Beboerrådsmøde 7/3-16 kl. 18:00 i beboerrådsrummet

Beboerrådsmøde

Onsdag d. 06.01.2016 kl. 18:00 i beboerrådslokalet.

Til stede: 

Stig Eilsøe-Madsen (432, formand)

Bjarke Reimann (448, repræsentant for fjerde)

Tine Scharling (626, beboer)

Simone Flade (544, repræsentant for femte)

Lærke Durkee (148, suppleant for første)

Katrine Bindzus (627, repræsentant for sjette)

Rasmus Blomqvist (841, repræsentant for ottende)

Kristine Valeur (729, suppleant for syvende)

Daniel Nielsen (826, beboer)

Afbud fra:

For sent/manglende afbud fra: Rikke Jensen (227)

Skylder kage: Steff (440 %), Bjarke (395 %), Sofie (100 %), Kristine (100 %), Rikke (100 %)

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent (Mødet skal dokumenteres for at være gyldigt)

2. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde (Sidste referat skal godkendes for at være gyldigt)

3. Godkendelse af dagsorden

4. Meddelelser

5. Økonomi (Beboerrådets og de enkelte etagers økonomi fremlægges, herunder henlæggelser og rådighedsbeløb.

6. Orientering fra udvalgene

 • Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))
 • Barudvalg (Steff m.fl.)
 • Festudvalg (Julian m.fl.)
 • Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)
 • Haveudvalg (Nanna)
 • Infoudvalg (Daniel og Rasmus) (Kontakliste, infoskærm, hjemmeside og Facebook-moderering)
 • Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca m.fl.) (Beboerrådet informeres om evt. klagesager for lukkede døre)
 • Medieudvalg (Stig) (Musikrum og projektor)
 • Motionsudvalg (Rasmus Vesti (Scandis) m.fl.)
 • Nøgleudvalg (Stig)
 • Spil og spas-udvalg (Anna m.fl.)
 • Nye udvalg?Åbningstider i motionsrummene. Beboere ønsker rummene åbnet før om morgenen.

7. Status af igangværende projekter

 • Information til nye beboere (Mads, Ditte og Daniel) – Der udarbejdes videoer og en brochure for nye beboere
 • Nej tak til reklamer (Daniel) – Der skal indføres reklamer nej tak på kollegiet.
 • Ressourcespareprojekt (Rasmus) – Evaluering af tiltag til sænkning af vand-, el- og varmeforbrug
 • Tjek af anlægget (Festudvalget) – Der skal købes kabler og tromler og tjekkes anlæg

8. Eventuelt

9. Dato for næste møde

 1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Stig

Referent: Katrine 6 etage

 1. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde

Det forrige referat blev læst op og godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Økonomi

Etage Konto

1. etage kr. 2.500,00

2. etage kr. 1.734,74

3. etage kr. 3.263,70

4. etage kr. 1.189,57

5. etage kr. 4.091,30

6. etage kr. 2.425,32

7. etage kr. 3.401,31

8. etage kr. 3.438,60

I alt kr. 22.044,54

Gulerødder

Cafe 950

Fest 1500

Have 200

Info 200

Medie 200

Gulerødder: 3.050

Henlagt til udvalg & bevilgede midler

Haven 4.014,45 kr.

Samlet henlagt: 29.108,99

Samlet på kontoen: 80.888,36

Til rådighed for beboerrådet: 51.776,37

 1. Meddelelser

Der bliver røget ude på brandtrappen, hvis det bliver opdaget skal der skrives en klage til Anni Vagner. Da det er imod husorden. Der bliver forslået at der skal købes brandalarmer og sættes op i opgangen.

 1. Orientering fra udvalgene

Antenneudvalg (Kenneth (Hørbrækker))

– Det har stået tomt længe, og der sker ingen ændringer. Hvis antennen irriterer, så sig det til Erik.

Barudvalg (Steff m.fl.)

 • De har møde d. 17 marts. De har ryddet op og gjort hovedrent i baren, så den er i tip top stand. 

