Beboerrådsmøde 26/8-15 klokken 18:00

Beboerrådsmøde

Onsdag d. 26.08.2015 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Til stede: Stig Eilsøe-Madsen (v. 432, formand), Sofie Dalby (v. 146, repræsentant for 1. etage), Simon Flade (v. 544, repræsentant for 5. etage), Ditte Jensen (v.642, repræsentant for 6. etage), Julian Skovø-Nielsen (v. 845, formand for festudvalget)

Afbud fra: Bjarke, Rasmus,

For sent/manglende afbud fra: Sofie Svane, Steff

Skylder kage: Steff (340%), Bjarke (195 %), Sofie Svane

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (Mødet skal dokumenteres for at være gyldigt)

2. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde (Sidste referat skal godkendes for at være

gyldigt)

3. Godkendelse af dagsorden
4. Lukket punkt

5. Meddelelser

6. Økonomi (Beboerrådets og de enkelte etagers økonomi fremlægges, herunder henlæggelser og

rådighedsbeløb)

7. Orientering fra udvalgene

• Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))

• Barudvalg (Steff m.fl.)

• Festudvalg (Julian m.fl.)

• Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)

• Haveudvalg (Søren Borg og Uffe)

• Infoudvalg (Daniel og Rasmus) (Kontakliste, infoskærm, hjemmeside og Facebook-moderering)

• Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca m.fl.) (Beboerrådet informeres om evt. klagesager for

lukkede døre)

• Medieudvalg (Uffe, Thea) (Musikrum og projektor)

• Motionsudvalg (Rasmus Vesti (Scandis))

• Nøgleudvalg (Stig)

• Spil og spas-udvalg (Steff m.fl.)

• Nye udvalg?

8. Penge ifm fodboldfest. Beboere har spurgt, om der kommer penge ud til etagerne til fodboldfesten, da de ikke kom til Tour de Chambres.

9. Automatisk døråbner. Erik ønsker en døråbner til hoveddøren.

10. Status af igangværende projekter

• Cykelregler, -information og -oprydning (Bjarke) – Der arbejdes på at få startet en

politioprydning

• Indkøb/opsætning af plakater til regler (Daniel, Rasmus) – A3-/A2-sider til cykel-/vaskeriregler

samt lokaleplan

• Information til nye beboere (Ditte og Daniel) – Der udarbejdes videoer og en brochure for

nye beboere

• Kakerlakker (Sofie Svane) – Kakerlakbekæmpelse på en eller flere etager

• Løsning af TV-situation (Daniel) – Gratiskanaler på værelserne og kun betalingskanaler i

køkkenerne

• Lydniveau i kælderen (Sofie Dalby) – Stuen har problemer med lydniveauet i musik- og

motionsrum.

• Nej tak til reklamer (Daniel) – Der skal indføres reklamer nej tak på kollegiet.

• Nyt gulv i baren (Stig) – Gulvtæppet i baren er slidt af shots mv., hvorfor der ledes efter linoleum

• Nøgler til sportsfaciliteter (Stig) – Vi skal have skiftet låsen til tennis- og fodboldbanen.

• Oversættelse af vigtige dokumenter (Sofie) – Diverse regler bør være på engelsk

• Privatliv for værelse 47’erne (Stig) – Der er fundet forskellige løsninger, som nu skal drøftes med

47’erne.

• Reparation af fodboldmålene (Stig) – Beboere fra Scandis vil i gang med at reparere målene i

haven.

• Ressourcespareprojekt (Uffe og Rasmus) – Nye idéer til sænkning af vand-, el- og varmeforbrug

• Tjek af anlægget (Festudvalget) – Der skal købes kabler og tromler og tjekkes anlæg

11. Eventuelt (Afstemninger her er kun gyldige, hvis de er enstemmige)

12. Dato for næste møde

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stig (v. 432)

Referent: Ditte (v. 642)

 1. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra seneste beboerrådsmøde godkendes.

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er sendt ud i gyldig tid og efter indskydelse af et lukket punkt øverst på dagsordenen (Stig har først fået henvendelse om lukket punkt på dagen for mødet) godkendes dagsordenen af beboerrådet.

 1. Lukket punkt.
 1. Meddelelser
  Ingen meddelelser
 2. Økonomi
  Stig har ikke fået fat på Jonas i dag, men vil skrive økonomi ind senere.

Gulerødder (kr.)

Barudvalget 1500

Festudvalg 1117

Haveudvalg 200

Infoudvalg 200

Medieudvalg 200

Samlet 3.217

Henlagte midler

Haven 4.014,45 kr.

Klaverstemning 1000 kr.

