Referat

Agenda
Til stede var: Allan (344), Pernille (238), Rikke (430), Tobias (433), Simone (336), Lea (145), Søren (129), Nikolaj (640), Jana (834).

 

 • Election of the chairman and the secretary
  Allan skriver. Simone er ordstyrer.  
 • Reading and approval of the agenda for current meeting
 • Please read the posted agenda before the meeting
  Enstemmigt vedtaget. Næste gang vil vi gerne have den printet.
 • Reading and approval of the minutes from the last meeting
 • Please read last meeting minute before the meeting
  Enstemmig vedtaget.
 • Messages
  Søren fortalte, at der var to uannoncerede fester lørdag d. 6. oktober 2018. Husk at få sat seddel op, når der bliver holdt fest. Husk, at en fest er larm og høj musik efter kl. 2200.
  Ole har sendt Tobias istedet for sig selv til information om musiklokalet.

 

Simone fortalte, at Ole (ansvarlig for motionsrummet), har været svær at få kontakt med. Rasmus må gerne gå videre med det, og sende et forslag til Simone, som kan godkende det. Hvis Simone ikke godkender det, skal der fremsættes et forslag angående budget.
Det anbefales, at alle etager gennemgår deres ovnplader, idet der er mange etager der mangler deres.
Simone fortæller, at maling af etagerne starter i 2018. 1. etager får malet i 2018 og 2. i 2019.

 

 • Information from the committees 

 

   1. Antenna committee – TV in bar + kondiroom (Camilla Lamhauge-Mortensen)
    Ingen information.
   2. Bar committee (Tia Makesan)
   3. Party committee (Søren Kildahl Jensen)
    Positivt, at så mange mødte op i baren fredag d. 5. oktober 2018. Søren spørger til, om festudvalget kan få bevilget 100 DKK til HDMI kabel. Søren får 100 DKK.
    Søren foreslå, at baren kan blive åbnet spontant og uden varsel. Han er opmærksom på, at det skal iagttages hvor højt, der bliver spillet. Nikolaj nævner, at det kan skabe grobund for private fester.
    Festen skal sluttes og lukkes kl. 2200. Herefter må der ikke kunne høres larm fra baren.
    Angående udlån af baren bliver der offentliggjort et dokument angående regler snarest.
    Angående økonomien i festudvalget er hovedformålet, at deres konto skal gå i 0. Over et år, skal festudvalget gå i 0. Hvis festudvalget mangler penge til at gennemføre en fest, beder de om penge fra beboerrådet. Generelt er der jf. Søren og Nikolaj styr på økonomien i festudvalget.
    Simone fortæller, at festudvalget få en chip-nøgle, så de kan vaske efter rengøring efter festerne. Nikolaj foreslå at pengene skal komme fra det store vaske-budget. Simone vil stå for oprettelsen.
    Lea fortæller, at det var positivt med quiz, så der skete noget andet end normalt.
    Simone spørger til, hvad der menes om, at baren blev afholdt fredag. Overvejende positive tilbagemeldinger.
   4. Sublease committee (Nikolaj Simling)
    Nikolaj fortæller, at alt er godt.
   5. Garden & Sauna committee (Jana Trepte)
    Jana fortæller, at alt er godt.
   6. Information committee (Lea Makurath)
    Lea fortæller, at formændene fra diverse udvalg skal kigge informationerne angående deres egne områder igennem og sende noget til Lea. Man må gerne sende billeder med.
   7. Music committee (Ole Pedram)
    Tobias fortæller, at der er forsvundet nogle ting, bl.a. fra trommesættet. Tingene er forsvundet i forbindelse med, at Oles band havde flyttet nogle ting frem og tilbage.
    Det blev enstemmigt vedtaget, at Tobias kan bruge 1.000 DKK på, at indkøbe nye dele til trommesættet.
    Der henstilles til at kommiteen kigger musikrummet igennem, rydder op og smider ubrugelige og ødelagte ting ud.
    Ole har styr på lydisoleringen.
   8. Exercise committee (Ole Pedram)
    Ingen information, Ole er ikke til stede.
   9. Complaints committee (Tine Kruse Scharling)
    Simone siger, at der ikke er nogen nye informationer.
   10. Key committee (Jana Trepte)
    Jana siger, at der ikke er nogen nyheder.
   11. Workshop committee (Camilla Lamhauge-Mortensen)
    Camilla har oplyst, at værktøjet ikke kan sættes fast. I tilfælde af tyveri vil kommiteen selv tage stilling til, om der skal købes nyt.
    Nikolaj siger, at det skal markeres tydeligt, hvad der tilhøre kollegiet.

