Beboerrådsmøde 15.11.18

present: Allan (344), Iben (337), Nikolaj (640), Søren (129), Christopher (726), Anita (728), Simone (336), Peter (143)

 

 

1. Election of the chairman and the secretary 

 

Simone som formand og som sekretær i stedet for 4.

 

 

2. Reading and approval of the agenda for current meeting 

 

Godkendt

 

 

3. Reading and approval of the minutes from the last meeting 

 

Godkendt

 

 

4. Resident meeting

 

Velkommen til nye medlemmer i beboerrådet. Husk at man skal melde fra til forkvinden, hvis man er forhindret i at komme.

Vi stemmer og godkender alle suppleanterne.

Mega fedt at Winnie kom til beboermødet og forklarede regnskabet!  der. Det vil vi ha’ igen!

 

 

5. Board meeting

 

Parkeringsregler. Hvem har ønsket det? vi er ikke negative, men hvor kom ideen fra? Kan man få en bøde, hvis man skal op og hente sit gæstekort, og altså ikke har det i de 3-5 minutter det tager at hente den? Hvad med sne? Hvis sneen dækker forruden, kan man så få en bøde? Vi er utilfredse med at vi ikke blev inddraget i beslutningen.

Poser på dørene. Vi vil gerne have os frabedt poser på dørene, men en pose til nye beboere er nice og må gerne fortsættes. Den kan de eventuelt få af inspektørerne når de henter nøglen.

Bankskifte. Vi vil gerne have skiftet bank. Bedste etiske aftale, tak. Måske Merkur, Lån & Spar eller SparNord?

Sociale penge. Sociale penge til næste år, skal enten helt nedlægges eller sættes ned til 10.000. Mere gennemsigtighed, så ingen skjulte sociale penge igennem huslejen. Vi betaler i forvejen 25 kr til sociale ting. Så enten skal det sættes op, hvis vi har behov for det, og ellers skal vi ikke have det. Vi ender med at ønske at pengene ikke kommer næste år, men at vi kan evaluere om det mangler efter den periode.

 

 

6. Messages

 

Info udvalg – hvem overtager? Alle promoter på deres etager! Husk der er carrot money. Deadline indtil næste møde. Kontakt Lea hvis du vil høre mere 🙂

Julefrokost lege – Lea vil gerne have venner der hjælper.

Julefrokost generelt – vi har brug for hjælp på dagen med opsætning og pynt. Kontakt Tine hvis du er interesseret.

Emilie fra 5. kan ikke være repræsentant længere, da hun blev valgt ind i efteråret 2016, og ikke genopstillede til beboermødet i år. Hun er nu suppleant for etagen i stedet for.

Styrke rum – Rasmus fra 7 har sendt et forslag om at indkøbe 10x525kr vægtskiver og en ny stang til 1.900kr til styrkerummet, med et tænkt budget på i alt 10.000 (inkl levering). Det vurderer beboerrådet er mange penge at bruge på noget vi ikke umiddelbart har oplevet som et generelt ønske på kollegiet. Simone kontakter Rasmus, og stiller alternativet at han kan kontakte Sagatrim (som vi har købt træningsudstyret hos), og høre om de har nogle tungere vægtskiver der passer til den/de stange vi allerede har. Så vil beboerrådet gerne godkende køb af vægtskiver på op til 1.500kr.

Stuen vil gerne minde om at musikrummet ikke må bruges uden for åbningstiderne. Og slet ikke om natten. Stuen spørger om der sidder et skilt på døren til musikrummet, det vides ikke af beboerrådet, Peter fra 1, melder sig til at lave et kæmpe skilt og få det hængt op, så ingen er i tvivl om reglerne 🙂

Møl. 7 informerer om muligheden for at få inspektørerne til at sprøjte for møl, hvis det er rigtig slemt. Det er dog en omstændig proces, der var en måneds tid, med 2 sprøjtninger og tømninger af køkkenskabene.

Vinduesvaskere. Iben sender link om vinduesvaskere til Simone, som bestiller det hjem og distribuerer det på hver etage.

 

 

7. Information from the committees 

 

1. Antenna committee – (Camilla Lamhauge-Mortensen)

Intet nyt.

2. Party committee (Søren Kildahl Jensen)

Vi holdt fest. Det var fedt. Shoutout til Magnus fra 7, som var den første der kom og den sidste der gik! Færdige for i år. Vi ønsker flere medlemmer fra 2 og 7, for vi har en ide om at folk deltager til festen hvis deres etage er med til at planlægge den. Anita fra 7 vil gerne være med 🙂

Vi vil altid gerne have respons, på vores events. Iben foreslår surveymonkey. Der modargumenteres med at folk er trætte af surveys. Ingen løsning.

