Council meeting August – minutes

Agenda 

1. Election of the chairman and the secretary 

 

 

Anden etage overtager posten som sekretær (Pernille Hammer 238)

Formanden (Simone) fungerer som ordstyrer.

 

2. Reading and approval of the agenda for current meeting

Please read the posted agenda before the meeting

 

Stemt for

3. Reading and approval of the minutes from the last meeting 

Please read last meeting minute before the meeting

 

Stemt for

4. Messages

 

 

Spørg på de enkelte etager om folk har oplevet at reklamerne i poserne hængt på dørene har været påtrængende. (Vi har faktisk betalt ud af administrationsgebyret for denne reklame, da den kommer fra UBS)

Derefter ønskes det at vi tager det op til afstemning om det skal være muligt at reklamerer på gangene fremover.

Loftet er muligvis i stykker over Billardbordet, Det bliver videreført til pedellerne.

Femte ønsker en løsning i forbindelse med biospandene, da der går dyr i spandene hvis de står længe.

Der er ikke nogle der på tvinger etagerne så det er op til den enkelte etage om det noget de ønske. Emilie vil gerne undersøge med kommunerne eller pedellerne og der er noget at gøre

Der er ikke flere rotter på kollegiet. Pedellerne anbefaler at man fjerner bioaffald fra trekanten.

Første etage har ikke fået malet, som der eller skulle være gjort i August. Der bliver taget kontakt igen.

Beborrådet stemmer om at finansiere forlænget vinduespudser til hver etage (169kr. pr. stk.) Iben vil stå for indkøb af disse.

vedtaget

 

5.  Information from the committees 

A)     Antenna committee – TV in bar + kondiroom (Camilla Lamhauge-Mortensen)

Der er kommet tv på etagerne. Der er muligt at skaffe streaming abonnement for ekstra 140kr. om måneden. Med det kan man i baren eller på etagen lave en fælles begivenhed. Alle kanaler er til rådighed. Man kan anvende dette ved at skrive til bar eller antenneformanden og for et password (dette bliver regenereret hver 7. dag eller ligende).

vedtaget

Jonas vil undersøge om vi kan få en endnu billigere løsning, ved at blive betragtet som private og ikke som erhverv. Opdatering følger

Har man ikke de rette kanaler på køkkenerne skal man gensende ønskerne til Jonas.

B)     Bar committee (Tia Makesan)

C)     Party committee (Søren Kildahl Jensen)

 

 • Slå bar- og festudvalget sammen
   • Vedtaget
 • Reglerne bliver tilpasset (regler der antager at der er to separate udvalg) som Nikolaj føler for det.
 • Mangler folk fra 2. 5. 7. og 8.
 • festudvalget ber om 4000kr. til fodboldfesten (slushicemaskine, pynt, bolde, mål udstyr, præmie osv.)
   • Vedtaget
 • Desuden er baren tørlagt og derfor skal baren bruge 10.000 på alkohol men det går ud af festudvalgets eget projekt.
 • Husk at reklamere for fodboldfesten.

D)     Sublease committee (Nikolaj Simling)

 • Der er enkelte fremlejninger der lige skal falde på plads.

E)     Garden & Sauna committee (Magnus Berg Sletfjerding)

 • Jana vil gerne overtage haveudvalget.

F)     Information committee (Lea Makurath)

 • Er man formand for et udvalg bør man tjekke på hjemmesiden om informationen er opdateret.

G)     Music committee (Ole Pedram)

H)     Exercise committee (Ole Pedram)

I)     Complaints committee (Tine Kruse Scharling)

 • Ingen nuværende klager

J)     Key committee (Jana Trepte)

 • Jana er ved at ordne det rod hun har overtager. Jana for bevilliget 300 kr. til at købe en ordentlig kasse, så nøglerne kan blive sorteret under opbevaringen.

K)     Workshop committee (Camilla Lamhauge-Mortensen)

 • Simone snakker med Camilla til næste gang om værktøjet.

 

6. Economy

 

 • Opdatering vedrørende mobilpay. oprettelsen er startet, der skal sendes nogle bestemte papirer, herunder en liste med oplysninger om de medlemmer der er stemt ind i rådet. Dette er blevet udfyldt efter mødet. Processen fortsætter
 • Det foreslås at knytte bankkontiene op på bebor-rådets CVR nummer der er blevet anskaffe i forbindelse med oprettelsen af en mobilpay til kollegiet.
  Nikolaj mener at vi blot skal fortsætte med den opbygning vi har nu. Ingen ændringer bliver fortaget.

 

7. Current projects

 • Leaflets for new residents (Tia)
  • ingen opdateringer

 

 • Studyhall (Lea/Simone)
  • Der er blevet leveret bordplader. Møbler fra Ikea er også bestilt. Der forberedes til at håndværkerne kan sætte rummet i stand. Foreløbigt er projektet betalt af beborrådet. En regning vil dog sendes videre for at forsøge at få det dækket af det store budget.
  • Rummet vil kunne rumme 8-12 personer når det er færdigt.
  • Filkabinettet vil dog stadig blive stående.
 • Musicroom (Ole)
  • Loftet er blevet pillet ned, og om to uger er der nogle der kommer og ser på det, i forbindelse med lydisoleringen.
 • Rules (Nikolaj)

 

8. Basement cleaning (Lea)

 

 • Der er blevet ryddet op og ryddet ud. I processen er der blevet fundet en hel del maling og et sæt til volleyball (måske et beachvolleynet). Brug gerne!

 

9. Other points

 

 • Køb af flere bordtennis bolde og bat til bordtennisbordet. det foreslås at der købes 4 bat til 300 kr. Det er vedtaget.
 • Simone foreslår at der indkøbes et kamera til at tage billeder under fester og arrangementer. Der er kigget på et kamera til 3.500. Kameraet bliver administreret af formanden. Det bliver vedtaget at kollegiet ønsker dette kamera.
 • Det skrives på til næste møde at der skal tages en beslutning om hvordan festudvalgets penge skal forvaltes og på hvilke ting, samt hvorledes udvalget skal have overskud til festerne eller samlet set gå efter en ligevægt
 • Det opfordret til at hvis man har interesse kan man oprette et spil og spas commitee
 • Beborrådet har 111.000 på kontoen af disse er der 18.000 der er key deposits. Det bliver besluttet, at der skal oprettes en separat konto til disse beløb.
 • Der bliver arbejdet på at sætte en brandalarm på scandis brandtrappe da det er meget forstyrrende for nogle af vores beboer at der er folk der opholder sig på denne trappe. De anmoder dog om at vi mod denne alarm selv sætter en alarm på vores nordvendt altan. Det er dog ikke ulovligt for os at opholde os på altanen (som det er for Scandis at være på brandtrappen). Vi vil vente og se om Ani formår at forhandle direkte med Scandis, før vi selv går videre.
 • Anden anmoder om at lyset i loungen bliver justeret til en farve, der er mere behagelig at opholde sig i rummet. Det viser sig at, der er en fjernbetjening, der kan bruges til at stille på lyset, og det nok ikke er blevet ændret efter en vilkårlig fest. Det vil blive justeret til en opholdsbelysning efter mødet.

 

Deltage til mødes:

Tia (434), Rikke (430), Jonas (428), Lea (145), Allan (344), Jana (825), Emilie (542), Simone (336), Christoffer (725), Julie (742), Nikolaj (640), Thomas (628), Pernille (238) og Søren (129)