Beboerrådsmøde 30/11-15 kl. 18:00

Beboerrådsmøde

Mandag d. 30.11.2015 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Til stede:

Afbud fra:

For sent/manglende afbud fra:

Skylder kage: Steff (340 %), Bjarke (195 %), Sofie (100 %)

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stig (432)

Referent: Steff (339)

 1. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde

Pap- og papirgenbrugsspande må ikke stå på gangene og de skal i fremtiden stå i køkkenerne. Genbrugsspanden med farligt affald må ikke være på etagen overhovedet, derfor skal man i fremtiden gå til genbrugsstationen med sit farlige affald. Desuden skal der findes låge til alle genbrugsspandene.

Referatet blev herefter godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 11 og 12 blev flyttet op før orientering fra udvalgene. Dagsordenen blev herefter godkendt.

 1. Økonomi

Etage Konto

1. etage kr. 1.500,00

2. etage kr. 2.034,74

3. etage kr. 2.263,70

4. etage kr. 209,57

5. etage kr. 3.091,30

6. etage kr. 1.425,32

7. etage kr. 2.401,31

8. etage kr. 1.478,60

I alt kr. 14.404,54

Gulerødder:

Cafe 1500

Fest 1.117

Have 200

Info 200

Medie 200

I alt: 3.217

Henlagt til udvalg & bevilgede midler

Haven 4.014,45 kr.

Samlet henlagt: 21.635,99

Samlet på kontoen: 80.085,96

Samlet til rådighed for beboerrådet: 58,449,97

 1. Etagernes fjernsyn

Ingen fjernsyn er i denne omgang gået i stykker. Sofie foreslår at udgifterne ved fjernsynsfornyelse ligges over på fornyelsesbudgettet, men dette kan ikke gøres, med mindre vi tager dem fra beboerrådets penge og flytter dem over på en anden konto gennem UBS. Stig vil snakke med Jan om denne løsning.

Fjerde har ikke valgt at indkøbe der fjernsyn, de havde forslået ved sidste møde, så de leder endnu.

 1. Meddelelser
  Ingen meddelelser.
 2. Ny projektor

Stig ved intet om projektorer, og han var overrasket over prisen, så han har ikke fundet nogle tilbud. Efter et par tips fra Daniel kommer Stig med et indkøbsforslag til næste møde.

 1. Nye højtalere til baren.

Baren skal have nye højtalere, da en af højtalerne skratter voldsomt. Vi vil ikke købe nye højtalere, da deres kvalitet ikke er tilsvarende, hvor meget vi ønsker at bruge på højtalere. Vi vil overveje at finde nogle brugte til ca. 1500 kroner på den blå avis. Steff står for at få sat nogen fra barudvalget til at finde tilbud på højtalere.

 1. Vaskeriet

Vi snakker sammen om, hvordan indførelsen af systemet er gået. Der er en del, der har været nødt til at betale for hver vask, og Rasmus ser på sagen. Rasmus foreslår, at vi lægger nogle penge af til, at vi kan refundere de penge, som folk har brugt af deres egne kontoer på at vaske tøj. Vi har aftalt at pengene skal refunderes til de, der har mistet penge på vaskeordningen.

Rasmus og Bjarke ser på brugervenligheden af systemet, og der blev snakket om at udarbejde en brugervejledning til systemet.

Vi har snakket om at få indført et vaskeprogram på 70 grader på alle maskinerne, men denne installation vil koste 5000 grader. Spørgsmålet er dog om, hvorvidt der rent faktisk er en besparelse på at indføre disse programmer, og vi dropper at indføre programmet på 70 grader.

Reglerne til vaskerummet hænger lige nu udenfor vaskerummet, og Daniel (8.) stille spørgsmål ved deres synlighed. Han foreslår at vi flytter dem for at øge deres synlighed. De vil blive hænge op inde i vaskerummet herefter, og Stig vil få Hans til at gøre dette.

 1. Åbningstider i motionsrummene

Charlotte fra 8. foreslår at åbningstiderne på motionsrummet blev rykket til klokken 6 om morgenen. Sofie fra første mener at det største problem for stueetagen ved dette forslag er, hvis der bliver spillet musik i dette tidsrum. Vi ændrer derfor åbningstiden til klokken 6 nu, såfremt der ikke spilles musik eller tændes for tv’et før klokken 8. Denne ændring vil blive skrevet til stuen, og dette står Bjarke for at gøre. Hvis der overhovedet er nogen som helst problemer med dette, vil åbningstiden blive rykket frem til klokken 8 igen.

 1. Mangel på cykelstativer

Rasmus fortæller at hvis der kommer flere cykelstativer udenfor, vil folk med cykler i kælderen rykket op uden for kollegiet, så problemet kan ikke løses ved at deres opsættes flere cykelstativer. Stig skal mødes med Rasmus fra Scandis og Tina fra Hørbrækker, og han vil tage problemet med som diskussionspunkt til dette møde.