 

 • Economy
  Nikolaj beretter, at der bliver oprettet en konto til depositum for nøgler. Jana vil snarest muligt lave en opgørelse over, hvad vi har i depositum.
  Der er ankommet mobilepay klistermærker til barens konto.
  91.415,97 DKK på hovedkontoen. Den er nogenlunde opdateret.
  10.807 DKK afsat til projekter
  12.861,15 DKK gulerodspenge (10.000 til julefrokost)
  Samlet har vi 67.747,32 DKK på vores konto, der ikke er øremærket til noget.
  Opgørelsen fra fodboldfesten alkohol for 8.748,92 DKK – solgt for 5.567,50 DKK.
  Simones skade: taxatur og medicin: 500 DKK.
 • Current projects

 

   1. Leaflets for new residents (Tia)
    Ingen information angående projektet. Projektet har en deadline det løber frem til nytår. Hvis der ikke sker yderligere fremskridt inden da, vil projektet blive nedlagt
   2. Studyhall (Simone)
    Der er blevet sat borde op. Der kommer elektriker
   3. Musicroom (Ole)
    Simone siger, at det er svært at kontakte Ole.
    Instrumenterne skal beskyttes mod håndværkernes arbejde. Der skal gøres rent snarest muligt. Rummets tilstand afholder folk fra at bruge det.
    Beboerrådet henstiller til, at beboerrådet bliver opdateret på projektet hurtigst muligt, idet det er i alles interesse, at der kommer en tidshorisont på arbejdet. Der er generel opbakning til, at rummet skal kunne bruges, men de forskellige etagers repræsentanter meddeler, at kollegiets beboere ikke ønsker at bruge rummet i dets nuværende tilstand.
   4. Rules (Nikolaj)
    Ingen nyheder.

 

 • Other points
  Reklamer på gangene. Første etage nævner, at det ikke krænker privatlivet. En enkelt beboer fra etagen synes, at det var privatlivskrænkende.
  Anden etage nævner, at der er blevet hængt valgplaker op på værelsesdørene. De ønsker ikke reklamer på dørene. De ønsker slet ikke valgplakater på gangen.
  3. Det irriterede dem ikke.
  4. mener at det var irriterende, at vi selv har betalt for det
  6. irriteret over valgplakater.
  Simone skal skrive til Annie, at vi frabeder os det for fremtiden.
  Det skal eventuelt være en velkomstpose.
  Toilettet ved siden af poolrummet tilhører kollegiet.

  Nedfaldende mursten:
  Simone tjekker op på det og melder ud, hvad status er. Hun kigger også på de ødelagte lamper.

  Vigtigt omkring cykelparkering: Det indskærpes, at der må ikke parkeres på de gule kryds ved nedgangen til kælderen. Det er en

  Beboermøde
  Tirsdag d. 6. november 2018 kl. 20.00. Hver etage skal opstille kandidat til beboerrådet. Regnskabet vil blive fremlagt.
  Simone foreslår, at Winnie kommer ud og uddyber eventuelle spørgsmål.
  Simone stiller forslag om, at fristerne for varsel og mødetid angående beboerrådsmøder bliver ændret.

  Julefrokost 2018
  Simone laver en doodle. En fredag er en mulighed.
  Hvis ikke der er nogen der melder sig til, at stå for den, bliver den ikke til noget. Alle der er medlem af et udvalg, kan være med til at planlægge den.

 • Date of the next meeting
  Simone laver doodle.