Council meeting June

Tilstede: Simone 336, Tine fra Københavns Kommune og Henrik ekstern rådgiver, Lea 145 (repræsentant), Karoline 528 (suppleant), Jonas 428 (Formand for bestyrelsen), Iben 337 (suppleant), Ellinor 333, Pernille 238 (repræsentant), Kristoffer 725 (repræsentant fra 7. – ikke bekræftet ved beboermødet – men vi er rigtig glade for at være 7. tilbage i beboerrådet), Camilla 830, Julie 742 (suppleant), Nicolaj 640 (repræsentant), Tia 434 (repræsentant)

1. Election of the chairman and the secretary

Simone bliver formand for mødet og stuen tager referat (Opgaven med referat går på rundt mellem etagerne nu, så det er 2. næste gang)

2. Reading and approval of the agenda for current meeting

Please read the posted agenda before the meeting

Det stemmes for at godkende agendaen.

3. Reading and approval of the minutes from the last meeting

Please read last meeting minute before the meeting

Også referatet fra sidste møde godkendes.

4. Birketing-project wishes with Tine Vogelius

Kommunen er meget glad for vores forlængelse af kontakten. Reetablering vil, på grund af længere byggetid, bliver meget sent på året og derfor ville kommunen forlænge kontrakten indtil april, da man ikke kan lave kunstgræs og asfalt, hvis temperaturen er uden 5 grader og det regner. Tine repræsenterer, hvordan kommunen tænker reetablering. Tennisbanen bliver reetableret med asfalt, på samme måde som før og kommunen har taget et hegn ned, og vi kan bestemme om det skal op igen, der er også fjernet et træ, som også kan reetableret, hvis vi ønsker det.

 

Kunstgræsplænen:

Kunstgræsplænen skal være større end før og kommunen forslår en multibane, for man også kan spille basketball. Der forklares og diskuteres om, hvordan kommunen tænker det. Flere i beboerrådet udtaler sig for en multifunktionsbanen, da det giver mulighed for flere at benytte banen. Tine pointere, at dette kun er et ønske og hun ikke kan love noget.

 

Tennisbanen:

Ny asfalt, ny opstribning, ny net- det bliver som før. Der diskuteres, at det kunne være fedt at forbinde kunstgræsbanen og tennisbanen med en port, så det bliver nemmere at komme fra den ende bane til den anden. Det vil Tine søge for, på bekostning af, at der så ikke bliver genetableret træet, som blev fældet i forbindelse med byggeprojektet.

 

Det anses fra beboerrådet af meget vigtigt, at den samme nøgle som før kan bruges til de nye porte, det lover Tine og Henrik.

Jonas underskriver fuldmagt, for at kommunen kan søge om byggetilladelse hos Teknik og Miljøforvaltningen.

5. Messages

– Elevator virker nogen gange – kontoret er på sagen.

– Alarmsystemet skal testes – de skal teste to gange mere – måske i morgen. Det skal også testet en stor dag – med brandvæsenet. Det diskuteres, at testingen ikke er forløbet optimalt – Erik vidste hellere ikke noget om det den første dag. Beboerrådet vil minde kontoret om, at støj før klokken 9 kun kan accepteres i helt specielle tilfælde. Simone fortæller, at fejlen i systemet var så alvorligt, at vi kunne var blive genhuset. Derfor er dette måske den bedste løsning, selvom der er virkelig til gene for alle beboer.

 

– Mange nye beboer – vi skal opfordres nye beboer til at være sociale og deltage aktiv på kollegiet.

 

– Kontoret har sat sedler op og beder alle, at minde beboerne om, at vi ikke må opholde os på brandtrappen og at der hellere ikke må ryges der.

– Der har været en klage fra en beboer fra Hørhus over, at beboer fra Scandis ryger på altan ved deres festlokale – det skal de ikke. Problemet er yderligere, at folk føler, at de bliver luret på!! Selvom beboeren opfordret til at lade være, blev det ikke accepteret. Erik har derfor sagt, hvis dette er et utroligt problem for en, så må man gerne sætte en fælde op og tage et billede af personerne og så vil kontoret og Scandis hjælpe med at identificere personerne.

Iben siger, at hun før har oplevet, at andre unge, som ikke bor på Scandis har fundet på at klatre over hegnet og ryge med udsigt deroppe. Simone vil meddele dette til Rasmus, formanden for bestyrelsen fra Scandis.

6. Information from the committees

A)      Antenna committee (Camilla Lamhauge-Mortensen)

Vores kanaler virker ikke, men Camilla er på sagen. De er bare rigtig dårligt til at svare – det er nok fordi vi har opsagt dem. Men hun vil prøve videre.

Men henblik på, vores skift til boxer, så kommer Antennefirma Amager og tjekker vores ledninger til kanaler.  Det kan godt være, at det kommer til at koste noget at updatere vores kanaler, men bestyrelsen vil gennemføre dette uden en huslejestigning og bruger pengene fra leje fra kommunen.

Bestyrelsen har besluttet, at vi skal være 16 boxer, således at alle etager kan have to fjernsyn, men forskellige kanaler. Det er dog ikke alle etager, der har. Tia siger, at det ville være rart at have fjernsyn nede i motionsrummet igen – det er jo muligt.

Jonas står for opsætningen og bestyres. (Det skal på en eller anden måde fremgår at kontaktlisten til den tid, da det ellers vil være forvirrende for beboerne. Antenneudvalget finder ud af det internt).

