Beboerrådsmøde 8/2-16 kl. 18:00 i beboerrådsrummet

Beboerrådsmøde

Mandag d. 08.02.2016 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Til stede:

Stig Eilsøe-Madsen (432, formand)

Nanna Jensen (126, haveudvalg)

Rikke Jensen (227, suppleant for anden)

Steff Nielsen (339, repræsentant for tredje og barformand)

Rasmus Blomqvist (841, repræsentant for ottende)

Bjarke Reimann (448, repræsentant for fjerde)

Simone Flade (544, repræsentant for femte)

Katrine Bindzus (627, repræsentant for sjette)

Linette Lassen (245, beboer)

Anna Madsen (538, suppleant for Kristine Valeur, 729)

Afbud fra: Kristine Valeur (v. 729)

For sent/manglende afbud fra: Sofie Dalby (v. 146)

Skylder kage: Steff (440 %), Bjarke (395 %), Sofie (100 %), Kristine (100 %)

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (Mødet skal dokumenteres for at være gyldigt)

2. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde (Sidste referat skal godkendes for at være gyldigt)

3. Godkendelse af dagsorden

4. Meddelelser

5. Etagernes fjernsyn.

6. Økonomi (Beboerrådets og de enkelte etagers økonomi fremlægges, herunder henlæggelser og rådighedsbeløb.

8. Orientering fra udvalgene

 • Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))
 • Barudvalg (Steff m.fl.)
 • Festudvalg (Julian m.fl.)
 • Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)
 • Haveudvalg (Nanna)
 • Infoudvalg (Daniel og Rasmus) (Kontakliste, infoskærm, hjemmeside og Facebook-moderering)
 • Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca m.fl.) (Beboerrådet informeres om evt. klagesager for lukkede døre)
 • Medieudvalg (Stig) (Musikrum og projektor)
 • Motionsudvalg (Rasmus Vesti (Scandis))
 • Nøgleudvalg (Stig)
 • Spil og spas-udvalg (Steff m.fl.)
 • Nye udvalg?Åbningstider i motionsrummene. Beboere ønsker rummene åbnet før om morgenen.

9. Status af igangværende projekter

 • Information til nye beboere (Mads, Ditte og Daniel) – Der udarbejdes videoer og en brochure for nye beboere
 • Lydniveau i kælderen (Sofie Dalby) – Stuen har problemer med lydniveauet i musik- og motionsrum.
 • Nej tak til reklamer (Daniel) – Der skal indføres reklamer nej tak på kollegiet.
 • Privatliv for værelse 47’erne (Stig) – Der skal installeres sløring hos ’47’erne.
 • Ressourcespareprojekt (Rasmus) – Evaluering af tiltag til sænkning af vand-, el- og varmeforbrug
 • Tjek af anlægget (Festudvalget) – Der skal købes kabler og tromler og tjekkes anlæg

10. Eventuelt

11. Dato for næste møde

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stig

Referent: Anna

 1. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde

Stig læser referatet af mødet fra sidst. Der snakkes bl.a. om genbrugskasserne og hvad de forskellige etager har gjort ved dem. Flere har placeret dem ude i etagens køkken. Der er blevet købt 3 nye kasser til hver etage.

 1. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et ekstra punkt på eventuelt.

 1. Økonomi

Etage Konto

1. etage kr. 2.000,00

2. etage kr. 1.234,74

3. etage kr. 2.763,70

4. etage kr. 689,57

5. etage kr. 3.591,30

6. etage kr. 1.925,32

7. etage kr. 2.901,31

8. etage kr. 2.458,60

I alt kr. 17.564,54

Gulerødder:

Cafe 1500

Fest 1500

Have 200

Info 200

Medie 200

I alt: 3600

Henlagt til udvalg & bevilgede midler

Haven: 4.014,45

Samlet henlagt: 25.178,99

Samlet på kontoen: 77.833,36

Samlet til rådighed for beboerrådet: 52.654,37

 1. Etagernes fjernsyn

Der meldes ikke om nogle ødelagte fjernsyn på de forskellige etager. Der spørges om det er nødvendigt at tale om dette punkt hver gang og dette overvejes.

 1. Meddelelser

Der gøres opmærksom på, at der i denne måned er studietjek.

