Rasmus)

Erik kommer ud på etagerne i starten af juli og indsætter perlatorer og brusehoveder.

Reparation af den blå sækkevogn (Uffe)

Vi lukker punktet da vi ikke har hørt fra Uffe.

Wall of fame og etagerammer (Daniel)

De kommer op og hænge. Punktet lukkes.

12. Eventuelt

Stig har nogle kvitteringer fra et haveprojekt som aldrig blev givet tilbage til Villius. Stig tager det op med Jonas.

Julian har foreslået at vi kan få en trappestige som alle kan bruge. Julian køber en femtrinsstige for 370 kr fra Røverkøb.

Det vedtages enstemmigt at Mads fra syvende skal udtræde fra beboerrådet med øjeblikkelig virkning grundet manglende deltagelse og inaktivitet i over 6 måneder jvf. §12 i husordenen.

Husk at kontakte folk der har fremleje vdr. cykeloprydningen.

13. Dato for næste møde

Onsdag d. 22. juli i uge 30 kl. 18:00