Beboerrådsmøde 6/1-16 kl. 18:00

Beboerrådsmøde

Onsdag d. 06.01.2016 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Til stede: 

Stig Eilsøe-Madsen (432, formand), 

Sofie Dalby (146, repræsentant for første), 

Rasmus Blomqvist (841, repræsentant for ottende),

Simone Flade (544, repræsentant for femte),

Rikke Jensen (227, suppleant for anden)

Afbud fra: Katrine

For sent/manglende afbud fra: Steff, Kristine, Bjarke

Skylder kage: Steff (440 %), Bjarke (295 %), Sofie (100 %), Kristine (100 %)

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (Mødet skal dokumenteres for at være gyldigt)

2. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde (Sidste referat skal godkendes for at være gyldigt)

3. Godkendelse af dagsorden

4. Meddelelser

5. Etagernes fjernsyn.

6. Økonomi (Beboerrådets og de enkelte etagers økonomi fremlægges, herunder henlæggelser og rådighedsbeløb.

7. Ny projektor. Vores projektor er gået i stykker, så vi skal have en ny.

8. Orientering fra udvalgene

 • Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))
 • Barudvalg (Steff m.fl.)
 • Festudvalg (Julian m.fl.)
 • Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)
 • Haveudvalg (Nanna)
 • Infoudvalg (Daniel og Rasmus) (Kontakliste, infoskærm, hjemmeside og Facebook-moderering)
 • Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca m.fl.) (Beboerrådet informeres om evt. klagesager for lukkede døre)
 • Medieudvalg (Stig) (Musikrum og projektor)
 • Motionsudvalg (Rasmus Vesti (Scandis))
 • Nøgleudvalg (Stig)
 • Spil og spas-udvalg (Steff m.fl.)
 • Nye udvalg?Åbningstider i motionsrummene. Beboere ønsker rummene åbnet før om morgenen.

9. Status af igangværende projekter

 • Information til nye beboere (Mads, Ditte og Daniel) – Der udarbejdes videoer og en brochure for nye beboere
 • Lydniveau i kælderen (Sofie Dalby) – Stuen har problemer med lydniveauet i musik- og motionsrum.
 • Nej tak til reklamer (Daniel) – Der skal indføres reklamer nej tak på kollegiet.
 • Privatliv for værelse 47’erne (Stig) – Der skal installeres sløring hos ’47’erne.
 • Ressourcespareprojekt (Rasmus) – Evaluering af tiltag til sænkning af vand-, el- og varmeforbrug
 • Tjek af anlægget (Festudvalget) – Der skal købes kabler og tromler og tjekkes anlæg

10. Eventuelt

11. Dato for næste møde

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stig

Referent: Rikke

 1. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt med en enkelt lille ændring.

 1. Godkendelse af dagsorden

            Dagsorden godkendt.

 1. Økonomi

Etage Konto

1. etage kr. 1.500,00

2. etage kr. 2.034,74

3. etage kr. 2.263,70

4. etage kr. 209,57

5. etage kr. 3.091,30

6. etage kr. 1.425,32

7. etage kr. 2.401,31

8. etage kr. 1.478,60

I alt kr. 14.404,54

Gulerødder:

Cafe 1500

Fest 1500

Have 200

Info 200

Medie 200

I alt: 3.600

Henlagt til udvalg & bevilgede midler

Haven: 4.014,45

Samlet henlagt: 21.635,99

Samlet på kontoen: 80.085,96

Samlet til rådighed for beboerrådet: 58.449,97

 1. Etagernes fjernsyn

Evt. skal fjernsyn ind under etagernes køkkeninventar-budget. Stig vil høre UBS ad om dette.

 1. Meddelelser

        Stig nævner elevatorproblemer til Erik.

Ny projektor

       Stig har fundet en projektor, men er ikke på lager pt. Koster 2700 kr. Bliver købt snarest.

 1. Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))

Evt. kanalafstemning (tages op til næste beboermøde)

Barudvalg (Steff m.fl.)

 • 3 baraftener planlagt i januar
 • Drinks-aften udskudt

Festudvalg (Julian m.fl.)

– Møde i festudvalget d. 13. januar

Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)

– Intet nyt.

Haveudvalget (Nanna)

– Intet nyt.

Infoudvalg (Daniel og Rasmus)

 • Kontaktlister opdateret
 • Daniel arbejder på hjemmesiden

Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca.)

 • En del klager fundet i beboerrådspostkassen. De meget gamle er blevet kasseret, da der ikke er kommet opfølgende klager.

Medieudvalg (Stig)

 • projekter anskaffet (snarest)

Motionsudvalg (Rasmus, Bjarke)

Intet nyt.

Nøgleudvalg (Stig v. 432)

Intet nyt.

Spil og spas (Steff m.fl.)

– Intet nyt.

Nye udvalg?

 1. Status af igangværende projekter
 • Informationsvideoer.

– Videoerne er ved at blive optaget.

 • Lydniveau i kælderen.

– sedler hængt op

– ingen klager indtil videre

 • “Nej tak til reklamer”.
 • Privatliv til 47’erne.

– Stig hører Erik hvordan det skrider frem

 • Ressourcespareprojektet.

– Projektet skal evalueres til næste beboermøde

– Låg til genbrugskasser: kan ikke findes til de nuværende kasser. Foreslag:

Kan købe nye genbrugskasser med låg i IKEA. 3 kasser til hver etage (vil koste 1680 kr. i alt). Flytte de gamle ud i køkkenet, til pap og papir.

Det er besluttet at kasserne bliver købt. Rasmus sørger for dette.

– Problemer med brusehovederne: muligvis et problem pga. nogle bestemte rør. Erik kontaktes omkring problemet.

 • Tjek af anlægget i festudvalget.

– Sat i bero indtil videre

 

 1. Eventuelt

Sofie har fundet suppleant fra første, der vil sende sine informationer til Stig og blive godkendt næste gang.

 1. Dato for næste møde

Mandag d. 8. februar kl. 18