Beboermødet den 3. april 2018

 1. Valg af ordstyrer og sekretær

Lea blev valgt som sekretær og Victor blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen accepteret og mødet startes.

 

 1. Resident council report

Victor giver en overblik over det sidste halve år, hvilket har været et travlt, men godt halvår.

Beboerrådet har efter sidste beboermøde startet samarbejde med Københavns Kommune, som lejer vores bold og tennisbane indtil efterår 2018. Derefter vil de lave ny belægning på. Københavns Kommune er meget glad for samarbejdet og vi har hellere ikke haft nogen indvendinger.

Vi har i på det sidste skiftet inspektør to gange og det har skabt en stor del kaos. Men nu skulle Erik, Erik og Annette begynde at have styr på det igen og det er vi meget glad for.

Beboerrådets eget budget ser meget godt og det er vi stolte af, da vi har støttet en del gode initiativer på Hørhus for at gøre det en federe sted at bo. Men budgettet gennemgås i detaljer af kasseren Nikolaj senere på mødet.

 

 1. Hørhus’ budget & voting

Som det fremgår af budgettet vil huslejen fra den 1. august 2018 stige med XX kr. Victor fremlægger de vigtigste punkter på budgettet. Huslejestigning kommer i kølevandet på et brandsikkerhedstjek, hvorefter Kollegiet skulle rette op på udstyr/bøde? Det ved Victor ikke med sikkerhed og det fremgår overhovedet ikke af budgettet.

Lea fra 1. nævner, at hun hæfter sig ved, at der er afsat 40.000 kr. til vaskeri og maskiner end i sidste år, på trods af, at vi forbruger mindre vand. Hun kan ikke se, at dette beløb virker realistiske, i og med, at vores vaskerier ikke er særlig gamle og derfor ikke står til at skulle udskiftes.

Jonas fra 4. som også startede hele debatten mener, at man kunne have lavet være med at bygge en sauna, når huslejen efterfølgende stiger. Simone fra 3. argumentere for, at sauna ligger under regnskabet for 2017 og derfor ikke kunne have haft en indflydelse på denne huslejestigning, yderligere er blev sauna godkendt af beboermødet og derfor i beboernes vilje.

Der diskuteres yderligere og mange beboere er enige om, at huslejestigningen virker meget uforstående, samt at beboerrådet fik at vide fra bestyrelsen, at økonomien var meget godt. Der stemmes og budgettets godkendes ikke. Jonas (428) undersøger mere og tager kontakt til bestyrelsen og får en forklaring på huslejestigning og der vil efterfølgende afholdes et ekstraordinært beboermøde.

 

 1. Election of resident council members and suppleants to these
 2. Floor 1 to 8

1:  Lea (145) blev valgt som repræsentant og Peter (143) som suppleant

2: Valges til næste gangmøde

3: Allan (344) blev valgt som repræsentant og Simone (336) som suppleant

4: Tia (434) blev valgt som repræsentant og Rikke (430) som suppleant

5: Emilie (542) blev valgt som repræsentant og Karoline (528) som suppleant

6: Nikolaj (640) blev valgt som repræsentant, Tine (626) som suppleant

7: Der var ingen der stillede op, vi opfordrer til at 7. på deres gangmøde finder en repræsentant.

8: Magnus (832) blev valgt som repræsentant, suppleant findes senere

 

 1. Chair and vice chairperson:

Simone (336) stiller op. Hun har været I beboerrådet før og hun synes, man skal gøre noget aktivt for at forbedre det sted man bor og hun vil f.eks. gerne arbejde på at lave en læsesal i kælderen. Simone bliver valgt med et meget stort flertal.

Jonas (428) stiller op til næstformand og bliver stemt ind med stort flertal.

 

 1. Election of committee chairpersons a. Bar committee b. Party committee c. Complaints committee

a:

Tia (434) genopstiller op som barudvalgsforperson og valgt ind igen. DE holder møde på onsdag den 11. og opfordrer alle interesserede til at joine.

b:

Søren (129) genopstiller ikke som festudvalgsforperson. Festudvalget står for de 4 store fester på Hørhus. Signe (831) stiller og op stemmes ind. Udvalget holdt møde lige efter beboermødet og også dette udvalg mangler medlemmer.

c:

Tine (626) er kontaktperson og genopstiller også til posten. Hun vælges ind igen.

 1. Election of representants to complaints committee from the floors:

Camilla (327), Rikke (430), Victoria (326), Jana (345) og Victor (339) stiller op og bliver valgt ind.

 

 1. Election of board members and suppleants

Steff forbliver I bestyrelsen og Victor trækker sig (Efterfølgende trak Steff sig også, da han ikke længere er medlem af beboerrådet). Jonas (428) bliver valgt ind og Simone (336) og Magnus (832) bliver valgt ind som suppleanter.

 

 1. Discussion & voting points

a. Our own economy:

Nikolaj genopstiller som kasserer og bliver valgt ind igen. Han præsenterer budget for 2017

De store udgifter sidste år var: julefrokost, hoppeborg, sauna, nye højtaler. Vi har et overskud på 4.000 kr. og vi råder over et kapital på 103.477 kr.

De var været rigtig meget rod i økonomien og Nikolaj har brugt meget tid på at rydde op og nu skulle det hele være ordentlig igen.

I 2018 har vi allerede brugt mange penge, da der ligesom skulle rydde op i alle vores konti og vi har i øjeblikket en negativ balance, men det er kun fordi vi har valgt at hjælpe festudvalget og baren med 12.000 kr. som det var muligt for dem at købe ind.

Vi har nu i alt 81.347 kr. stående, hvilket Nikolaj vurdere at være meget fint og opfordrer folk til at komme med gode ideer til, hvad beboerrådet skal støtte.