Samlet 5.014,45 kr

Etage Konto

1. etage kr. 1.500,00

2. etage kr. 2.034,74

3. etage kr. 2.263,70

4. etage kr. 292,47

5. etage kr. 3.091,30

6. etage kr. 1.425,32

7. etage kr. 2.401,31

8. etage kr.1.620,60

Samlet kr. 14.629,44

Samlet henlagt 22.160,89 kr

Samlet på kontoen 72.286,86 kr

Samlet til rådighed for beboerrådet 50.125,97

Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker)) Stig blev kontaktet af en der sagde kanalerne igen var ændret, men lige derefter blev der hængt sedler op ved elevatorerne med en guide til at installere dem igen. Stig går ud fra det er Kenneth, der har hængt dem op.

Barudvalg (Steff m.fl.) Der er ifølge Simone bar den 26. september og ifølge Julian planlægger Steff også bar weekenden efter fodboldfesten.

Festudvalg (Julian m.fl.) Rasmus har været og spørge om beboerrådet vil låne penge til 8 scenefødder (80kr. stykket) til sceneudstyret, så scenen kan blive højere. Festudvalget har selv haft lavvande i kassen siden tyveriet til midsommerfesten. Julian fortæller, at de også gerne vil låne penge til indgravering af fodboldpokalen for de sidste par år ( mellem 200 og 400 kr. alt efter typografi osv.).

Beboerrådet vedtager at låne festudvalget pengene, indtil de selv får lidt bedre styr på økonomien.

Julian vil gerne have et nyt sæt nøgler til de relevante døre i kælderen, Stig vil skaffe et bundt til ham som Rasmus har lånt.

Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja) Stig har over sommeren modtaget henvendelser men har sendt dem videre til medlemmerne i udvalget.

Haveudvalget (Uffe Bundesen v. 638 og Søren Borg v. 227) Stig har efter lang tid fået svar fra Uffe, der beretter at Søren er udmeldt eftersom han er flyttet og at Uffe selv flytter om lidt. Der er ikke sket noget i udvalget længe og om lidt mangler der enten nye medlemmer til udvalget eller det skal lukkes.

Infoudvalg (Daniel og Rasmus) Intet nyt.

Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca.) Sofie fortæller at der over sommeren kun har været en klage om manglende køkkenkasse betaling som Liva og Sofie afslutter snarest muligt.

Medieudvalg (Uffe. v. 638, Thea v. 128) Intet nyt. Sofie fortæller at Thea er på udveksling det næste halve år, så vi mangler snart nye medlemmer.

Motionsudvalg (Rasmus Vesti (Scandis)) Intet nyt.

Nøgleudvalg (Stig v. 432) Stig fortæller at der lige har været en og få byttet sin gamle motionsnøgle til den nye, og vedkommende påpegede at nogle af portene til fodbold- og tennisbanerne ikke passede til den nye nøgle. Stig mener de passer til vores universalnøgle og at Erik har sagt at det var brandvej – hvis det er rigtigt kan hørbrækker ikke komme ud ved brand, dette vil Stig snakke med Erik om.

Spil og spas (Steff m.fl.) Julian fortæller at Steff planlægger snarlige arrangementer bl.a. bordfodboldturnering.

Nye udvalg?

Ingen nye udvalg.

 1. Penge ifm. fodboldfest
  Der er blevet spurgt af beboere både til Tour de Cuisines og nu til fodboldfesten om etagerne hver får 500 kr. til arrangementerne. Stig mener at dette var praksis for et par år siden men som det er nu får etagerne kun 500 kr. til hvert beboermøde.
  Stig spørger om vi vil ændre det nu, da der først er beboermøde til efteråret. Julian foreslår om vi kan rykke betalingen fra beboermødet og til nu. Sofie mener, at vi hellere skal gøre noget konsekvent og holde os til det, så det ikke skifter frem og tilbage. Ditte fortæller, at folk på hendes etage har accepteret at der først er betaling til etagekontoen ved hvert beboermøde og mener at vi ikke skal ændre på det pt.
  Stig synes at der skal være mere end fire medlemmer tilstede for at beslutte at ændre det og at vi evt. kan tage det op til beboermødet.
  Beboerrådet vedtager at det skal tages op på næstkommende beboermøde om hvorvidt udbetaling til etagekonti skal rykkes fra beboermøderne og til de store fester i stedet.

 2. Automatisk døråbner.
  Erik ønsker en døråbner til hoveddøren, da han har observeret at mange har svært ved at åbne døren med cykler og poser i hånden. Den koster 17.000 plus moms.
  Stig synes det er en god idé men har ikke fået undersøgt hvor pengene skal tages fra.
  Sofie vil gerne vide hvor pengene bliver taget fra før vi beslutter om det skal købes. Stig mener der må være en form for vedligeholdelses post hvor det kan tages fra.

  De tilstedeværende vedtager at udskyde punktet til næste møde så flere medlemmer kan give deres besyv med og vi kan få undersøgt hvor pengene evt. skal tages fra.