Der bliver spurgt om baren åbner til nytår? Søren spørger festudvalget.

Søren fortæller at der er kæmpe fest på 1 fra ca 22 og at alle er velkomne! God stil 1.!

3. Sublease committee (Nikolaj Simling)

Nikolaj har læst hans ansvarsopgaver igennem. Han føler ikke at han skal have magten til at kunne smide folk ud på vegne af beboerrådet hvis de fremlejer ulovligt, eller at han skal kunne føre kontrol med fremlejerne. Plus en del andre ting. Primært formalia. Han vil gerne have dem ændret.

Vi stemmer om det og alle ændringer bliver flertalligt vedtaget.

4. Garden & Sauna committee (Jana Trepte)

Intet nyt.

5. Information committee (Lea Makurath)

Mangler en ny kontaktperson, idet Lea flytter #cry#sadlife

6. Music committee (Ole Pedram)

Der er blevet ryddet op og rykket rundt og det er mega fedt! Der bliver spurgt til om trommesættet fungerer igen? Spørgsmålet sendes videre til Ole.

7. Exercise committee (Ole Pedram)

Intet nyt.

8. Complaints committee (Tine Kruse Scharling)

Intet nyt.

9. Key committee (Jana Trepte)

Nøgleudvaget har fået flere motionsrumsnøgler. Så vi er klar til nytårforsætternes højborg: Januar.

10. Workshop committee (Camilla Lamhauge-Mortensen)

Camille er i gang med ændringerne vi snakkede om til sidste møde. Billed ideen bliver ført ud i livet.

 

 

8. Economy

 

Vi har lige nu 89.000 på kontoen. 10.000 er sat af til projekter (kamera, vægte, læsesal, vinduesviskere). 12.000 ubrugte penge i carrot money (10.000 til julefrokost), så 64.000 er “frie” penge.

Regnskab for fodboldfesten: brugt 3.800 på fest ting, 600 over på madbudgettet, bar 5.557,5.

Der mangler kasseoptælling fra temafesten.

Leje af tennisbanen pengene: lige nu har vi 64.000 og næste år 72.000.

Alle repræsentanterne spørger på deres etager, på et gangmøde, på facebook og på whiteboard om 4 brugsmuligheder. 1. vi bruger ikke pengene, før vi har noget at bruge penge på, 2. vi bruger pengene i fællesskab, 3. etagerne får en del af pengene, resten bruges i fællesskab, 4. etagerne får ⅛ af pengene, der er intet til fællesskabet. Til næste møde vil vi gerne høre hvad etagerne mener, da det jo er beboernes penge 🙂 Det handler på nuværende tidspunkt “kun” om de 64.000 vi allerede har fået i leje, og ikke de resterende penge.

Diskussionen pengene har flere synspunkter. Nogle mener de skal bruges på noget socialt, som vi kan gøre som kollegie, f.eks. paintball/tivoli tur eller en større ting alle kan få glæde af, og som ikke giver husleje stigning,  som da vi f.eks fik saunaen. Nogle mener at etagerne ikke vil være sociale med kollegiet men kun med hinanden og at pengene skal deles ud på etagerne så de selv kan vælge om de f.eks. vil paintballe eller i tivoli. Nogle mener at det ikke er beboerrådets ansvar at støtte etagernes aktivitetet, da de er voksne nok til selv at kræve betaling fra deltagerne for events.

 

 

9. Current projects

 

    1. Leaflets for new residents (Tia) – Intet siden sidst. Så vidt vi forstår, mangler de bare at blive printet. Hvis der ikke er nogen der melder sig, bliver projektet stoppet til januar.
    2. Studyhall (Simone) – Det går langsom men sikkert fremad! Der er kommet chipnøgle på, så alle nu kan komme ind! Der er blevet lovning på at det skulle være færdigt før januar.
    3. Musicroom (Ole) – Prøver viste at lydisoleringen ikke kunne laves og projektet lukkes.
    4. Rules (Nikolaj) – Der er ikke sket noget, men Nikolaj vil gerne fortsætte med det.

 

10. Other points

 

Simone beder alle om at huske at svare på møde-doodle. Også selvom i ikke kan deltage. Det er fedt at vide om mere end 3 mennesker kommer. Christoffer fra 7 siger at han ikke ser opdateringerne på facebook, og spørger om der kan inviteres på andre måder. Simone foreslår email og siger hun gerne vil bruge den ekstra tid, hvis det resulterer i at flere svarer. Vi prøver e-mail af i en periode og håber det virker 🙂

 

Det sidste møde for i år, finder sted en dag i en af de første 2 uger i december. Brace yourselves!