 1. Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))

– Intet nyt

Barudvalg (Steff m.fl.)

 • Der kommer snart flere tider til barvagter og derudover kommer der 2 baraftener i denne måned, hvor der kommer billige øl. Dette er endnu ikke blevet meldt ud, men kommer snart. Der har før været tale om et nyt anlæg til baren. Stig gør opmærksom på, at der ligger 12.000 til beboerfaciliteter som bl.a. kan bruges til et nyt anlæg. Steff sætter en på sagen. 

Festudvalg (Julian m.fl.)

– Der er kommet flere tider for de næste par fester og der er ca. 4 fester på programmet i år. Der er TDC, fodboldfest, midsommerfest og Halloween. TDC, der er den første fest, afholdes engang i april. Der er derudover kommet 2 nye medlemmer.

Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)

– Intet nyt under solen.

Haveudvalget (Nanna) Blomsterkasser til haverne. Vi må selv bestemme, hvad der skal være i kasserne. Derudover skal have fundet ud af om der er nogle, som vil stå for det og derudover har en interesse i at have dem. Det er primært noget som skal passe sig selv og som vi på Hørhus har fået tilbud om at være med til og gøre lidt med, hvad vi gerne vil. Der bliver spurgt om vi har lyst til at være med til det og der er stemning for at vi formidler idéen til kollegiet. Vi kan sige god for, at kasserne bliver sat op og så derefter bruger dem som vi vil. Derudover nævnes det, at der kommer et værksted til cykler over på genbrugsstationen.

Infoudvalg (Daniel og Rasmus)

– Intet nyt

Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca.)

– Intet nyt

Medieudvalg (Stig)

– Stig har skulle se efter en ny projektor. Han har ventet lidt med den og projektoren han havde udset sig er nu ikke længere på lager. Han har derfor valgt at vente til den igen er mulig at få fat på. Der spørges ind til, hvornår klaveret bliver stemt? Svaret lød, at det blev stemt når det trængte til det.

Motionsudvalg (Rasmus, Bjarke)

 • Der er blevet ændret åbningstider i motionsrummet så man nu kan bruge det fra klokken 6 om morgenen.

Nøgleudvalg (Stig v. 432)

– Der har været mange som har skrevet til Stig de ikke kan komme ind i depotrummet. Den nøgle dertil er blevet skiftet i forbindelse med en generel udskiftning af nøgler. Det er nøglen til bagtrappen som passer til depotrumsdøren. Stig nævner derudover, at man skal bruge lidt vold for at åbne døren da låsen er dum.

Spil og spas (Steff m.fl.)

– Steff snakker om, at udvalget gerne vil have flere penge. Mange af de spil udvalget har nu bliver ikke rigtig brugt. Dem, der kommer til udvalgets arrangementer er ofte de samme og der er i udvalget blevet talt om, at der ønskes lidt mere nørdet spil. Der ønskes 1.375 kr til det. Steff snakker om det kan være nødvendigt for at holde udvalget i live. Der nævnes derudover at mange tager deres egne spil med når de kommer ned til arrangementerne. Udgifterne fra de forskellige udvalg skal helst stemme overens med, hvad de tjener ind, mener Steff, og derfor hænger det ikke helt sammen. Udvalget sælger chips og lidt sodavand for også at øge indtægten, men der er ikke kommet særlig mange penge ind. Steff har lidt forskellige spil som han gerne vil købe ind til udvalget. Der er flere forskellige former for spil så man også forhåbentlig rammer en lidt bredere, om end lidt mere nørdet, skarer end det, der oprindeligt blev købt ind. Der har været flere som gerne vil spille de gamle spil til baraftener, men der hersker tvivl om, hvorvidt de kan bruges til udvalgets arrangementer. Katrine siger hun kan skaffe 20% rabat hvis hun får lov til at købe dem. Stig melder, at han synes der godt kan lånes penge til det udvalg. Det besluttes at udvalget får det ønskede beløb.

Nye udvalg?

