Beboerrådsmøde 20.03.2018

Tilstede:

Victor (339), Rikke, Tia (434), Magnus (832), Marcus, Nikolaj (640), Camillia (830), Allan (344), Søren (129) og Lea (145)

 

 1. Valg af ordstyrer og sekretær:
  1. Victor bliver ordstyrer og Lea er referent – vedtaget.
 2. Oplæsning og godkendelse af dagsorden for det igangværende møde:
  1. Godkendes af alle.
 3. Oplæsning og godkendelse af referat fra sidste møde:
  1. Godkendes af alle.
 4. Messages:
  1. Steff (734) og Anna (538) har forladt beboerrådet.
 5. Orientering af udvalg:
  1. Antenne: Camilla fatter ikke noget om antenner – hun snakkede med Daniel. Vi mangler moduler, for at for bedre kanaler. Det er der blevet stemt om engang før, men det er for længe siden og derfor skal der stemmes om det igen. Men: Punkt 10 på dagsordenen handler om dette. Vi rykker det frem. Punkt 10. Antennebidraget er blevet afskaffet ved lov og derfor kan vi ikke længere opkræve det sådan, som vi gøre.  UBS siger, vi skal sige det hele op og så få en ny aftale i hus, så kun dækker over TV i fælleskøkkenerne. Det skulle så køre over huslejen, men det ville ikke give en huslejestigning, da det ikke kan koste mere end de 80 kr. vi betaler i øjeblikket. Det tages op til beboermødet af Victor.
  2. Bar: Baren åbnede for første gang igen, det gik rigtig godt. Næste bar planlægges, men udvalget kunne godt bruge nogle flere medlemmer.
  3. Fest: TDC gik meget godt. De vil også gerne have nye medlemmer. Søren fremstille forslaget, at hvis en etage ikke kommer til TDC, så skulle deres bidrag fra beboerrådet kunne holdes tilbage, da dette bidrag er tiltænkt direkte TDC. Det var ikke aktuelt denne gang men vi er enig om det i fremtiden.
  4. Fremleje: intet nyt, stille og roligt.
  5. Have og sauna: De har købt nye olie, blandt andet lavendel, det er mega godt. Magnus har en AC nøgle nu, så han kan åbne og lukke. De vil gerne købe nogen træpuder, som man kan ligge på. Koster omkring 300 kr. Nikolaj siger, at de fik 1000 kr. til olie og rengøring sidste gang. De er ikke brugt med Magnus ville være sikre på, at han kunne bruge dem på andet end olie. Det kan han, vi vedtager 300 kr. til træpuder. Magnus minder også om, at grillen kan lånes af alle beboer.
  6. Information: Ikke noget nyt. Hvis man vil have noget på hjemmeside (Sauna mangler) så skal man bare sende det til Lea.
  7. Musik: Ole er der ikke. (Han kommer lidt undervejs!)
  8. Motion: Ole er der ikke. Papir og ure i motionsrummet skal skiftes.
  9. Klage: Tine er der ikke.
  10. Nøgle: Steff var ikke tilstede.
  11. Værksted: Camilla har købt en værktøjskasse, hvordan skal vi sikre os, at det ikke bliver stjålet? Allan mener ikke vi kan det overhovedet. Der bliver diskuteres, om det kunne sættes fast på væggen – men det virker ikke med små værktøj. Nikolaj forslå, at vi sprayer det, så det bliver tydeligt, at det er fælleseje. Camilla finder en løsning.
  12. Flue: Steff er der ikke.

 

 1. Økonomi:

Nikolaj giver et overblik. Poolbordet og bordtennisbord kostede 5800 kr.– 5.000 kr. havde vi bevilliget. Det er meget fint. 500 kr. per etage for TDC er ikke overført endnu, men kommer snart. De penge der manglede fra Magnus er fundet, han kunne ikke overføre, fordi han var i Makedonien, da han gjorde det. Derfor blev overførelsen stoppet. Magnus har også fået penge fra den frøste bar aften. Det tjekke han på mobilepay. Det er jo irriterende for alle, derfor skal vi have en mobilepay direkte til vores konto. Det burde ikke være for kompliceret. Nikolaj kigger ind på det. Af de 80.000 kr. beboerrådet har er lige nu cirka 7.000 kr. afsat til aktuelle projekter.