Men der snakkedes i beboerrådet om at problemet er svært at løse uanset hvilken løsning, vi forsøger os med.

Såfremt Stig finder ud af noget på dette møde, genoptages punktet i beboerrådet, ellers lukkes punktet.

 1. Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))

Daniel (8.) spørger om der stadig er problemer med kanalerne, og han råder folk til at gå til Erik, hvis der stadig er problemer. Erik løser efter Daniels vurdering ikke problemer, hvis der ikke er flere der går til Erik. Daniel siger også, at der er problemer med MTV, og hvis det skal løses, så kan Erik let gøre dette. Sofie vil derfor gå ned til Erik med problemet om MTV.

Barudvalg (Steff m.fl.)

 • Steff har fået uddelegeret nogle opgaver til folk i barudvalget, og der bliver her lavet en ny barddisk, der vil blive malet og der vil blive købt ny møbler på længere sigt. Hvis disse punkter skal bruge finansiering, så skal Steff nok tage punktet op på beboerrådet. Steff har også sat folk til at finde på nye drinks til udvalget. Desuden er der blevet lavet en plan for de næste mange bardatoer, som er blevet opslået på Hørhusgruppen.

Festudvalg (Julian m.fl.)

– Intet nyt.

Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)

– Intet nyt.

Haveudvalget (Nanna)

Intet nyt.

Infoudvalg (Daniel og Rasmus)

– Infoskærmen skal opdateres, og det vil Daniel (8.) tage sig af.

Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca.)

– Sofie siger at udvalget kører langsomt, da der ikke er mange, der tager initiativ. Der er kun en enkelt klagesag i gang, men ellers er der ikke nogen væsentlig aktivitet

Medieudvalg (Stig)

– Stig har ikke set på noget endnu i dette udvalg.

Motionsudvalg (Rasmus, Bjarke)

 • Rasmus (8.) har fundet et nyt Tennisnet til 1600 kroner. Nettet er slidstærkt, og det burde ikke være lavet af organisk materiale. Bjarke kan finde ud af, om der kan tages penge fra motionskontoen, og han vil tage kontakt til Jan fra UBS. Holderne til curlstængerne er begge faldet ned, og Bjarke har sat Hans på opgaven.

Nøgleudvalg (Stig v. 432)

Der er blevet lave nye nøglekontrakter.

Spil og spas (Steff m.fl.)

– Katrine (6.) vil finde en indkøbsliste med spil til spil- og spasudvalget i håb om at beboerrådet vil finansiere nogle spil til udvalget. Disse tilbud vil komme med til næste beboerrådsmøde.

Nye udvalg?

Ingen nye udvalg.

 1. Status af igangværende projekter
 • Informationsvideoer. Ditte (6.) er igang med at filme videoerne.
 • Lydniveau i kælderen. Sofie vil sætte plakater op med lydniveau i kælderen.
 • “Nej tak til reklamer”. Daniel (8.) har snakket med Erik, men der er ikke sket noget endnu. Han vil bede Erik om at sende de emails, som Erik har sendt til post Danmark, og så vil Daniel selv rykke Post Danmark for en løsning.
 • Privatliv til 47’erne. Beboeren i 547 vil alligevel gerne have sløring på sit vindue. Men Stig og beboeren har herefter ikke fundet ud af noget.
 • Ressourcespareprojektet. Rasmus (8.) mener, at det burde være muligt at finde låg til genbrugsspandene. Rasmus vil finde ud af, om det er muligt at finde disse låg, eller om der eventuelt skal købes nye spande. Det er envidere vigtigt, at alle beboerrådsmedlemmerne siger til deres etager, at der er kommet nye regler vedrørende genbrugsspandene. Rasmus taler desuden om et projekt der er kommet på Amager vedrørende kompost. Projektet er oprettet af et konsulentfirma for at hjælpe folk med at indføre kompostordninger. Derfor er kompostforslaget blevet genoptaget i beboerrådet. Rasmus har fundet ud af, at konsulentfirmaet tager 4500 kroner for deres ydelser. Dette er penge, der kan hentes hjem, da vi bruger rigtig mange penge på dagrenovation, og vi nedbringer disse udgifter ved at indføre en kompostordning. Der var 3 stemmer for, 4 stemmer imod og to blanke stemmer til til foreslaget om at give 4500 kroner til at lade de to etager opsætte kompost. Hvad angår Scandis vandforbrug, så har vi en fordel i at nedbringe deres vandforbrug. Stig vil derfor tale med Rasmus fra Scandis, om hvad de har fundet ud af med deres vandforbrug.
 • Tjek af anlægget i festudvalget. Da festudvalget er dødt, er der ikke sket noget i dette punkt.
 1. Eventuelt
  – intet er sket
 2. Dato for næste møde

Næste møde vil blive den onsdag den 6. Januar klokken 18:00.