 1. Status af igangværende projekter
 • Informationsvideoer. – Stig vil gerne have kontaktet Didde for at høre, hvor langt hun er kommet med videoerne.
 • Lydniveau i kælderen. – Idet vi intet har hørt andet end at det gik godt sidste gang vil Stig gerne lukke dette punkt. Punktet lukkes.
 • “Nej tak til reklamer”. – Daniel har haft kontaktet Stig og sagt at Erik er blevet bedt om at sætte gang i processen. Erik har ikke fået gjort noget, men Daniel prøver at skubbe lidt til Erik så det ikke går i stå.
 • Privatliv til 47’erne. – Der er nu sat sløring op på vinduerne på alle værelse 47’erne. Punktet lukkes derfor.
 • Ressourcespareprojektet. – Mht genanvendelse er der blevet indkøbt 24 lidt større kasser end dem etagerne har nu. Der er derudover indkøbt låg til de forskellige kasser Tanken er, at der kommer 3 kasser ud foran hver etages elevator samt 2 ud til køkkenet. Dem i køkkenet er til pap og papir. Etagerne må selv finde ud af om det er en holdbar løsning. Der er derudover lavet udregninger på betalingssystemet på vaskeriet. Det ser ud til at vi bruger færre vaske. Erik har også meddelt at UBS siger vores forbrug er på vej ned. De udregninger, som blev lavet før vi fik systemet i vaskekælderen er måske sat lidt høj når det kommer til antal vaske pr. måned. Etagerne bruger lidt over 4 vaske pr. måned på viskestykker og dette skal måske justeres. Størstedelen af de vaske, som bruges er vaske ved 40 grader. I forhold til brusehovederne har Erik skruet op for vandpumpen. Det skulle gerne løse problemet med vandtrykket. Dette kan dog også skyldes en produktionsfejl på brusehovederne. Har man stadig problemer skal man derfor gå til Erik og få brusehovedet udskiftet. Har forbruget i næste regnskab igen været faldende tales der om, hvorvidt dette punkt skal lukkes. Der stille spørgsmål omkring de 70 graders vaske som før er blevet omtalt som et sublement til de programmer, der er på vaskemaskinerne. Dette er dog ikke blevet tilføjet da det var ret dyrt at få lavet.    
 • Tjek af anlægget i festudvalget. – Dette punkt er sat i bero.
 1. Eventuelt

På 2. etage er der blevet stjålet en del ting. Der har været gangmøde og de har talt om forskellige ting. Etagen søger nogle erfaringer fra andre etager og vil gerne have eventuelle gode råd fra dem omkring, hvad de har gjort. Der er blevet stjålet ting fra køkkenet som f.eks. madvarer men også fællesting som højtalere og skeer. Der er mistanke om at det er personer fra deres egen etage som stjæler. Det er ikke alle, som har fået stjålet noget. Stig siger, der ikke har været noget fra andre etager omkring problemer med tyveri. 2. etage har forslået, at tage en seddel og advare omkring at de nu gerne vil tage sagen videre til Annie Wagner. Der snakke som, at der eventuelt skal trues med politianmeldelse idet der er blevet stjålet større ting som f.eks. en Wii. Der er intet præcist overblik over, hvornår de forskellige ting er blevet stjålet. Skabene ude i køkkenet er private og derfor er der tale om tyveri. På 2. etages gangmøde er der blevet talt om, at skrive på etagens gruppe på Facebook, hver gang der bliver stjålet noget or så forhåbentligt at få tyven til at lade vær. Til at starte med rådes etagen til at afskrække tyven og eventuelt gå rundt med den seddel de har talt om på deres møde.

Stig nævner derudover at da en fra etagen skrev på Facebook skulle det have været ude hurtigere. Det går ikke, at sådan noget sker over en længere periode. Man skal overveje at skabene i køkkenet kan låses, men at det selvfølgelig ikke løser problemet med, at der bliver stjålet ting fra køleskabet og fryseren. Etagen rådes til selv at køre videre med det og derudover at melde hurtigere ud.

Steff meddeler, at han stopper i beboerrådet og dette derfor er hans sidste møde. Stig synes ikke man kan skylde kage for sjov og Steff skylder meget kage (over 400%). Stig mener ikke at de forskellige i beboerrådet ikke tager kageordningen seriøst nok.

 1. Dato for næste møde

Mandag d.7. marts kl. 18:00.