Beboermøde 11/11-15 kl. 20:00 i baren

Beboermøde 11. november 2015 klokken 20:00 i baren

Sidste halve år

– nyt vaskesystem

  • nøgler til køkkenvask
  • nyt gulv i baren
  • pengereglerne til etagerne laves om, så etagerne får flere penge/oftere penge og disse kommer mere regelmæssigt.
  • Hvis etagens fjernsyn går i stykker, giver beboerrådet 3000 kr. til et nyt fjernsyn.

Regnskabet

Regnskaberne blev lagt ud for nogle uger siden. Regnskabet er pænt, idet der er et overskud på 240.000 kr. Underskuddet er derfor næsten væk. Det samlede underskud er nu ca. 18.000 kr. Derfor skal der ikke så meget til før underskuddet er ude af verden.

Vandposten: Der er blevet brugt mindre vand end sidste år. Prisen er desuden faldet. Sammenlagt er der en stor besparelse. Derfor – keep up the good work!

I beboerrådet er der også et overskud. Her på 35.000 kr. Dette overskud begrunder reglen om, at beboerrådet giver penge til fjernsyn. Der er i omegnen af 55.000 kr. på beboerrådets konto pt.

Valg

Valg af medlemmer af beboerrådet

Der mangler kandidater, der stiller op.

  • Bjarke fra fjerde er genvalgt
  • Katrine fra sjette er valgt. Tine som suppleant.
  • Der er ingen repræsentant fra 7. etage. Enhver kan derfor melde sig. Ingen melder sig. Alle etager skal derfor vælge suppleanter, således at én af dem forhåbentlig kan besætte pladsen.

Formænd til de store udvalg – festudvalget og barudvalget

Julian og Steff melder sig som formænd. Ingen ande opstiller. De fortsætter som formænd for festudvalget hhv. barudvalget.

Klageudvalget

Der skal gerne mindst to nye medlemmer, da Liva skal på udveksling. Julie fra ottende, Steff fra tredje og Daniel fra ottende melder sig til udvalget. Hurra.

Motionsrummet

Bjarke fra fjerde melder sig til at hjælpe.

Antenneudvalget

Kenneth fra Hørbrækker kunne godt tænke sig noget hjælp, da de kommende og ønskede ændringer bliver forholdsvist omfattende, så det ikke er så hensigtsmæssigt, hvis der kun er én. Umiddelbart er det ikke meget arbejde. Man skal hjælpe, hvis nogen har brug for det, og ellers ringe til teknikerne. Derudover skal der laves et spørgeskema til kollegianerne vedr. hvilke kanaler beboerne ønsker. Ingen melder sig.

Medieudvalget

Står pt helt tomt. Det betyder, at man ikke kan bruge musikrummet, og at det derfor må lukkes. Den medieansvarlige skal tjekke, at klaveret er stemt og at alle dele til trommesættet er der. Ingen melder sig. Derfor melder Stig sig.

Formand for kollegiet

Alle kan melde sig som kandidater til posten. Rollen som formand består i, at man står for alle de ekstra ting, som ikke kan passes ind i nogen af de øvrige udvalg. Formanden deltager i møder med inspektøren. Der bruges nogle timer hver uge. Stig stiller op. Ingen andre melder sig. Stig er enstemmigt valgt som formand.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er indflydelsesmæssigt højere på strå end beboerrådet. Der er møde i bestyrelsen på tirsdag 17. november 2015. Almindeligvis er det formanden samt én ekstra person, som sidder i bestyrelsen. Stig foreslår, at han udgør det ene medlem. Daniel melder sig som den anden.

Derudover skal der bruges to suppleanter til bestyrelsen. Det vil nok ikke blive aktuelt at bruge dem. Vedkommende bliver sat på en mailingliste. Rasmus fra ottende og Tine fra sjette melder sig.

Motionsnøgler

Alle, der har en motionsnøgle, har nu også adgang til tennis- og fodboldbanerne. Det er ikke nødvendigt, at alle får en ny kontrakt, da det er en opgradering af deres rettigheder. Fra ny af er der ny kontrakt til motionsnøglen.

Brand-myndigheder ift. sorteringskasser

Sorteringskasserne med pap og papir skal stå i køkkenet, da de ikke må være i gangen.

Sorteringskasserne med farligt affald skal afskaffes. Man skal derfor beholde affaldet på sit værelse, indtil man selv kan gå ned med det på genbrugsstationen.

De øvrige sorteringskasser skal have låg.

Nøgler til vask på etagen

Det foreslås, at etagens repræsentanter fra beboerrådet besidder nøglen. Men der er ingen regler for opbevaring af nøglen. Der er 10 gratis vaske pr. måned.

Forretningsordenen

Det foreslås, at suppleanter kan vælges på gangmøder. Det er kun relevant, hvis man har en repræsentant og ingen suppleant eller ingen af delene. Der foreslås to ændringer: 1) sætningen flyttes til slutningen af bestemmelsen, og 2) at det tilføjes, at godkendelse sker på næstkommende beboerrådsmøde. Forslaget vedtages enstemmigt.

Eventuelt

Charlotte fra ottende foreslår, at åbningstiderne for motionsrummet udvidet, således at de er åbne fra kl. 6-22, evt. med en regel om, at der ikke må afspilles musik mellem kl. 6-8. Det diskuteres, om dette kan vedtages uden inddragelse af beboere fra stuen (dvs. 1. etage). Spørgsmålet bliver taget op på bestyrelsens møde om ca. 2 uger.

Daniel spørger om nogen har forsøgt at tale med Hans og/eller Erik. Pt har de kontortid kl. 8-9 i hverdagene samt torsdag eftermiddag. Der er umiddelbart stemning for en ændring af kontortiderne. Præcis hvordan det skal ændres er ikke helt klart. Mulighederne er flere. Stig taler med Erik vedrørende dette.

Julie fra ottende spørger til mulighederne for at få flere pladser til cykler i haven. Det påpeges, at der allerede er blevet udvidet. Men Bjarke siger, at de vil overveje det. Julie må omvendt gerne undersøge, hvor cyklerne i så fald kan placeres.