Festudvalg (Julian m.fl.)

– Der er ikke noget nyt.

Fremlejeudvalg (Nikolaj og Tanja)

– Det kører bare fint. Der var nogle fejl i den engelske udgave af kontrakten, og den er nu blevet rettet. 

Haveudvalget (Nanna)

Der er ikke hørt mere om blomsterkasserne og genbrugsstationen.

Infoudvalg (Daniel og Rasmus)

– Hjemmesiden er blevet opdateret. Den gamle hjemmeside er blevet smidt op på Scandis’ hjemmeside sammen med Hørbrækker. Der bliver spurgt, om der kan købes nogle rammer til affaldssorteringsplakaterne. Der bliver bedt om 778 kr. Der bliver også printet nye sedler, dette kan eventuelt koste 100 kr ekstra. Der bliver givet pengene. 

Klageudvalg (Sofie Dalby, Liva, Rebecca.)

– Der er blevet afleveret nøgler til Stig, som kan bruges til beboerrådsrummet. Den bliver smidt i Tines postkasse, der skal først undersøges om der skal underskrives på hvem, der har nøglerne.

Medieudvalg (Stig)

– Projekteren er kommet op og den virker. Daniel melder sig ind i medieudvalget, så han har nøgler til projekteren. Projekteren bliver brugt til en biograf cirka en gang om ugen.

Motionsudvalg (Rasmus, Bjarke)

 • Mini-jackstikket virker ikke optimalt i cardiolokalet. Bjarke vil undersøge dette.

Nøgleudvalg (Stig v. 432)

Der skal skaffes nøgler til klageudvalget og baren.

Spil og spas (Steff m.fl.)

– Daniel holder gerne biograf en gang om ugen. Folk skal tjekke facebook gruppen for at se hvilke datoer og tidspunkter, der er bedst. Anna er blevet formand for spil-og-spas-udvalget efter Steff. Der bliver afholdt en ny brætspilsaften inden for de kommende uger. 

Nye udvalg?

 1. Status af igangværende projekter
 • Informationsvideoer.
  • Stig har snakket med Ditte, det er blevet filmet, men det skal produceres. Hun vil gerne have hjælp med projektet. Stig laver et opslag i Facebook-gruppen om der er nogle, der kan hjælpe Ditte med at producere filmene.
 • “Nej tak til reklamer”.
  • Det er gået i stå da Erik ikke har sendt en mail til Post Danmark. Hvis der ikke sker noget inden for de næste par måneder, bliver projektet nedlagt. Daniel har sendt en mail til Erik som han kan sende videre til Post Danmark.
 • Ressourcespareprojektet.
  • Der er kommet nye spande ud til etagerne. Bjarke spørger om der kan indkøbes flere kasser, da de mangler en pantkasse til etagen. Hvis folk vil have flere spande, kan man spørge Rasmus hvilken type spand, det er.
 • Tjek af anlægget i festudvalget.
  • Der er ikke blevet tjekket på anlægget, men det bliver højst sandsynligt gjort start juni. Der skal tjekkes den indkøbsliste, som blev lavet tidligere. Punktet bliver taget op under festudvalget. Der er blevet foreslået et punktet skal lukkes.
   Punktet bliver lukket. 
 1. Eventuelt

Hvis der bliver fundet ting, der ikke virker. så sig det til Erik.

Stig vil ikke fortsætte som formand efter næste beboermøde, så der skal lægges en føler ud på etagerne om der er nogle, der vil være formand. Der skal reklameres om det på Facebook. Rasmus stopper også som næsteformand, da han flytter til sommer.

Der bliver snart sat en dørpumpe op til hoveddøren.

Der bliver diskuteret om Erik skal have nye mødetider, så det passer bedre til beboernes adfærdsmønster. Der bliver foreslået om der kan laves nye kontortiden, Stig spørger Erik.

 1. Dato for næste møde

Torsdag d. 07-04-16 i beboerrådslokalet.