 1. Current projects:
  1. Leaflets: Magnus har oversat dem! Men han har ikke word, derfor kunne han ikke sætte ind. Søren copy paster og så skulle de gerne snart være færdig.
  2. Council statues: Det var Steffs projekt, vi lad det ligge, måske er der nogen andre, der vil tage det op igen.
  3. Energi: Victor har fået en elmåler, men vil ikke selv køre projektet videre. Derfor lukker vi det.
  4. Study hall: Vi har ryddet op derinde. En højtaler skal smides ud. Rummet med grilludstyr kunne godt rykkes op. Lea laver en doodle til uge 16-17, Søren, Magnus og Allan vil gerne hjælpe. Vi har også rummet med pant. Søren tjekker om Dansk Retur vil komme og hente det.
  5. Sensors: Victor vil gerne give projektet videre. Lea og Camilla overtager. Vi skal muligvis stemme om det igen til beboermødet.

 

 1. Beboermødet:

Lea har nogen forslag til regler omkring støj, ændring af husordens paragraf 8. Og en hævelse af bidraget som beboerrådet må bruge på sig selv, fra nuværende 5.000 kr. til 10.000 kr. (Ændring af forretningsordens paragraf 65) De andre forslå en tal på 15.000 kr.

Nikolaj synes, at kasseren skulle have magten at godkende beløb på til 100 kr. Nu skal beboerrådet altid godkende alt eller formand. Nikolaj formulerer selv indslaget til beboermødet.
Måske skifte gulvtæppe på alle etager?

 

 1. Cykeloprydning: Lea og to fra Scandis sætter marker på i morgen og så laver Lea et Facebookopslag og nogen plakater og reminder, så alt gå som det skal.

 

 1. Etager skal males: 2 etager skal males før august, da det er lagt ind i budgettet. Vi beslutter, at 1. og 2. skal males først, så er det nemmere at holde styrer på hvor langt vi er kommet. Etagerne kan selv vælge farves, hvis de har lyst.

 

 1. Inspektørtid om torsdagen: Inspektørerne siger, at den kontortid de har om torsdagen fra 16-17 ikke bliver brugt meget og den på samme tid er meget dyrt for os, da den er på overarbejde. De forslå selv, at den time kunne komme til at være på telefontid. Vi snakker om inspektørernes arbejde generelt, flere etager og beboer er utilfreds med arbejdet. Man vender alt for længe på, at tingene bliver gjort. Vi skal i dialog omkring det med inspektørerne, for at finde ud af, hvad der sker og om UBS ikke giver dem nok tid og de derfor ikke kan løse deres opgaver godt nok. Victor går ind og snakker diplomatisk med dem. Der besluttes at lukkes for torsdagstiden, som prøve. Magnus ringer til Anni Vagner for at høre med elevatoren. Det kan nemlig ikke passe, den har været i stykker i et halvår nu.

 

 1. Låne af cykelværkstedet fra Scandis: En af Scandis har bedt om adgang til vores værksted. Søren nævner, at personen derigennem også har adgang til 8.s cykler, derfor gives der ikke adgang. Vi henviser til cykelværkstedet ved genbrugsstationen – de har også bedre værktøj.

 

 1. Andre punkter: Fra 5. etage bliver der spurgt om det er røgalarmer. Det er der lige udenfor elevatorerne.

Tia siger, at døren til trekanten ikke kan lukkes udefra, når man f.eks. er ud og ryge. Det er lidt et problem på 4. etage. Vi forslår, at man lige beder nogen af de andre at lukke den eller finder på en løsning på etagen, da andre etager ikke oplever samme problematik.

Victor nævner, at hvis man har svamp på badeværelserne så skal man ned til Erik og Erik og sige det – da det kan være sundhedsskadeligt. De to inspektør vil lave en blanding, som man så selv kan anvende i den første behandling.

Marcus og 2. etage efterspørger en fælles printer. Andre fremfører problematikken ved, hvordan vi skulle lave et betalingssystem og desuden har mange etager selv allerede printer.

Marcus spørger desuden om man kan udlåne spil nede fra loungen – det må man gerne, hvis man bare søger for at putte dem tilbage.

Camilla nævner, at vi mangler de rigtige klistermærker til affaldssortering. Jana har måske skaffet dem, Victor tjekker op på det.

 

Beboerrådet takker Victor for sit arbejde!! 😊