 

b. TV channels in rooms, possible removal

Vi betaler I øjeblikket alle sammen et antennebidrag på 90 kr. Nu er lovgivningen ændret og ingen kan tvinges til at betale til antenne og dette betyder, at hver enkelt beboer kan melde sig ud ag antenne, hvilket vil betyde, at det ville blive meget dyrt for resten og beboerne stadig væk ville kunne se TV ud i køkkenerne. Beboerrådet, samt UBS anbefaler, at vi nedlægger vores antenne. Vi nedlægger dermed kanaler på værelserne, hvilket egentlig skulle være nedlagt allerede. Dog er det flere beboere der stadig væk modtager kanaler – dette er en fejl i systemet. Tanken er at vi så bruger antennebidragspenge til at finde et tilbud for alle 16 køkkener, dette skulle ikke være så dyrt og dermed vil vi spare en del penge hver måned.

Der stemmes om dette og forslaget bliver vedtaget. Jonas (428) joiner antenneudvalget og de vil prøve at finde et tilbud.

 

c. New lights and sensors to control these

Dette var været op før og Lea (145) præsentere det nye tilbud. Vi kan få nye LED-lamper og spare halvdelen af de nuværende lampers strømforbrug. Men en sensors løsning er meget dyrt. Der diskuteres meget og der er mange faktorer, som stadig væk er uklart, som f.eks. tilbagebetalingstiden og energibesparelse, da dette vil være en meget stor udgift. Beboermødet giver tilladelse til at undersøge de første to punkter af tilbuddet, som omfatter nye LED lamper og lamper med dæmp til trekantsområdet.

 

d. Change of §65, increase the “carrot money” for committees

Beboerrådet fremlægger forslaget om at hæve beløbet rådet kan bruge på sig selv fra 5.000 kr. til 15.000 kr. Vi afholder hver år en julefrokost for alle frivillige kræfter på Hørhus, som tak for deres indsats og den har i de sidste mange år altid ligger på omkring 8.000 kr. som altid har været en udgift, som beboerrådsforpersonen har godkendt, men vi synes det ville være bedre bare at hæve beløbet, sådan at beboerrådet ikke bryder sine egne regler. Jonas (428) kræver, at julefrokosten stadig væk skal fremgårtydeligt af budgettet, hvilket Nikolaj er helt enig i. Beboermødet godkender forslaget.

Nuværende regel:

 • 65 Beboerrådet råder årligt over 5000 kr. til brug for aktiviteter for beboerrådet og udvalgene.

Ny regel:

 • 65 Beboerrådet råder årligt over 15.000 kr. til brug for aktiviteter for beboerrådet og udvalgene.

 

e. Make treasurer able to approve small expenses

Forslaget går på, at kasseren skal kunne godkende mindre beløb 200 kr., som handler om dagligt drift. Dette er ikke muligt og derfor skal er enten ventes til næste beboerrådsmøde eller forpersonen skal godkende disse. Der er stemt for.

 

f. Change of §8, fitness room & music room noise rules

På grund af meget larm fra musikrummet, som kan høres helt på femte stiller beboerrådet forslag om at ændre I husorden, så større støjkilder ikke kan bruges efter klokken 20. Reglen er allerede gældende for musik i fitnessrummet, men er aldrig skrevet ind i husorden og derfor stilles der forslå om en ændring af dette. På samme tid skal også brug af andre støjkilder sættes ned til klokken 20, så vi får et mere enkelt regelsæt. Der stemmes for dette forslag.

Nuværende regel:

 • 8: Støj. Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og nattesøvn, hvilket vil sige ro i tidsrummet 22.00 – 08.00. Dette gælder også støvsugning. Større støjkilder som boremaskine el. lign. må ikke benyttes i tidsrummet 21.00 – 09.00. En støjklage skal respekteres første gang.

Der er grundlag for en skriftlig klage jf. § 18, hvis en støjklage ikke respekteres tilstrækkeligt, og hvis

 1. kollegianere gentagne gange indenfor kortere tidsrum har måttet rette henvendelse vedrørende støjklager til samme person eller gruppe af personer, eller
 2. kollegianere gennem en længerevarende periode har været udsat for en person eller persongruppes regelmæssigt, uacceptabelt høje støjniveau.

Det er kun tilladt at anvende følgende lokaler på Hørhus Kollegiet i anførte tidsrum:

 • Vaskerummet: 06.00 – 24.00
 • Motionsrummene: 08.00 – 22.00
 • Musikrummet: 08.00 – 22.00

 

Ny:

 • 8: Støj. Beboere skal tage behørigt hensyn til andre beboeres behov for læsero og nattesøvn, hvilket vil sige ro i tidsrummet 22.00 – 08.00. Dette gælder også støvsugning. Større støjkilder som boremaskine el. lign. må ikke benyttes i tidsrummet 20.00 – 09.00. En støjklage skal respekteres første gang.

Der er grundlag for en skriftlig klage jf. § 18, hvis en støjklage ikke respekteres tilstrækkeligt, og hvis

 1. kollegianere gentagne gange indenfor kortere tidsrum har måttet rette henvendelse vedrørende støjklager til samme person eller gruppe af personer, eller
 2. kollegianere gennem en længerevarende periode har været udsat for en person eller persongruppes regelmæssigt, uacceptabelt høje støjniveau.

Det er kun tilladt at anvende følgende lokaler på Hørhus Kollegiet i anførte tidsrum:

 • Vaskerummet: 06.00 – 24.00
 • Motionsrummene: 08.00 – 22.00 (Der må ikke afspilles musik efter klokken 20:00 af hensyn til andre beboer)
 • Musikrummet: 08.00 – 22.00 (Der må ikke benyttes trommer samt elektriske forstærker efter klokken 20:00 af hensyn til andre beboere)