VALG AF KANALER:

Se kanalerne på boxer, vi får det der heler boxer flex, hvor man kan vælge 8 forskellige kanaler, som kan skiftes hver måned. Ønsker skal afleveres til Jonas før 1. august, da han sætter det op der.

 

B)      Bar committee (Tia Makesan)

Der mangler folk og så er der lige eksamensperiode, så baren har ikke været så aktivt.

 

C)      Party committee (Signe Refstrup Husted)

Da Signe flytter, kommer der en ny formand internt fra festudvalget. Simone siger, at det ville være fedt med medlemmer fra andre etager end 1., 3. og 6.

Næste fest er 15. september, og det er fodboldfest.

 

D)      Sublease committee (Nikolaj Simling)

Nikolaj er i gang med at updatere regler – de skal ligge på hjemmesiden. Det de skal lige forbi UBS. Ellers så det stille og roligt.

 

E)      Garden & Sauna committee (Magnus Berg Sletfjerding)

Magnus er ikke tilstede og tager også på udveksling – så der skal findes en ny kontaktperson. Simone minder lige om, at saunaen er dobbelt så dyrt at bruge mellem 17- 21 (samme for alt strøm) – kan man lige tænke over.

 

F)      Information committee (Lea Makurath)

Der er kommet nye plakater og hjemmesiden skal updateres. Lea har været lidt i speciale-hi, men kommer til at lave mere nu her.

 

G)      Music committee (Ole Pedram)

Ikke tilstede.

 

H)      Exercise committee (Ole Pedram)

Ikke tilstede.

 

I)      Complaints committee (Tine Kruse Scharling)

Klageudvalget kommer med en forslag til ændringer klageregler – det kan man lige tjekke op til.

 

J)      Key committee (?)

Stef flytter og han var nøgleansvarlig. Jana vil gerne overtage – det er vi mega glad for!!! Hun godkendes af beboerrådet. Der ligger et stort arbejde i at rydde i alle kontrakter.

Hørbrækker har en nøgle til vores Sauna – beboerrådet er enigt om, at vi skal have nøglen tilbage.

Kassebeholdning – hvad gør vi med det? Nicolaj forslår, at vi laver en ekstra konto til det og beholder 2000 kr. Det gøres af Simone i næste dage.

 

K)      Workshop committee (Camilla Lamhauge-Mortensen)

Ikke så meget nyt. Værktøj er købt og skal bores fast.

 

J)      Fly **** committee (?)

Nicolaj vil gerne kigge på regler – andre er velkommen til at joine.

– Bliver omdannet til projekt – det bliver vedtaget.

7. Economy

Der er ikke sket det store siden sidst.

Bar og party fik til sidste fest 5.500 kr. bevilliget fra beboerrådet, 3.326 kr. bliver der brugt.

Der bliver tjent penge på festen, cirka 2000 kr.
Simone minder om, at man altid kan ansøge om penge fra beboerrådet, hvis man har en god idé.

 

Mobilpay til fest og bar:

Nicolaj har undersøgt lidt. Han ser overordnet tre muligheder:

den rigtig og officielle, mobilpay erhverv

den uofficielle: den kreditkort og tilknytte et telefonnummer.

den tredje: bare en privat person.

 

Den første version vil koste 85 øre per overførelse, Nicolaj regner på cirka 150 kr. per fest

Den anden version: 150 kr. for kreditkort, og telefonnummer 150 kr. måske mere.

Den tredje version: Giver ikke fordele, fordi der vil være skiftende nummer.

 

Nicolaj forslår løsning 1, fordi pris mellem løsning 1 og 2 er meget lige. Fordele er meget store. Det er enighed, om at prøve at få det op og kører.

CRV nummer – skal vi have for at kunne oprette en officiel mobilpay – beboerrådet stemmer for.

Vi stemmer for løsning 1.

8. Current projects

A)      Leaflets for new residents (Tia)

Det er ikke ske så meget – Tia undersøger det.

 

B)      Studyhall (Lea/Simone)

Simone gennemgår budgettet (ligger på beboerrådets gruppen)

Vi vil gerne have en læsesal – vi stemmer for.

Vi stemmer for at hele beløbet skal tages fra det stor budget.

Medio august!

 

C)      Music room (Ole) – Han er her ikke.

 

9. Other points & date of the next meeting

Udvendt vinduespudning, kan det lade sig gøre? Måske skal vi bare købe det rette udstyr? Iben kigger på det.

2. efterspørger dørklokkensystem. Nicolaj giver historisk baggrund – udfordring er elevatoren! Måske skal lige tænke over det.

 

2. har et tallerkenproblem- det er et realt problem!!!

Hvad kan vi gøre?!  Det sker ikke i samme stil på andre etager, så der er noget specielt ved 2.

 

Tia fra 7 forslåt, at vi sætter flere røgalarm op – hun forslår 2 flere røgalarm på hver etage.

49 kr. til stykkes, rabat så 560 kr. i alt.

Beboerrådet stemmer for enstemmigt.

 

Oprydning:  Lea genoptager projektet om at rydde op i haverummet. Spørger også Søren og Allan.

 

Lea og Simone minder desuden om, at gruppen for hele kollegiet bruges ansvarligt. Hvis man har en støjklage, så skal den tages personligt først. Det nytter sjældent at skrive på FB. Brug den også gerne til flere fælles sociale aktiviteter.

 

 

Jonas vil gerne have en mere attraktiv mødestruktur – det skal gå lidt hurtigere og med mindre underom snak.

 

Jonas har desuden lavet et organisationsdiagram og der skal gøres tilgængeligt for alle beboer.