 3. Status af igangværende projekter
 • Cykelregler, -information og -oprydning (Bjarke) Stig beretter, at vi på sidste møde besluttede sidst at evaluere cykeloprydningen. De fleste kan ikke se den store forskel i mængden af cykler.
  Sofie Dalby synes at måden Erik havde organiseret oprydningen på var dårlig: det var besværligt at skrive en seddel der skulle holde i perioden, og det havde været bedre at alle tre kollegier var blevet taget samtidig. Sofie mener at det kunne gøres lettere med en konkret aftale på politiets præmisser – altså at man kunne ringe og spørge hvornår de kan hente dem og så planlægge det derefter.
  Ditte synes det er ærgerligt at cyklerne har stået så længe i hjørnet af parkeringspladsen, da det signalerer at alt hvad der står på parkeringspladsen bare er noget man kan komme og tage eller ødelægge.
  Stig tager det videre til Erik og punktet lukkes.
 • Indkøb/opsætning af plakater til regler (Daniel, Rasmus) Alt er sat op og punktet lukkes.
 • Information til nye beboere (Ditte og Daniel) Intet nyt.
 • Kakerlakker (Sofie Svane) Intet nyt siden punktet blev sat på standby sidste gang. Sofie Svane har gemt alt dokumentation osv. hvis det skulle blive brug for det igen. Punktet lukkes.
 • Løsning af TV-situation (Kenneth) Stig siger at vi stadig mangler at få slettet betalingskanaler på værelserne men at det kommer.
 • Lydniveau i kælderen (Sofie Dalby) Sofie har snakket med Stefan og Thea om niveauet i musiklokalet. Stefan mener ikke det kan nytte noget med en lydspærrer på bas osv. Men Sofie Dalby arbejder videre med test af max niveau på lyd i motionsrummet og derefter opsætning af sedler, der informerer brugerne om dette max. Sofie har ingen kontakt til hende der bor over løberummet, så Sofie ved ikke hvor slem støjen er derfra. Vedkommende der boede over baren/festlokalet er flyttet, så Sofie vil se hvad de nye beboere på 1. siger til lydniveauet der.
 • Nej tak til reklamer (Daniel) Stig har ikke fået snakket med Daniel siden sidste møde.
 • Nyt gulv i baren (Stig) Arbejdet er i gang, Steff har sagt til Julian at det skulle være færdigt fredag. Vi evaluerer på næste møde.
 • Nøgler til sportsfaciliteter (Stig) Stig har ikke kunnet finde gammel kontrakt for sportsbaner, som han skulle skrive sammen med kontrakten for motionsrummet. Når han finder den gamle kontrakt laver han udkast til en ny.
 • Privatliv for værelse 47’erne (Stig) Stig har rykket værelsesbeboerne for at aflevere nøgle til Erik, og vil høre Erik i morgen hvor mange der har været nede med nøgler.
 • Reparation af fodboldmålene (Stig) Stig har hørt at de snart går i gang, Stig har møde med de andre kollegieformænd på søndag.
 • Ressourcespareprojekt (Rasmus) Rasmus har fortalt, at der er kommet flere klager over vandtryk og temperaturskift efter installation af de nye perlatorer. Han vil snakke med Erik om der måske er nogle der skal ud og se på systemet, da disse problemer også var der inden perlatorerne – nu går der bare længere tid før vandet skifter temperatur.
 • Tjek af anlægget (Festudvalget) Intet nyt
 1. Eventuelt
  – Stig fortæller at tv’et på 4. er gået i stykker ved almindelig brug, og Cecilie fra 4. har fortalt at tv’et oprindeligt er betalt af beboerrådet og at Cecilie mener at rådet kan betale et nyt når det er gået i stykker ved slid og ikke ved en beboers ødelæggelse. Beboerrådet vil tage det op på næste møde hvor der forhåbentligt er nogle flere tilstede.
  – Stig har snakket om parkeringstilladelse med Erik, der mente at de dyre store biler måske kunne tilhøre nogen fra Hørbrækker eller at det kan være folk har gæster fordi det er sommerferie. Erik fortalte at tidligere regler om parkering og betaling er blevet ophævet af beboerrådet og at vi bare kan indføre det igen. Beboerrådet vil tage det op når sommerferien er slut.
  – Sofie Dalby mister sin suppleant og vil gerne have en ny fra etagen inden det næste beboermøde. Stig mener ikke vi kan få nogen ind uden for/før beboermødet, men vil tjekke op på det og melde tilbage til Sofie
  – Ditte spørger om de tre cykelpladser foran døren i det største cykelkælderrum er blevet rykket til de nye pladser. Det er de ikke endnu, men Stig fortæller at Hans vist skulle have fat i en smed først.
 2. Dato for næste møde

Næste beboerrådsmøde vil være d. 29. september kl. 18 i beboerrådslokalet.